U fokusu

Opći izbori u BiH

Profil žene političarke u Bosni i Hercegovini

Profil žene političarke u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Cure, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške započele su opsežnu analizu nedavno održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Fokus analize je participacija žena.

Analiza je pokazala da prosječna kandidatkinja na općim izborima 2014. godine ima 38 godina, udana je, ima dvoje djece i završila je dodiplomski studij. Na prošlim općim izborima je bila kandidirana za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, dok je na ovim izborima kandidatkinja ispred svoje političke stranke za skupštinu kantona. Nalazi se na šestom mjestu na kandidacijskoj listi. Do sada nije bila imenovana na neku dužnost ispred svoje političke stranke.

Ovo je samo mali dio izvještaja o ženama političarkama koje su bile kandidirane na upravo završenim izborima u BiH. 

Prva u nizu infografika posvećenih ženama u politici donosi podatke o zastupljenosti žena na listama za državni Parlament, a nalazi se na ovom linku.

Stranke koje su imale najveći postotak žena na svojim listama za državni Parlament su Laburisti, Naša stranka i PDP NDP, a samo je sedam stranaka kandidiralo ženu kao nositeljicu neke od listi.