Uncategorized

napadi na građanske slobode, civilno društvo i medije u Mađarskoj i Poljskoj

Što nam se to događa u susjedstvu?

Što nam se to događa u susjedstvu?

Facebook: CROSOL

U srijedu, 7. prosinca, u dvorani Muller Kina Europe, s početkom u 18 sati održat će se panel naziva Što nam se to događa u susjedstvu? – napadi na građanske slobode, civilno društvo i medije u Mađarskoj i Poljskoj.

U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo rasta politika usmjerenih protiv liberalne demokracije posebno u istočnoeuropskim zemljama članicama EU. Situacije u Poljskoj i Mađarskoj su možda najbolji primjeri takvih politika gdje građani/ke daju potporu političkim strankama čiji su ciljevi u suprotnosti sa temeljnim demokratskim načelima. Pojam tzv. neliberalne demokracije sužava koncept demokracije na puko višestranačje, dok se direktno obračunava sa tj. zatire slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i slobodu javnog okupljanja sa ciljem da ugasi kritične glasove u društvu. Zbog toga i ne čudi da su takvim režimima u prvom planu napadi na neovisne medije, kritično civilno društvo i neovisno pravosđue. Time totalitarni režimi zamišljaji da mogu osigurati svoj dugoročni ostanak na vlasti.

Ostale istočne i središnje europske države su također ranjive prema ovakvim vrstama napada. U Hrvatskoj je prošla Vlada pokušala, ali nije uspjela, slijediti mađarski i poljski model neliberalnog vladanja, provođenjem napada na organizacije civilnog društva i nezavisne medije, te poticanjem ksenofobije. To je jasan znak da je dio građana/ki zemalja članica EU spreman odustati od nekih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Ti trendovi ne samo da su ozbiljno naštetili vladavini prava Europske unije, već su i ozbiljno snizili standarde ljudskih prava na tom prostoru.

Tijekom ovog okruglog stola javnost ćemo informirati o trenutnoj situaciji u Poljskoj i Mađarskoj i raspravljati o tome kako građanski otpor i suradnja građana širom Europe može stvoriti liniju otpora prema napadima na naše temeljne slobode: slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja.

Na panelu će govoriti:
Desi Andras, novinar i urednik nedavno ukinutih mađarskih novina Nepszabadsag
Barbara Grabowska-Moroz, pravnica i aktivistkinja Helsinškog odbora za ljudska prava u Poljskoj
Moderator: Gordan Bosanac, Platforma CROSOL/Centar za mirovne studije