U fokusu

Unatoč protestima međunarodnih organizacija

Mađarska ukinula priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba

Mađarska ukinula priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba

Ovog utorka Mađarska je zabranila promjenu spola i zakonsko priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba. 

Izglasan je amandman na članak 33 zakona koji spol definira kao ‘biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristika spola i kromosoma’. Ta je izmjena usvojena sa 134 glasa za, 56 protiv i četiri suzdržana/e. Time upis spola postaje nepromjenjiv, odnosno uvjetovan onim koji se upisuje u matične knjige i dokumente po rođenju, čime su transrodne i interseksualne osobe spriječene u mijenjanju imena i dokumenata kasnije u životu.

Sve to pratio je pritisak međunarodnih organizacija, no uzalud. Amnesty International ocijenio je da su donijete uredbe u suprotnosti s međunarodnim i nacionalnim obvezama Mađarske u vidu ljudskih prava. 

Član LGBT saveza Tamaš Domboš kazao je: “Žalosno je i skandalozno da je parlament odlučio usvojiti ovaj zakon, ne poštujući zabrinutost koju su iskazale desetine organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, uključujući Savjet Europe, Europski parlament i različite organe UN-a.” Dodao je i da će biti upotrebljeni ‘svi mogući pravni putevi da se ovakav zakon ospori pred mađarskim i međunarodnim sudovima’. 

Podsjetimo, Mađarski parlament je početkom ovog mjeseca odbio ratificirati Istanbulsku konvenciju pod izlikom da promovira ‘opasnu rodnu ideologiju’.