U fokusu

Aktivistkinje za prava žena pozdravile un-ove zaključke

UN-ov dogovor o zaustavljanju nasilja nad ženama

UN-ov dogovor o zaustavljanju nasilja nad ženama

Državne članice Ujedinjenih naroda su se 15. ožujka obvezale na zaustavljanje nasilja nad ženama, što uključujuće i snažne dogovore o promociji rodne jednakosti, osnaživanju žena i osiguravanju zdravstvenih i reproduktivnih prava te pristupa seksualnim i zdravstvenim uslugama.

Dogovoreni zaključci Komisije o statusu žena (CSW) na 57. zasjedanju vrlo su bitan korak naprijed kojim se gradi globalan napredak te kreira snažan okvir kojim će se zaustaviti svi oblici nasilja nad ženama, mladim ženama te djevojkama i djevojčicama.

Organizacije za ženska prava i zdravlje čestitale su vladama koje su branile ženska ljudska prava i prava djevojaka na slobodan život bez nasilja.

Posljednja dva tjedna mogli smo svjedočiti intenzivnim pregovaranjima u kojima su se koristili kulturom, tradicijom i religijom kako bi negirali ženama njihova prava. Iz tog je razloga bitan ovakav ishod u kojem se priznaje borba za ženska ljudska prava, čiji su se zagovaratelji i zagovarateljice često susretali s osudom kad bi branili univerzalna prava koja su, između ostalog, uključivala i prava na reproduktivno zdravlje. Dogovoreni zaključci  izričito pozivaju na dostupne i pristupačne zdravstvene usluge, kao što su hitna kontracepcija i siguran abortus za žrtve nasilja.

Po prvi put su dogovoreni zaključci komisije za prava žena pozvali vlade na nabavu i opskrbu ženskih kondoma. Komisija o statusu žena (CSW) je potvrdila i prethodne obveze ustanovljene u Pekinškoj deklaraciji i Platformi za akciju, kao i u programu akcije Međunarodne konferencije o populaciji i ekonomskom razvoju, te njihovim daljnjim akcijama i implementacijama.

Vlade su se također ponovno obvezale na bitne strategije za provedbu kvalitetnog seksualnog obrazovanja, na potrebu za prestankom štetnih praksi negativne kulture i tradicije, a i na potrebu da se usluge usredotoče i temelje na raznim iskustvima djevojaka i žena, uključujući i autohtone žene, starije žene, imigrantice, žene s invaliditetom, žene koje žive s HIV-om, te žene koje su u državnom zatvoru.

Povezanost HIV-a i nasilja nad ženama je također zabilježena u dogovorenim zaključcima.  Osudili su i pozvali na akciju sprječavanja nasilja nad ženama u zdravstvu, uključujući i prisilnu sterilizaciju.
Također, nasilje nad djevojkama zauzima ogromno mjesto u dokumentu.

Komisija poziva na zaustavljanje dječjeg, preranog i prisilnog braka, koji je rastući problem u mnogim državama. Diljem svijeta, 67 milijuna djevojčica i djevojaka biva prisiljeno na brak prije punoljetnosti. Zemlje su se također obvezale poboljšati sigurnost za djevojke i djevojčice na putu do škole, u školi, a i na igralištima; osigurati šanse za obrazovanje (i) djevojkama koje su već udane i/ili trudne te spriječiti, istražiti i osuditi nasilje nad ženama i djevojkama od strane autoriteta, kao što su to, primjerice, učitelji i vjerske vođe.

Dogovoreni zaključci naglašavaju i ulogu muškaraca i dječaka u procesu suzbijanja nasilja nad ženama te pozivaju nacionalne politike zemalja na suzbijanje rodnih stereotipa koji žene i djevojke prezentiraju kao podređene muškarcima i dječacima. Komisija o statusu žena poziva i vlade na uključenje, edukaciju, osnaživanje i podršku muškarcima i dječacima kako bi preuzeli odgovornost za svoje seksualno i reproduktivno ponašanje te postali strateški partneri i saveznici u prevenciji te eliminaciji svih formi diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojkama.

Naglašavaju i potrebu za ukidanjem zakonodavstva, politike i programa koji diskriminiraju žene ili imaju diskriminatoran utjecaj na žene. Komisija o statusu žena (CSW) poziva i na učinkovitu pravnu pomoć i neometan pristup pravdi svim ženama i djevojkama. Ustanovljeno je i da oružje pogoršava situaciju nasilja nad ženama.

Dogovoreni zaključci prepoznaju nove probleme u kampanji protiv nasilja nad ženama, uključujući i strategije za rješavanje uloge novih medija; utjecaj klimatskih promjena na žene;  potrebu za određenim mjerama koje bi ohrabrile tvrtke da reagiraju na nasilje na poslu, no isto tako da pruže podršku kolegama i kolegicama koji proživljavaju obiteljsko nasilje. Izrazili su i potrebu za multisektorskim odgovorima kojima bi zaustavili nasilje nad ženama.

Rasprave na Komisiji o statusu žena pokazale su visoku potporu vladama kako bi riješile nasilje nad ženama i djevojčicama na temelju njihove stvarne ili uočene seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Izražena je i potreba za rješavanjem problema nasilja u intimnom partnerstvu. Iako se države članice nisu uspjele dogovoriti o svim pitanjima, borci i borkinje za ljudska prava uvjereni su da je konsenzus postignut unutar sustava UN-a te da će se odraziti na Dogovorenim zaključcima Komisije o statusu žena.

Međutim, organizacije civilnih društava izrazile su duboku zabrinutost zbog pokušaja konzervativnih članova da se odgode pregovori tijekom Komisije za prava žena. Srećom, mnoge vlade su se čvrsto držale obveza prema ženskim pravima. Izjavu kojom su feminističke organizacije izrazile zabrinutost tijekom Komisije možete pročitati na sljedećoj poveznici OVDJE!

Komisija za prava žena (CSW) sastaje se godišnje u New Yorku te su se zasjedanjem u 2013. fokusirali na eliminiranje nasilja nad ženama. Komisija se sastoji od 45 državnih članica te im je glavni globalan fokus spolna i rodna jednakost s ciljem promicanja žena u političkom ekonomskom, državnom, socijalnom i obrazovnom području. Mandat im je osigurati punu provedbu postojećih međunarodnih sporazuma o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova.

Prevela i prilagodila Andreja Pančur