Uncategorized

Bioetika i dijete – moralne dileme u pedijatriji

14. studeni 2009. godine, Zagreb

 

Program rada simpozija

“Bioetika i dijete – moralne dileme u pedijatriji” 

(Zagreb, hotel “International”, subota, 14. 11. 2009.)

 

8.30-9.00         Prijava sudionika

9.00-9.30         Otvaranja skupa i pozdravne riječi

 

Prva sjednica – predsjedava: Lidija Gajski        

9.30-9.50        Ante Čović: Pojmovna razgraničenja: moral, etika, medicinska etika, bioetika, integrativna bioetika

9.50-10.10       Luka Tomašević: Bioetika: kršćansko-teološke perspektive

10.10-10.30    Hrvoje Jurić: Odgovornost za dijete kao paradigma bioetičke odgovornosti

10.30-10.50    Rina Kralj-Brassard, Ivica Martinović: Dojilje za nahočad – javna služba u Dubrovačkoj Republici

10.50-11.20     Rasprava

11.20-11.50     Pauza

 

Druga sjednica – predsjedava: Jasminka Pavelić

11.50-12.10     Ingeborg Barišić: Etički aspekti genetičkog testiranja djece                   

12.10-12.30    Ivo Barić, Karin Juras, Vladimir Sarnavka: Novorođenački skrining i nasljedne metaboličke bolesti – etički aspekti

12.30-12.50    Srećko Gajović: Terapija matičnim stanicama – tehnološka ograničenja i bioetičke dileme

12.50-13.10    Vida Čulić: Utjecaj genetskog testiranja i pružanja genetske informacije osobama sa sindromom Down

 

13.10-13.40    Rasprava

13.40-15.10     Popodnevna pauza

 

Treća sjednica – predsjedava: Koraljka Gall-Trošelj

15.10-15.30     Ksenija Turković: Informirani pristanak kod djece                                                      

15.30-15.50    Marija Radonić: Hospitalizacija djeteta i emocionalni problemi nakon hospitalizacije

15.50-16.10    Lucija Čikeš: Novi pristup zbrinjavanju djece s poremećajima u razvoju – iskustvo Centra za rehabilitaciju “Mir”

16.10-16.30     Ivana Vinković Vrček: Kemijsko “nasilje” nad hranom i prava djece

16.30-17.00     Rasprava

17.00                 Zatvaranje skupa

 

 

BIOETIKA I DIJETE

 

Moralne dileme u pedijatriji

Sve one dileme i moralni prijepori koji prate medicinsku i socijalnu skrb o bolesniku pojavljuju se u potenciranim i izmijenjenim oblicima u slučaju kada se dijete nađe u ulozi pacijenta. Posebnost i sva složenost moralnih aspekata pedijatrijske prakse dolazi do jasnog izražaja u problemu informiranog pristanka kod djece. Situacija smanjene ili izostale sposobnosti samostalnog odlučivanja i preuzimanja odgovornosti, koja kod odraslih pacijenata predstavlja iznimku, u slučaju djeteta kao pacijenta postaje pravilom. Problem odgovornosti u području medicinske i društvene skrbi o djeci zapravo se prelama kroz dvostruku prizmu te utoliko iziskuje poseban pristup. Naime, dijete kao pacijent pojavljuje se u dvostruko oslabljenoj socijalnoj poziciji – kao dijete i kao pacijent. Zato u odgovornom društvu treba izgrađivati takve sustave zaštite koji se općenito odnose na prava djeteta i posebno na zaštitu djeteta kao pacijenta. 

Polazeći upravo od navedenih uvida i stavova – Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i Hrvatsko pedijatrijsko društvo odlučili su zajednički organizirati bioetički simpozij na kojem bi moralne dileme koje se pojavljuju u pedijatrijskoj praksi, ali i problemi koji postoje u području društvene skrbi o djeci uopće, bili postavljeni u središte interdisciplinarne znanstvene i stručne rasprave. Ovo je prvi takav simpozij koji se organizira u Hrvatskoj. Njegova je posebnost i u tome što je programski osmišljen na metodološkim zasadama integrativne bioetike, inovativnog bioetičkog koncepta koji je razvijen u okvirima šireg međunarodnog projekta sa sjedištem u Hrvatskoj. Takav pristup omogućuje svestrano sagledavanje i rješavanje specifičnih moralnih dilema pedijatrijske prakse i društvene skrbi o djeci u cjelovitom horizontu koji objedinjuje kulturne, socijalne, znanstvene i etičke perspektive.

Prof. dr. sc. Ante Čović

 


Organizatori

Hrvatsko bioetičko društvo

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

 

Organizacijski odbor

 

Supredsjedatelji:

Ante Čović i Marija Radonić

 

Članovi:

Ilonka Artuković

Ingeborg Barišić

Branka Čović

Andrea Dasović-Buljević

Hrvoje Jurić

Gordana Pelčić

Đurđa Španović

 

Pokrovitelj

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Republike Hrvatske

 

Sponzori

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Republike Hrvatske

 

Kontakt

Dr. sc. Hrvoje Jurić

e-mail: hjuric@ffzg.hr

mobitel: 091 5789 989