U fokusu

Uvrede, klevete i sramoćenje na internetu postaju kazneno djelo

Uvrede, klevete i sramoćenje na internetu postaju kazneno djelo

Prema izmijenjenom Kaznenom zakonu koji se počeo primjenjivati s prvim danom 2013. godine, računalni sustavi i internet uvršteni su u kazneno djelo govora mržnje.

Ubuduće će svatko tko ‘putem računalnog sustava ili mreže javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina’ kazniti zatvorom do tri godine.

Kaznu zatvora izbjeći će pak oni koji na internetu počine kaznena djela protiv časti i ugleda. Naime, ukoliko nekoga uvrijedite putem interneta, ta osoba može vas privatno goniti, a ukoliko budete proglašeni krivima, sud vam može naplatiti kaznu do 180 dnevnica.

Jednaka je stvar i za sramoćenje gdje kazna možete iznositi do 360 dnevnica, dok vam za klevetu sud može naplatiti i do 500 dnevnica. Visina dnevnice utvrđuje se uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje počinitelja i njegove obitelji. Dnevnica ne može biti manja od dvadeset kuna niti veća od deset tisuća kuna.

“Ova konkretna izmjena ne odnosi se samo na anonimne forumaše, nego na sve forumaše koji krše kazneni zakon u bilo kojem drugom obliku”, objasnio je mr. sc. Damir Palavra, stalni sudski vještak za informatiku.

Računala će od nove godine u Kaznenom zakonu imati i posebno poglavlje po kojem će se odlaskom u zatvor kažnjavati čak i pokušaj hakiranja. “Kroz praksu se pokazalo da to u Hrvatskoj predstavlja određeni problem”, kaže Palavra.