U fokusu

CGI je bio u pravu

Plakat je seksistički i njime se prekršio Zakon o ravnopravnosti spolova

Plakat je seksistički i njime se prekršio Zakon o ravnopravnosti spolova

Na temelju prijave seksističke reklame jednog ugostiteljskog objekta, a koju je podnio Centar za građanske inicijative iz Poreča, Pravobraniteljica je dostavila i odgovor, objavili su danas u CGI-u. Libela je također u više navrata pisala o ovom slučaju (ovdje i ovdje).

Izdvajamo dijelove u kojima Pravobraniteljica potvrđuje kako se reklamnim plakatom prekršio Zakon o ravnopravnosti spolova i u kojima reakciju Centra za građanske inicijative Poreč nalazi opravdanom:

“(…) izdvajanjem fotografije koja prikazuje ženu u donjem rublju (koja stoji u senzualnom stavu koji asocira na stereotip o prostitutkama koje se na taj način “nude”) iz konteksta kolekcije u sklopu koje je snimljena te dodavanjem slogana “Feel Poreč with all your senses” na reklamni plakat, postiže se efekt kojim se sugerira da se muškarcima za stolom pored hrane i pića nudi i žena, tj. da pored ribe i vina kušaju i “osjete svim osjetilima” i ženu. Prema tome, način na koji su spojeni različiti elementi koji sami po sebi ne predstavljaju diskriminirajuću poruku na temelju spola uvjetovao je takav učinak reklamnog plakata koji njegovu poruku čini vrlo podložnom interpretaciji kakvu je opisala pritužiteljica. Pritom napominjem da ovdje ne problematiziram namjeru koja se željela postići ovim reklamnim plakatom, već isključivo učinak koji je proizašao iz nje.(…)

Sagledavajući primjer o kojem se radi u ovom slučaju (reklami plakat) iz pozicije interpretacije pritužiteljice, žena se na plakatu prikazuje na način koji konzumentu reklame sugerira da će pored zadovoljstava koja pružaju hrana i piće, moći osjetiti i zadovoljstvo tjelesne seksualnosti konkretne žene koja ih kao muškarce “poslužuje”. Stoga, s obzirom da je na temelju ukupnog dojma koji pruža kombinacija vizualnog i tekstualnog dijela reklamnog plakata takva interpretacija vrlo izgledna, reakciju Centra za građanske inicijative Poreč nalazim opravdanom te smatram da reklamni plakat sadrži elemente koji nisu u skladu s čl.16.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem je zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način.

Slijedom navedenoga, dajem  p r e p o r u k u  da u budućim marketinškim aktivnostima restoran Divino posebnu pozornost obrati da izvlačenjem pojedinog umjetničkog izričaja kojeg koristi u reklamne svrhe iz konteksta ne postigne diskriminirajući učinak na temelju spola” zaključuje se u odgovoru Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.