Vijesti

08.09.2015. 10:31:52 - Sanja Kovačević

Kampanja povodom početka školske godine i građanskog odgoja

'Što naučiš kao dijete, to radiš kad odrasteš'

Foto: GOOD Inicijativa

Foto: GOOD Inicijativa

"Produbljenje demokratskih deficita pokazuje da su zakazali svi agensi socijalizacije koji su mogli zakazati – škola, obitelj, mediji i političke elite i organizacije", istaknula je dr. Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja na konferenciji za medije GOOD inicijative, održanoj u GONG-u 7. rujna povodom prvog dana škole i predstavljanja kampanje "Naučimo biti veliki". Kampanju pokreće GOOD inicijativa (koja okuplja relevantne organizacije civilnog društva) uz potporu Mreže fondacija Otvoreno društvo.

Ovo je nastavak kampanje za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole koju GOOD inicijativa provodi već nekoliko godina. Prema odluci Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, od prošle školske godine GOO se provodi međupredmetno, bez uvođenja novih tema, ali je i eksperimentalno proveden kao zasebni predmet u 8. razredu u 30-ak osnovnih škola. Osnovni cilj kampanje je informirati i potaknuti uključivanje svih aktera (učitelja/ica i nastavnika/ica, stručnih suradnika/ica, učenika/ica i roditelja) u javnu raspravu, s obzirom da je "škola ono mjesto koje omogućava društvenu intervenciju koja je prema spomenutim rezultatima istraživanja doista neophodna", kako su naglasili/e. govornici/e.

Dr. Ilišin je nadalje predstavila preliminarne rezultate dvaju velikih istraživanja koja su provedena ove godine. U prvom su ispitivani stavovi (odraslih) građana o njihovim pravima i sudjelovanju u političkom životu, a drugo se bavilo ispitivanjem srednjoškolaca/ki (maturanata/ica) o građanskim kompetencijama. Rezultati pokazuju kako u Hrvatskoj od 90-ih raste demokratski deficit, odnosno istraživanja pokazuju polovično i slabo razumijevanje demokratskih načela, pravila i procedura, tendenciju ka padu prihvaćanja liberalno-demokratskih vrijednosti, kao i porast prihvaćanja autoritarnih sustava. Također, govorila je o zabrinjavajućim rezultatima preliminarnih istraživanja političke pismenosti maturanata, koji se gotovo isključivo informiraju iz nepouzdanih izvora – s društvenih mreža i od svojih vršnjaka. Kampanja poziva na korištenje svih postojećih rezultata istraživanja u provedbi kurikuralne reforme.

Tin Puljić, prošlogodišnji maturant i član pobjedničkog tima svjetskog debatnog natjecanja, iz učeničke je perspektive naveo argumente zašto je potreban kvalitetan GOO u školskim programima. Smatra da je posebno problematično što "iz škole izlaze ljudi koji uglavnom ne znaju koja je vrijednost građanske aktivnosti, ne znaju koja je njihova uloga u kreiranju društva i uopće se ne osjećaju pozvanim to učiniti". Ulogu škole vidi u stjecanju znanja i vještina koja će omogućiti da učenici postanu građani koji odlučuju na osnovi znanja i razumijevanja društvenih procesa. Kao konkretan primjer prisutnog neznanja naveo je odgovor na maturi iz (izbornog) predmeta Politika i gospodarstvo, prema kojemu je velika većina učenika smatrala da je Republika Hrvatska policijska država jer ima policiju.

"Ne može se očekivati da se demokratska načela pojavljuju niotkud, ona se prenose... a uloga škole je ne samo ljudima prižiti znanje bitno za osobni probitak, već ih naučiti životu u zajednici", rekao je Tin.

Emina Bužinkić je naglasila kako se GOOD inicijativa zalaže da se u kurikuralnoj reformi, koja je upravo u tijeku, stavi naglasak na demokratsko upravljanje školama, ali i demokratske procese unutar institucionalnih i političkih aktera, kao što su Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta. Upravo su s radom počele stručne radne skupine za kurikulume područja i međupredmetnih tema, među kojima je i građansko obrazovanje, te za kurikulume predmeta među kojima je i Politika i gospodarstvo, stoga su sudionici/e rekli/e kako se nadaju da će se time značajno unaprijediti poučavanje o ljudskim pravima, demokratskom građanstvu i održivom razvoju.

"Zahtijevamo da se objave rezultati međupredmetne i predmetne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u razredima, te jasna analiza prednosti jednoga i drugoga. Zagovaramo uvođenje predmeta građanskog odgoja i obazovanja u škole, ali ova kampanja će se dodatno fokusirati i na praćenje rada cijelokupnog obrazovnog sustava", rekla je Emina Bužinkić.

Na kraju su predstavljene aktivnosti kampanje te je prikazano šest promotivnih video spotova koji kroz šest ključnih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja (društvena, ljudsko-pravna, politička, gospodarska, ekološka i interkultutalna) prikazuju neke od ključnih društvenih problema koji ukazuju na potrebu za konačnom društvenom intervencijom kroz sustav obrazovanja. Pripremljeni su i informativni paketi, plakati i leci za škole, a pokrenuta je i internetska stranica kampanje. Pozivaju zainteresirane građane i građanke da se pridruže kampanji na ovoj stranici ili na Facebook stranici. Osim ovih namijenjenih široj javnosti, GOOD inicijativa planira tijekom ove i sljedeće godine provesti niz aktivnosti koje uključuju organiziranje okruglih stolova, konferencija te sastanaka s različitim dionicima kako bi ih informirali o važnosti kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja u škole.

Slogan kampanje "Što naučiš kao dijete, to radiš kad odrasteš" dodatno je objasnio Tin Puljić zaključivši: "Ako ne obrazujemo djecu, nećemo obrazovati ni buduće roditelje niti profesore/ice – kadar koji će ponovno graditi ovo društvo i kretati u novi ciklus. Naše političke elite moraju stati i razmisliti i svoj politički kapital utrošiti u to da nešto zaista promjene".

Tagovi: goo, good inicijativa, građanski odgoj, građanski odgoj i obrazovanje, mzos, obrazovanje, obrazovni sustav, škole, školski sustav

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM