Uncategorized

Festival intervencije u Splitu

Položaj žena na tržištu rada i ekonomska kriza

Položaj žena na tržištu rada i ekonomska kriza

Jednodnevni festival Intervencije bavi se gorućim pitanjima geopolitičkog, kulturnog i ekonomskog položaja Splita unutar europske mediteranske periferije. Festival će se održati ovog petka, 17. svibnja, u Gradskom kazalištu mladih u Splitu (Trg Republike 1). Fokus je ovogodišnjih Intervencija rasprava o ekonomskoj situaciji u Dalmaciji promatranoj u širem, mediteranskom kontekstu te o utjecaju krize na položaj žena u sveudilj patrijahalnoj sredini kroz javnu tribinu, predavanje i društveno angažirani dokumentarni film.

U sklopu Intervencija održava se tribina Žene, rad i ekonomska kriza posvećena položaju žena u Hrvatskoj danas, s naglaskom na dalmatinski kontekst. Rijetko dostupni poslovi u Dalmaciji uglavnom su prekarni, a time  i sve manje na raspolaganju ženama, čime  se dodatno perpetuiraju tradicionalne rodne obrasce ponašanja zbog ekonomske ovisnosti žena. Možemo li govoriti o napretku u položaju žena u obitelji, na radnome mjestu i društvu općenito u posljednja dva desetljeća? U kojoj mjeri ekonomska kriza utječe na povratak u tradicionalne patrijarhalne rodne uloge? 

U suradnji sa 6. Subversive Festivalom u jednodnevnom splitskom druženju i razmatranju situacije na Mediteranu sudjelovat će i prof. dr.Costas Douzinas, redoviti profesor na Sveučilištu Birckbeck u Velikoj Britaniji. Prof. Douzinas održat će predavanje o situaciji na europskoj periferiji – Mediteranu,
nakon kojeg će uslijediti projekcija filma Katastroika te rasprava o filmu.

Nakana je festivala Intervencije potaknuti uključivanje javnosti u raspravu o ključnim problemima života u gradu. Na temelju analize domaćih i stranih stručnjak(inja) te uvida u inozemna iskustva sa sličnim društvenim problemima, predavanja i tribine u sklopu Intervencija streme dati svebuhvatnu sliku stanja i doprinijeti promišljanju alternativnih rješenja gorućih pitanja o razvoju Splita i okolice.

Svi su dobrodošli!

PROGRAM FESTIVALA:

Festival INTERVENCIJE, 17. 05. 2013.
Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1/

18:00h

Panel Žene, rad i ekonomska kriza

Sudjeluju:

Jagoda Milidrag Šmid

Valerija Barada

Suzana Kunac

Tihana Rubić

Moderira: Antonija Primorac

19.30h

Predavanje prof. Costasa Douzinasa

Moderira: Maja Miše

20.30h

Projekcija filma Katastroika, Aris Chatzistefanou i Katerina Kitidi,
Grčka, 2012.