U fokusu

stručna mišljenja

Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržale zdravstveni odgoj

Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržale zdravstveni odgoj

Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izdale su mišljenja o zdravstvenom odgoju u kojem pružaju podršku uvođenju ovog sadržaja u školski kurikulum.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU ističe kako njen Ured pridaje veliku važnost zdravstvenom odgoju djece u svim njegovim sastavnicama, uključujući i dio koji se odnosi na ljudsku spolnost, prepoznajući vrijednosti ovoga programa u razvojnom, zdravstvenom, preventivnom i odgojno-obrazovnom smislu. Držimo da škola mora biti jedna od ključnih karika u informiranju djece o spolnosti, što ne sprečava roditelje da savjesno i odgovorno odgajaju djecu, u skladu sa svojim svjetonazorom.

Program zdravstvenog odgoja mora biti u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije. Očekujemo da informacije koje će djeca dobiti kroz sadržaje zdravstvenog odgoja budu točne, znanstveno utemeljene, interdisciplinarno predstavljene te da budu u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i zakonima Republike Hrvatske. Kurikulum zdravstvenog odgoja nije osmišljen i planiran kako bi se učenicima nametala stajališta suprotna univerzalnim i ustavnim vrijednostima. Naprotiv, cilj je kroz sadržaje kurikuluma, djeci i mladima pomoći u razvoju sustava vrijednosti. Očekujemo da će teme biti obrađene činjenično i nepristrano, uz spremnost na otvaranje dijaloga s djecom, kritičko promišljanje i otvaranje prostora za različita mišljenja i stajališta. Razgovor o tome da postoji pornografija, kao i o tome da su djeca u našem društvu izložena pornografiji putem medija nije kazneno djelo. Raspraviti s djecom da se u medijima pojavljuju pornografski sadržaji, da se mediji njima služe da bi privukli čitatelje i ostvarili zaradu, da oni daju iskrivljenu i često uvredljivu sliku spolnih uloga, ne smatramo spornim, već naprotiv, važnim i korisnim.

Sukladno Konvenciji o pravima djeteta sva djeca imaju jednaka prava na informacije koje su važne za zaštitu njihovog zdravlja i koje upućuju na važnost odgovornog spolnog ponašanja i nitko, pa ni roditelji, nema pravo uskratiti im te informacije. Stoga držimo da program zdravstvenog odgoja, kao i njegov integralni dio – spolni odgoj, treba biti dostupan svim učenicima, kao što su i drugi programi, predmeti i oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neovisno o suglasnosti roditelja.

{slika}

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA smatra da niti jedan dio Kurikuluma zdravstvenog odgoja po pitanju spolne i rodne ravnopravnosti nije u suprotnosti s ustavno-pravnim poretkom Republike Hrvatske niti s međunarodnim i nacionalnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom,pa tako niti modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Štoviše, spomenuti modul kvalitetno je izrađen i iznimno značajan u smislu edukacije o spolnoj i rodnoj ravnopravnosti u području obrazovanja kojom bi se trebalo doprinijeti prevenciji zdravstvenih problema s kojima se suočavaju učenici i učenice osnovnih i srednjih škola, a koji proizlaze upravo zbog nedostatne edukacije o takvim sadržajima u nacionalnom odgojno-obrazovnom sustavu. Pravobraniteljica ocjenjuje da je Kurikulum zdravstvenog odgoja, osim što je u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova  i ostalim nacionalnim antidiskriminacijskim propisima, također u skladu i s vrlo relevantnim međunarodnim dokumentima vezano za seksualnu edukaciju: Međunarodnim stručnim smjernicama za seksualnu edukaciju (UNESCO), Standardima za seksualnu edukaciju u Europi (Svjetska zdravstvena organizacija)  i Međunarodnim smjernicama za HIV/AIDS i ljudska prava (UNAIDS).

Članak 64. Ustava Republike Hrvatske kaže da su roditelji dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Međutim, isti članak također obvezuje roditelje da su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. U tom smislu treba ukazati na činjenicu kako je Europski sud za ljudska prava u predmetu Dojan i drugi potvrdio svoje jasno stajalište kako obvezatni zdravstveni odgoj koji uključuje obvezatna predavanja o spolnim različitostima, seksualnosti,  kontracepciji, seksualnom nasilju i sl. ne predstavlja povredu 1) temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja svoje djece, 2) temeljnog prava djece na obrazovanje i 3) temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti. U skladu s tim Pravobraniteljica ovim putem želi ukazati na veliku važnost uvođenja zdravstvenog odgoja kao nastavnog predmeta i nepobitnu ulogu njime obuhvaćenih sadržaja za potpuni i skladan razvoj osobnosti učenica i učenika.

S obzirom na oštrinu izjava koje se oko zdravstvenog odgoja iznose u javnoj raspravi, Pravobraniteljica posebno apelira da se u obzir uzme i činjenica kako u odgojno-obrazovnom sustavu, baš kao i u ostalim segmentima društvenog života, ravnopravno sudjeluju i učenice i učenici istospolne seksualne orijentacije koje takve izjave, bez sumnje, grubo pogađaju.
Pravobraniteljica urgira na sudionice i sudionike javne rasprave da ne potenciraju sukob različitih svjetonazora već da se usredotoče isključivo na dobrobit učenica i učenika kako bi im se pružio znanstveno i stručno utemeljen odgoj i obrazovanje o predmetu zdravstvenog odgoja koji je vrlo značajan u pogledu odgoja i obrazovanja za spolnu i rodnu ravnopravnost.

Cjelovita mišljenja Pravobraniteljica možete pročitati na:
 http://www.dijete.hr/hr/naslovnica-mainmenu-1/1520-stajalite-pravobraniteljice-za-djecu-o-zdravstvenom-odgoju-.html

http://www.prs.hr/index.php/podrucja-aktivnosti/obrazovanje/567-stajaliste-pravobraniteljice-o-zdravstvenom-odgoju