U fokusu

Rezultati istraživanja, što građanke i građani misle o upravljanju gradom

Projekt “Cvjetni” nije od javnog interesa!

Gfk Centar za istraživanje tržišta u suradnji sa zagrebačkim uredom Heinrich Böll Stiftunga proveo je početkom ožujka 2010 godine ispitivanje javnog mnijenja na reprezentativnom uzorku od 500 građana/građanki Grada Zagreba. Ovo kratko istraživanje bilo je usmjereno na percepciju javnosti o razvoju grada, upravljanju resursima i proračunom, kao i na stavove javnosti u slučaju ‘Varšavske’.

Projekt “Cvjetni” nije od javnog interesa!

 

Gfk Centar za istraživanje tržišta u suradnji sa zagrebačkim uredom Heinrich Böll Stiftunga proveo je početkom ožujka 2010 godine ispitivanje javnog mnijenja na reprezentativnom uzorku od 500 građana/građanki Grada Zagreba. Ovo kratko istraživanje bilo je usmjereno na percepciju javnosti o razvoju grada, upravljanju resursima i proračunom, kao i na stavove javnosti u slučaju ‘Varšavske’.

Iz rezultata istraživanja vidljivo je da:

 je čak dvije trećine građana Zagreba nezadovoljno sadašnjom politikom upravljanja gradskim resursima i proračunom Grada Zagreba;

više od polovice građana smatra da će – ako se nastavi upravljati Zagrebom kao što se to čini danas – za deset godina Zagreb biti jedan od zapuštenijih gradova sa nižim standardom, lošijom kvalitetom življenja i nedostatkom mogućnosti da građani oblikuju daljnji razvoj grada;

 čak 86% građana podržava aktivnosti i metode Prava na grad i Zelene akcije;

 više od polovice građana smatra da projekt “Cvjetni” nije od javnog interesa;

 više od dvije trećine građana uopće ne podržava ustupanje javnog prostora pješačke zone za potrebe projekta “Cvjetni”;

 čak 83% građana preferira proširenje pješačkih zona u centru grada u odnosu na izgradnju novih podzemnih garaža;

 više od tri četvrtine građana ne smatra opravdanom policijsku intervenciju u Varšavskoj ulici ;

 građani Zagreba za slijed događaja u Varšavskoj najveću odgovornost pripisuju zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i Gradskoj skupštini

Izbor iz rezultata istraživanja sa grafičkim prikazima i više informacija možete naći u prilogu. 

 

1. U kojoj mjeri ste zadovoljni sa sadašnjom politikom upravljanja gradskim budžetom i resursima u gradu Zagrebu?

 

 

 

{slika}

 

 

2. Ukoliko se nastavi upravljati gradom Zagrebom sljedećih deset godina na način na koji se to danas radi, što mislite kakav će grad Zagreb biti u 2020.-oj godini?

 

 

 

 

 

{slika}

 

3.Podržavate li aktivnosti i metode Prava na grad i Zelene akcije?

 

{slika}

 

 4. Podržavate li ustupanje javnog prostora pješačke zone u Varšavskoj ulici za potrebe privatnog projekta “Cvjetni”?

 

 

 

 

{slika}

 

5. Smatrate li opravdanom policijsku intervenciju nad aktivistima u Varšavskoj ulici koji su protestirali zbog projekta “Cvjetni”?

 

 

{slika}

 

6. Što mislite tko je najodgovorniji za cijeli slijed događaja u svezi projekta Cvjetni?

 

{slika}

 

7. Zamislite da postoje samo dvije mogućnosti u svezi uređenja centra grada koje ćemo Vam sada pročitati. Za koju biste se Vi odlučili, ako morate jednu odabrati?

 

{slika}