U fokusu

Makedonski studenti i studentice nastavljaju borbu

Okupacija i bojkot fakulteta u Makedoniji

Okupacija i bojkot fakulteta u Makedoniji

Na plenumu Arhitektonskog fakulteta u Skopju sudjelovalo je oko 300 studenata i studentica koji su jednoglasno usvojili prijedlog o okupaciji fakulteta i bojkota nastave.

Iako su tehnički detalji izvedbe bojkota još neizrađeni, sa studentskog pelenuma poručuju kako im je osnovni cilj dobro iskoristiti sredstvo pritiska. I dalje inzistiraju na odluci da se povuku usvojene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koji je usvojen u parlamentu, unatoč ranijim prosvjedima akademske zajednice.

Na plenumu su dodali i da će jedna od aktivnosti okupljenih biti i prikupljanje pomoći i sredstava za žrtve u poplavama koje su pogodile istočni dio Makedonije.

Podsjetimo, u prosincu 2014. godine makedonski su se studenti i studentice obratili javnosti i putem otvorenog pisma u kojem navode da Vlada već nekoliko godina uvodi zakonodavne promjene bez dijaloga s relevantnim dionicima u okviru visokog obrazovanja, a svaka nova reforma pomalo nagriza autonomiju sveučilišta i pretvara ih u političke instrumente. Najnovija ideja Vlade doslovno oduzima pravo sveučilištima da izdaju diplome jer bi svaki student/ica, da bi imao/la priznato visokoškolsko obrazovanje, morao/la položiti državne ispite. Otvoreno pismo možete pročitati ovdje.