U fokusu

Priopćenje Trans mreže Balkan:

Trans seks radnice moraju biti zaštićene od nasilja

Trans seks radnice moraju biti zaštićene od nasilja

17. prosinca obilježava se međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seks radnicima_ama. Taj dan važan je i za trans i rodno varijantne seks radnike_ce pa je Trans mreža Balkan podigla glas ukazujući na nedostatak zaštite, prepoznavanja i zakone koji kriminaliziraju seks rad.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Dio naše trans zajednice, koji se bavi seks radom, ovakva situacija čini izloženijima fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju, diskriminaciji u institucijama, neadekvatnoj zdravstvenoj zaštiti i trans specifičnim programima prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, ali i ranjivijima na podvođenje, trgovinu ljudima, silovanje, ucjene, razne oblike maltretiranja, koje u mnogim situacijama dolazi od onih koji sprovode zakon. Prema podacima dobijenim u TvT projektu (Trans vs. Transphobia) sprovedenom od strane krovne organizacije Transgender Europe – TGEU, preko 60% prijavljenih ubistava trans i rodno varijantnih osoba širom svijeta su seks radnici_e. Zbog zakona koji kriminalizuju seks radnike_ce širom Balkana, trans osobe koje se bave seks radom kako bi obezbijedile sebi egzistenciju, doživljavaju često nasilje od strane klijenata, koji su u mnogo slučajeva nasilni, te pribjegavaju raznim prinudama, batinama, ucjenjivanjima.

Ne tako rijetko, klijenti odbijaju da koriste kondome, te prisiljavaju seks radnike_ce na seks bez zaštite, čime ih izlažu riziku od HIV-a ili drugih polno prenosivih infekcija. U mnogo slučajeva dešava se da trans seks radnice_i dožive brutalno nasilje nakon pruženih seksualnih usluga, pri čemu ostanu bez novca za pruženu uslugu, ali bivaju i opljačkane_i. U svim navedenim problemima, trans seks radnici_e nemaju kome da se obrate za pomoć, jer često od policije proživljavaju dehumanizujući, nepoštujući tretman, ali i nasilje raznih formi.

Pravo na siguran, dostojanstven život koji je vođen principom samoodređenja je osnova za izgradnju društva u kojem su sve različitosti poštovane i slavljene! Trans seks radnice_i moraju biti zaštićene od nasilja adekvatnim zakonima koji će dekriminalizovati seks rad, ali i radom institucija koje će se pobrinuti da svi_e članovi_ce društva budu tretirani_e s poštovanjem, jednakoću i dostojanstvom. Ovim saopštenjem pozivamo sve nevladine organizacije, naročito sve one vođene principima feminizma i jednakosti, da prepoznaju stvarnosti trans seks radnica_ka i jasno svojim politikama pokažu da samo ujedinjeno možemo stati na kraj nasilju prema najmarginalizovanijim grupama naših društava!