U fokusu

na snagu stupa sljedećeg tjedna

Novi Zakon o dadiljama

Novi Zakon o dadiljama

Idući tjedan na snagu stupa novi Zakon o dadljama. Tako one/i više neće moći raditi na crno već će morati otvoriti obrt. One/i koje to ne učine biti će kažnjene/i sa 15.000 kuna.

Usluge čuvanja djece na području Hrvatske davalo je oko 10.000 ljudi. Većina njih nije školovana za taj posao pa će se novim Zakonomta brojka vjerojatno znatno samnjiti.

One osobe koje ostanu u ovom poslu mogle bi značajno povisiti cijenu rada jer će ih otvaranje obrta dodatno koštati.

Novi zakon donijet će i neka nova ograničenja. Tako će se jedna osoba u stambenom prostoru moći brinuti za maksimalno šestero djece, od čega će se ukoliko je dvoje njenih oni brojati kao jedno dijete.

U toj grupi smije biti samo jedno dijete mlađe od jedne godine i samo jedno dijete sa poteškoćama u razvoju.

Također, uvedene su i neke promjene kada je u pitanju obrazovanje. Od sada će dadilje morati imati završenu srednju školu i uz to završen tečaj za dadilje.

Dadiljama je ipak dano godinu dana vremena da se prilagode i pripreme na novi zakon.