U fokusu

Povijesna odluka

Odbor za ljudska prava UN-a potvrdio pobačaj kao ljudsko pravo

Odbor za ljudska prava UN-a potvrdio pobačaj kao ljudsko pravo

U jednom od povijesnih slučajeva za reproduktivna prava, Peru je morao financijski kompenzirati ženu zbog odbijanja izvršavanja medicinski induciranog pobačaja. Prije punih 15 godina, tada sedamnaestogodišnja djevojka, poznata jedino pod inicijalima K. L., saznala je da fetus koji nosi ima anencefaliju – tešku fetalnu malformaciju koja je gotovo uvijek fatalna. Prosječno vrijeme preživljavanja, u slučaju da se dijete rodi, jest 55 minuta, prema rezultatima posljednjih studija. Iako je u tom slučaju pobačaj bio legalan, direktor bolnice odbio je njen zahtjev za izvršenjem pobačaja i time je prisilio na izdržavanje trudnoće i rođenje djeteta koje je preživjelo svega četiri dana.

U suradnji s odvjetnicima/cama za ljudska prava, K. L. je podnijela tužbu Odboru za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koji je 2005. godine donio odluku da je Peru prekršio nekoliko članaka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te naredio financijsku kompenzaciju. Petnaest godina poslije, kompenzacija je konačno stigla, što je ujedno označilo i prvi put da je odbor UN-a proglasio državu odgovornom za propust u osiguravanju pristupa sigurnom, legalnom pobačaju i potvrdio time da je pobačaj ljudsko pravo.

“Ovo je bio ogroman korak prema pravdi za K. L. i povijesna odluka za Ujedinjene narode”, rekla je Lilian Sepúlveda, jedna od odvjetnica koja je radila na slučaju, Centru za reproduktivna prava. Dodala je kako je, prateći slučaj od početka do kraja, svjedočila inspirirajućem povijesnom trenutku: “Svjedočimo rezultatima upornosti odvjetnika/ica i snazi UN-a i drugih međunarodnih tijela da osiguraju naša temeljna ljudska prava na dostojanstvo, zdravlje i zaštitu od lošeg tretmana”.

Većina žena koje dobiju prenatalnu dijagnozu anencefalije odabire opciju pobačaja – u pregledu recentne svjetske literature, istraživači/ce Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navode kako se ukupno 83 posto žena u takvoj situaciji odlučuje za pobačaj, što varira od 59 do 100 posto u pojedinačnim studijama, a potvrdilo je već poznate podatke.

U uvjetima u kojima legalan pobačaj nije moguć, žene s fetalnom dijagnozom anencefalije moraju nastaviti s trudnoćom koja će rezultirati smrću djeteta. Rizik komplikacija za ženu je također visok – u nedavnom izvještaju o 26 slučajeva iz Irske, većina je žena morala imati induciran porod, budući da trudnoće s ovom dijagnozom obično traju dulje od uobičajenog. Kod sedam se žena (27 posto) razvila ekstenzivna amnionska tekućina oko fetusa, od kojih se kod tri žene morala iglom vaditi više puta u kasnom stadiju trudnoće.

Godine 2014., Peru je usvojio nacionalne smjernice za usluge sigurnog pobačaja, što bi trebalo omogućiti lakši pristup pobačaju za žene. Iako je još duga borba pred njima, ovo je, uz UN-ovu presudu, pozitivan korak unaprijed.