Vijesti

12.12.2013. 08:24:00 - mup.hr/Libela

17,2 % policijskih službenica naspram 82,8 % policijskih službenika

Prvi seminar o ravnopravnosti spolova u MUP-u

Ines Krajčak

Ines Krajčak (Foto: M.Mijošek)

U amfiteatru Ravnateljstva policije održan je 10. prosinca prvi seminar o ravnopravnosti spolova, kojem su, uz okupljene u amfiteatru, putem audio linka prisustvovali i rukovoditelji iz policijskih uprava, od načelnika uprave pa do razine voditelja službe.

Seminar je održan u sklopu provođenja mjera Plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u MUP-u, dokumenta kojeg je temeljem Nacionalne politike za ravnopravnost spolova svako tijelo državne uprave dužno donijeti. Ministarstvo unutarnjih poslova svoj je Plan djelovanja za ovo područje također donijelo, riječ je o Planu od 2011. do 2015. godine, a temeljem njega osnovana je i Radna skupina za ravnopravnost spolova, čija je opća uloga vođenje brige o pridržavanju mjera iz Plana djelovanja s ciljem punog ostvarivanja načela ravnopravnosti spolova u MUP-u. Koordinatorica za ravnopravnost spolova u MUP-u pomoćnica je ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak.

Naglasivši zadovoljstvo što se ovaj seminar održava upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca, pomoćnica ministra unutarnjih poslova i koordinatorica za ravnopravnost spolova u MUP-u Ines Krajčak uvodno je pojasnila značenje rodne ravnopravnosti te ulogu nacionalnih institucija i zakona u osvještavanju važnosti ravnopravnosti spolova.

"Postojeći niz europskih foruma i institucija koje se bave ravnopravnošću spolova vrlo jasno i glasno naglašava potrebu da se o ravnopravnosti razgovara i da se što više zastupa ravnopravnost. Ali naglasak ove priče je na nacionalnim tijelima jer su upravo nacionalna tijela u zadaći da analiziraju, prate i podržavaju jednako postupanje prema svim osobama i da se osigura jedinstvena primjena zakona o ravnopravnosti spolova na razini država članica EU. RH od 2004. godine izgrađuje svoj institucionalni i zakonodavni okvir za ravnopravnost spolova, a to je prije svega kroz Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Temeljem ovih zakonskih okvira donesen je i Plan djelovanja … i temeljem tog Plana smo se zapravo ovdje danas i okupili. No, zakoni i institucije predstavljaju samo prvi, iako neophodan korak ka ostvarenju rodne ravnopravnosti.", rekla je pomoćnica i koordinatorica Krajčak iznijevši pritom i usporedne statističke podatke zaposlenosti muškaraca i žena, odnosno policijskih službenika i službenica, državnih službenika i službenica te rukovoditelja i rukovoditeljica po policijskim upravama, postajama i u Ministarstvu u sjedištu.

Navela je kako je prema podacima od kraja studenog ove godine u čitavom ministarstvu zaposleno svega 29,9 posto žena te 71,1 posto muškaraca, da je ovakvo nepovoljno stanje još znatnije izraženo kod policijskih službenika i službenica (17,2 posto policijskih službenica naspram 82,8 posto policijskih službenika), te da odnos žena i muškaraca nije ravnopravniji niti kod neovlaštenih, odnosno državnih službenika, ali je ovdje taj odnos znatno u korist žena (79,4 posto državnih službenica i 20,6 posto državnih službenika).

"Stoga se nadam da ćemo kroz predložene mjere i rad svih ustrojstvenih jedinica postići bolje rezultate u ravnopravnosti spolova u čitavom našem ministarstvu.", zaključila je Krajčak.

Voditeljica radne skupine Višnja Stanić Šajatović te članovi Dušan Miljuš i Iva Balgač održali su potom prezentacije ne bi li sudionike seminara upoznali sa specifičnostima ovog područja i uloge našeg ministarstva te svih njegovih djelatnika i djelatnica u njemu. Voditeljica Stanić Šajatović govorila je o zakonodavnom okviru područja ravnopravnosti spolova i Planu djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, dok je član Dušan Miljuš prezentirao mjere utvrđene Planom djelovanja, pojasnio njih, ali i koje su ih ustrojstvene jedinice dužne provoditi i na koji način. Članica Iva Balgač je, uz spominjanje praktičnih primjera za unapređenje područja ravnopravnosti spolova u MUP-u, predstavila Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu.

Okupljenima je podijeljena i brošura "Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu s posebnim osvrtom na privlačenje, odabir i profesionalni razvoj žena u policiji", koju je izradila Mreža žena policijskih službenika Jugoistočne Europe – WPON, a na kraju seminara ispunili su i "Upitnik za samoprocjenu o rodnoj osjetljivosti policijske prakse", koji će nakon obrade prikupljenih podataka moći poslužiti kao dobar putokaz u kojem smjeru s mjerama iz Plana djelovanja krenuti. Upitnik je odaslan i po svim policijskim upravama te će ga djelatnici MUP-a kojima je upućen ispunjavati do 13. siječnja iduće godine, nakon čega će uslijediti analiza.

Tagovi: hrvatska, ljudska prava, mup, ravnopravnost spolova, zagreb, zakon o ravnopravnosti spolova

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM