U fokusu

Izjava za javnost nevladinih udruga povodom objave registra branitelja i policijskog postupanja prema Marku Rakaru

Policija nije dorasla razvoju demokracije u Hrvatskoj

Postupanje policije prema Marku Rakaru ukazuje na propuste i slabosti u funkcioniranju sigurnosnog sustava RH koji sve češće poseže za represijom i brzopletim rješenjima koje pritom nedovoljno objašnjava javnosti, pa je Rakar prikazan kao državni neprijatelj br.1, odgovoran i za curenje podataka iz državnih izvora. Nedavno su djelatnici MUP-a, protupravno postupili i prema prosvjednicima akcije “Ne damo Varšavsku”.

Policija nije dorasla razvoju demokracije u Hrvatskoj

Posljednjih dana svjedočimo visokoj razini uznemirenosti javnosti oko neovlaštene objave Registra branitelja, dokumenta čiji je status tajnovitosti  nejasan.  Iako je riječ o informacijama koje su od nesumnjivog interesa za hrvatsku javnost i prema javnom mnijenju trebale bi biti javne, Registar je, temeljem nejasnih i netransparentnih kriterija, proglašen “državnom tajnom”.

Načelno, riječ je o navodnom sukobu dva prava – o pravu javnosti da bude upućena u sadržaj dokumenata u posjedu javne vlasti koji imaju utjecaj na cjelokupni ekonomski, politički i društveni život, i o pravu pojedinaca, u ovom konkretnom slučaju branitelja, na privatnost i tajnost osobnih podataka. U takvim slučajevima, vlast je, slijedom niza važećih konvencija, uključujući Konvenciju Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima, dužna provesti test javnog interesa i temeljem tog testa odlučiti koji od tih interesa preteže, te odlučiti koji od podataka iz Registra trebaju i smiju biti objavljeni, a koji trebaju zadržati status tajnosti.

Kako to nije urađeno, odluka Vlade opet se jednom čini proizvoljnom i izaziva nepovjerenje javnosti. Umjesto transparentne procedure i poštivanja načela dobrog vladanja, javnost se pretvara u ideološki suprotstavljene tabore. Umjesto rješavanja ključnih problema s kojima je hrvatsko društvo
trenutno suočeno političkim sredstvima i dijalogom, na scenu stupaju represivni organi. Žrtva takve situacije je i građanin Marko Rakar, dobitnik međunarodnih priznanja za demokratizaciju.
Postupanje policije prema Marku Rakaru ukazuje na propuste i slabosti u funkcioniranju sigurnosnog sustava RH koji sve češće poseže za represijom i brzopletim rješenjima koje pritom nedovoljno objašnjava javnosti, pa je Rakar prikazan kao državni neprijatelj br.1, odgovoran i za curenje
povjerljivih podataka iz državnih izvora. Podsjećamo da su nedavno djelatnici MUP-a, protupravno postupili i prema prosvjednicima akcije “Ne damo Varšavsku”,  bezrazložnim privođenjem petero aktivista/ca čime je  bilo narušeno temeljno pravo građana na mirno okupljanje.
Ovi slučajevi pokazuju kako policija nije dorasla razvoju demokracije u Hrvatskoj i kako one pojedince/ke ili građanske  inicijative koji kritički propituju ključne društvene probleme, tretira neprimjereno, narušavajući pri tome njihova prava. Pozivamo stoga odgovorne u državi da poštuju
međunarodne standarde prava građana na pristup informacijama u vlasništvu tijela javne vlasti, te da  u policiji pokrenu reforme koje će omogućiti potpuno razumijevanja i poštivanje građanskih prava i sloboda. 

Slijedom svega navedenoga, potrebno je:
–    žurno ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o  pristupu službenim
dokumentima,
–    osnovati nezavisno povjerenstvo za informiranje koje bi donosilo
mjerodavne odluke u slučajevima poput objave Registra branitelja
–    uspostaviti neovisan građanski nadzor nad djelovanjem policije i
drugih represivnih organa, kako bi se spriječilo daljnje kršenje ljudskih
prava  građana Republike Hrvatske.

Potpisnice izjave:

B.a.B.e. – Centar za mirovne studije – CESI – Delfin – Documenta – GONG – Kuća ljudskih prava – MIRamiDA Centar – Transparency International Hrvatska – Zelena akcija -Zelena Istra

Za organizacije potpisnice izjave:
Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije
Vesna Kesić, predsjednica Vijeća GONG-a