Uncategorized

suvremene politike migracija

Europe for Everyone: Bridging the Gap

Europe for Everyone: Bridging the Gap
Heinrich Böll Stiftung zajedno sa Zelenom Europskom Fondacijom u sklopu ovogodišnjeg Zagreb Subversive Foruma pokreće niz rasprava na temu suvremenih politika migracija:

Pitanje slobodnog kretanja i fundamentalnih ljudskih prava neraskidivo je na teorijskoj i praktičnoj razini povezano sa konceptima moći i slobode ali i sa nizom uvođenja direktnih ili skrivenih restriktivnih režima kretanja na političkoj mapi Evrope.
U tom smislu, (i)migranti/kinje pasivno (kao povod) ili aktivno (kao akteri/ice) sve više postaju društveni subjekt koji je jedna od gravitacijskih točaka otpora spram novih nejednakosti koje obično prati i proces sužavanja sloboda.
Centralni povod tih događaja sasvim sigurno je recentni uspon ksenofobije, euro-skepticizma i anti-imigracijske politike koji je širom Europe sve izraženiji i uoči nadolazećih izbora za Europski parlament. Iako u Hrvatskoj, na periferiji Europske unije taj trend još nema tako razorno djelovanje, ili baš upravo zato, namjera nam je pravovremeno pokrenuti kvalitetnu raspravu između istraživača/ica, umjetnika/ica, aktivista/kinja, znanstvenika/ica i svih drugih na temu različitih aspekata imigracijske politike i načina na koji se ona može koristiti za daljnji razvoj otvorenog i slobodnog društva. Suočeni sa ishodima nedavne neokonzervativne revolucije smatramo da je krajnji trenutak da se različite društvene skupine ozbiljnije pozabave pitanjem hrvatske imigracijske politike i svim njenim proturječjima, u prvi plan stavljajući imperative zaštite ljudskih prava i socijalne jednakosti.

*Radni jezik foruma je engleski, ulaz je slobodan. Više o programu saznajte ovdje.