U fokusu

Moj porod - Moja pratnja - Moj izbor!

Potpišite peticiju za slobodan izbor pratnje na porodu

Potpišite peticiju za slobodan izbor pratnje na porodu

Diana Forsberg, Pixabay

Ponukana nedavnim postroživanjem uvjeta za pratnju na porodu u varaždinskom rodilištu, udruga Roda lansirala je peticiju Moj porod – Moja Pratnja – Moj izbor kojom traže od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske da HITNO svim rodilištima naloži da: 

  1. omoguće svakoj rodilji da uza sebe za vrijeme poroda ima pratnju po svom izboru,
  2. ukinu sve uvjete i ograničenja koje pratnja na porodu treba ispuniti (pohađanje tečaja, srodstvo s rodiljom, plaćanje naknade, itd.)
  3. uvedu mogućnost pratnje za vrijeme carskog reza pod spinalnom anestezijom, za dobrobit majke i djeteta te mogućnost kontakta koža na kožu djeteta s partnerom kada ga majka nije u mogućnosti ostvariti.

Peticija je dostupna do kraja listopada na servisu Peticija24.

“Peticija je naišla na veliku podršku i u samo jedan vikend skupila je čak 2100 potpisa”, priopćeno je iz RODA. 

“Praksa o omogućavanju pratnje na porodu u rodilištima vrlo je neujednačena diljem Hrvatske – u nekim rodilištima rodilja je slobodna odabrati pratnju po vlastitoj želji, u drugima je pratnja moguća tek uz plaćanje, dok je u trećima pratnja uvjetovana pohađanjem tečaja. To je u suprotnosti s najboljim praksama temeljenim na znanstvenim dokazima (evidence-based medicine) koje zagovaraju stručne organizacije diljem svijeta. Pratnja na carskom rezu i dalje je gotovo nemoguća u Hrvatskoj, iako je to praksa koja u Europi postoji desetljećima,” upozoravaju iz udruge Roda.

Detaljan popis uvjeta za pratnju na porodu možete pročitati ovdje.

“Uz sva ograničenja, u mnogim je rodilištima i dalje praksa da se pratnji omogući ulazak u rađaonicu tek pred izgon djeteta, iako je rodilji najvrijednija pratnja u ranijim i dužim fazama poroda. Ovom peticijom želimo dati do znanja da bi rodilje trebale imati mogućnost pratnje kroz cijeli porod, ne samo na kraju,”, upozoravaju.

Kap koja je prelila čašu i zbog koje su u udruzi Roda odlučile baš sada pokrenuti peticiju bila je odluka Varaždinskog rodilišta da strogo ograniči pratnju na porodu u tom rodilištu. Očito je da su budući i mladi roditelji iz tog grada ogorčeni.

“Varaždin je nekad bio svijetla točka po pitanju rodilišta koji je prijatelj majki i obitelji – ovom odlukom su jasno pokazali da se prakse mogu unazaditi preko noći. Najveći broj potpisnika peticije, nakon onih iz najvećeg hrvatskog grada Zagreba, oni su iz Varaždina. Očito je da su ljudi iz tog grada ogorčeni na nedavnu odluku tamošnjeg rodilišta da počinje uvjetovati brak ili životno partnerstvo za pratnju na porodu,” poručuju Rode.

Cilj je nam postići što veći broj potpisa i peticiju predati Ministarstvu zdravstva

Peticija sa zahtjevima predati će Ministarstvu zdravstva uoči Dana ljudskih prava, 10. prosinca 2019. Peticija je otvorena svima – mladima koji još ne planiraju obitelj, onima koji obitelj planiraju, mladim roditeljima, ali i svima koji smatraju da je slobodan odabir pratnje na porodu pravo svake rodilje.