Vijesti

03.02.2014. 12:42:05 - Libela

Program grčkog predsjedanja Vijećem EU

'Ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i borba protiv diskriminacije

Grčka je, kao nova zemlja predsjedateljica Vijećem EU od 1. siječnja do 1. srpnja ove godine, predstavila Program predsjedanja koji sadrži i zasebno poglavlje posvećeno "Ravnopravnosti spolova, jednakim mogućnostima i borbi protiv diskriminacije".

U Programu je navedeno da će se grčko predsjedanje fokusirati na nastavak rada na Prijedlogu Direktive o jednakom postupanju, neovisno o religiji ili vjeroispovijesti, invaliditetu, dobi ili seksualnoj orijentaciji i Prijedlogu Direktive o poboljšanju ravnopravnosti spolova među neizvršnim direktorima tvrtki koje su registrirane na burzi i s tim povezanim mjerama. Grčka naglašava kako je jednakost između žena i muškaraca jedna od temeljnih vrednota EU i preduvjet socijalne jednakosti i ekonomskog rasta. Stoga će grčko predsjedanje naglašavati potrebu za jednakopravnim sudjelovanjem žena na tržištu rada, snaženjem zaštite temeljnih ljudskih prava žena i naglašavati potrebu za nastavak borbe protiv nasilja nad ženama.

Grčka će pratiti kritično područje Pekinške platforme za djelovanje "Žene i ekonomija", u suradnji s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) i  Europskom komisijom, u cilju izrade novih indikatora za praćenje položaja žena pri zapošljavanju. Pripremit će nacrt zaključaka o "Promicanju ekonomskih prava i neovisnosti, uključujući dostupnost zaposlenja, primjerene uvjete rada i kontrolu nad ekonomskim resursima", koji će biti predloženi Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) na usvajanje u lipnju 2014. godine. Navedene aktivnosti i inicijative u skladu su sa Strategijom  Europe 2020. i predstavljaju nadgradnju već poduzetnih aktivnosti ranijih predsjedanja, a također predstavljaju i komplementarni doprinos EIGE-ovom prikupljanju podataka o ženskom poduzetništvu.

S ciljem nastavka suradnje između zemalja članica EU i Europske komisije u veljači 2014. u Ateni će se održati sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osjetljive politike (High Level Group on Gender Mainstreaming).

U ožujku u Bruxellesu, u suradnji s Agencijom za temeljena prava (FRA) održat će se konferencija visoke razine na temu "Nasilje nad ženama u EU: od djetinjstva do odrasle dobi", na kojoj će biti predstavljeni podaci najvećeg do sad provedenog istraživanja u EU na temu nasilja nad ženama.

U travnju će se u Ateni održati konferencija "Žene i informacijsko-komunikacijske tehnologije" s ciljem osnaživanja djevojčica i žena na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao preduvjetu za smanjivanje nezaposlenosti žena.

Članak je nastao u okviru projekta Europske mogućnosti za ruralne žene koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom članku ne izražavaju mišljenje i stavove Europske unije.

 

Tagovi: borba protiv diskriminacije, eu, grčka, ljudska prava, ravnopravnost spolova

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM