U fokusu

stravični rezultati istraživanja europske unije

Više od četvrtine Europljana/ki opravdava silovanje, u Hrvatskoj je taj postotak čak 37 posto

Više od četvrtine Europljana/ki opravdava silovanje, u Hrvatskoj je taj postotak čak 37 posto

S.K.

Istraživanje provedeno od strane Europske unije pokazalo je kako čak 27 posto ispitanika/ca, to jest svaki/a četvrti/a građanin/ka Europske unije, smatra da upuštanje u seksualni odnos s osobom koja na isti nije izrazila pristanak u određenim situacijama može biti opravdano.

Istraživanje Eurobarometra u sklopu kojeg je i došlo do pojave navedenih zabrinjavajućih rezultata, u glavnini se bavi temom rodno uvjetovanog nasilja te je uključivalo 27.818 ispitanika/ca, pripadnika različitih socijalnih i demografskih skupina, diljem Europe. Rezultati istraživanja također su doveli do zaključka da čak 74 posto sudionika/ca ovog istraživanja smatra da je bilo kakva vrsta nasilja nad ženama česta pojava u njihovoj zemlji, kao što je to i seksualno uznemiravanje ženskih osoba (što smatra nemalih 70 posto ispitanika/ca).

Iako se 70 posto svih sudionika/ca slaže da je seksualno uznemiravanje ženskih osoba vrlo česta pojava u društvu u kojem žive, zanimljivo je da su, unutar svih demografskih skupina prisutnih u istraživanju, upravo same žene te koje u mnogo većem postotku seksualno uznemiravanje ženskih osoba smatraju problemom nego što to čine muškarci. Također, čak svaki/a peti/a ispitanik/ca smatra da su žene često same ‘izazvale’ napad bilo kakve vrste te da često preuveličavaju nasilje koje su pretrpjele ili pak izmišljaju slučajeve silovanja.

No, možda najšokantniju brojku prisutnu u spomenutom istraživanju čini upravo navedenih 27 posto sudionika/ca koji/e seksualni odnos bez pristanka ponekad smatraju sasvim prihvatljivim to jest smatraju da žena nema pravo tvrditi da je uistinu bila silovana ili je dužna smatrati da je silovanje i zaslužila ako se našla u određenoj ‘neprihvatljivoj’ situaciji. U sklopu istraživanja ispitanicima/cama je u zadatak dano da procijene je li seksualni odnos bez pristanka prihvatljiv u sljedećih devet situacija:

  1. Ako se osoba nalazi pod utjecajem alkohola
  2. Svojevoljni posjet tuđem stanu
  3. Nošenje provokativne odjeće
  4. Izostanak fizičkog suprotstavljanja
  5. Prisutnost flerta prije samog čina
  6. Ako je osoba imala više seksualnih partnera
  7. Ako osoba noću sama hoda ulicom
  8. Silovatelj nije svjestan onoga što čini
  9. Silovatelj žali za učinjenim

Od devet navedenih mogućih situacija, pokazalo se da ispitanici/ce najčešće imaju tendenciju silovanje smatrati opravdanim u slučajevima poput onih gdje se žena našla pod utjecajem droge/alkohola ili pak nosila provokativnu odjeću te u slučajevima kada je žrtva svojevoljno posjetila silovateljev stan (npr. u povratku iz izlaska s istim).

Od svih prisutnih zemalja silovanje u najvećem broju opravdavaju građani/ke Rumunjske (njih čak 55 posto). Na drugom se mjestu nalaze građani/ke Mađarske (47 posto) koje slijede građani/ke Bugarske, koji/ za Mađarima/icama zaostaju za samo 4 posto te silovanje opravdava čak 43 posto ispitanika/ca. Najmanji postotci u pogledu opravdavanja silovanja pripadaju Španjolskoj i Švedskoj gdje u obje zemlje silovanje opravdava svega 6 posto sudionika/ca istraživanja.

Hrvatska je također sudjelovala u istraživanju čime je došlo do nemalo zabrinjavajućeg saznanja – čak 37 posto građana i građanki Hrvatske silovanje smatra opravdanim u barem jednoj od navedenih devet situacija.

Zanimljivo je da, osim što pruža uvid u stavove stanovnika raznih zemalja na temu silovanja, istraživanje ukazuje i na prisutnost značajnih razlika u shvaćanju onoga što sačinjava seksualno neprimjereno ponašanje između zapadne i istočne Europe. Bivša čelnica UN-ovog Ženskog nacionalnog odbora u Njemačkoj,  Kanchana Lanzet, dala je svoj komentar na uočene razlike u rezultatima: “U zapadnoj Europi djecu se odgaja drugačije. Stvari su ovdje otvorene. Mediji govore protiv nasilja nad ženama, govore o odgovornom seksualnom ponašanju te o tome da se seksualni odnos mora odviti između dvije odrasle osobe koje su na isti svjesno pristale. U istočnoj Europi ne govori se otvoreno o seksu – tamošnje društvo ima vrlo tradicionalan pogled na žene. Isto je kao i u mnogim drugim dijelovima svijeta gdje je uvriježeno mišljenje da je žena ‘sama tražila’ silovanje ako se obukla na način koji uzbuđuje muškarce”.

Prema procjeni, jedna od pet žena biva silovanom u nekom periodu svog života, ali i dalje vrlo često bez posljedica za počinitelja (prema procjeni, u Hrvatskoj na jedan prijavljeni slučaj dolazi 15 do 20 neprijavljenih slučajeva silovanja). No, unatoč tome što i dalje postoje oni/e koji/e opravdavaju silovanje ili pak bilo koji drugi oblik nasilja nad ženama te smatraju da su takvi slučajevi privatna stvar, ipak postoji nada. Diljem Europe, većina ipak osuđuje nasilje nad ženama kao i svaki oblik seksualnog uznemiravanja, a i tu brojku je moguće povećati već samim podizanjem svijesti o nasilju nad ženama.