U fokusu

Objavljena publikacija “Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu”

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u nakladi od 500 primjeraka tiskao hrvatsko izdanje publikacije Međunarodne federacije novinara “Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu”. Ova knjižica daje smjernice novinarima/kama i sindikalnim aktivistima/cama o načinima kako mogu ravnopravnost spolova uključiti u matične tokove novinarske profesije te ukazuje na alate kojima se može postići ravnopravnost.

Objavljena publikacija “Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu”

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u nakladi od 500 primjeraka tiskao hrvatsko izdanje publikacije Međunarodne federacije novinara “Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu”.
Ova knjižica daje smjernice novinarima/kama i sindikalnim aktivistima/cama o načinima kako mogu ravnopravnost spolova uključiti u matične tokove novinarske profesije.
Knjižica je podijeljena na četiri dijela. Prvi dio, “Novinarke u medijima”, opisuje trenutačni status profesionalnih djelatnica u medijima, razinu i područja neravnopravnosti te mjere koje se koriste u pristupu ovim pitanjima. Drugi dio, “Stereotipi u medijima”, istražuje rad medija u prikazivanju žena i podržavanju ili otklanjanju postojećih stereotipa te definira neke od ključnih profesionalnih izazova s kojima se novinari/ke suočavaju u svojem izvješćivanju. Treći dio, “Žene u sindikatima i udrugama”, istražuje moguću ulogu sindikata, strukovnih organizacija i sindikalnih aktivista/ica u promicanju ravnopravnosti i osiguravanju primjerene zastupljenosti žena u tijelima koja donose odluke. Četvrti dio, “Izvori i kontakti”, ukazuje na alate kojima se može odraditi ovaj posao – izvore koji su vezani uz ravnopravnost spolova u medijima i na radnom mjestu te navodi korisne kontakte za one koji promiču prava žena i ravnopravnost spolova u medijima.

Publikaciju možete preuzeti u PDF formatu na stranicama Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.