Uncategorized

prof. dr. Sheila Slaughter

Predavanje ‘Akademski kapitalizam’

Predavanje ‘Akademski kapitalizam’

Ugledna profesorica sa Sveučilišta Georgia u SAD-u, prof. dr. Sheila Slaughter, održat će predavanje o globalizaciji visokog obrazovanja i nastanku “akademskog kapitalizma” u Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji u sklopu ovogodišnjeg Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude. Predavanje prof. Slaughter usredotočit će se na promjenu tradicionalne uloge visokog obrazovanja pod utjecajem globalizacije i razvoja postindustrijskog društva. Kritički će propitati pitanje do koje mjere su sveučilišta u SAD-u i EU postala poduzeća, profesori poduzetnici, a studenti kupci obrazovnih usluga, te posljedice tržišne orijentacije sveučilišta za javno visoko obrazovanje.

 Predavanje će se održati u sklopu Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude, koji organizira Institut za razvoj obrazovanja 16. listopada 2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, i 18. listopada 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Više informacija o Sajmu i programu okruglih stolova dostupno je ovdje.

Prof. Sheila Slaughter, koautorica knjige “Akademski kapitalizam i nova ekonomija: tržišta, država i visoko obrazovanje“, tijekom posljednjih petnaest godina svoj je znanstveni rad posvetila istraživanju utjecaja nastanka globalne političke ekonomije i razvoja postindustrijskog društva na visoko obrazovanje.U svom predavanju, prof. dr. Slaughter govorit će o problemima tržišnog i kvazi-tržišnog pristupa visokom obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji. Predavanje će se održati u sklopu ovogodišnjeg Sajma, u malom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u utorak 16. listopada 2012. od 12:15 do 13:15 te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u četvrtak 18. listopada 2012. od 12:15 do 13:15. Ulaz na Sajam stipendija je slobodan.