Vijesti

25.11.2015. 18:42:44 - Libela

Nasilje se ne smije tolerirati

Rijeka protiv nasilja nad ženama

Dana 25. studenog, povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, na riječkom je Korzu, održan mirni prosvjed Rijeka PROTIV nasilja prema ženama. Tim povodom riječki aktivisti i aktivistkinje transparentima su poručili da nasilje prema ženama više ne smijemo tolerirati te da Hrvatska mora hitno ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji (Istanbulsku konvenciju).

Na polusatnom prosvjedu, porukama poput "Darujte cvijeće, a ne udarce", "Nasilje nije privatna stvar", "Ne uči me kako da se odijevam – uči ih da ne siluju", "Prijavi nasilje", "Odaberi život bez nasilnika", "Na jedno prijavljeno silovanje ide 20 neprijavljenih"... željeli su poručiti da je nasilje nad ženama sveprisutni i rastući društveni problem koji se ne smije zanemarivati. Isto tako žrtvama nasilja odaslana je poruka da ne trebaju trpjeti nasilje, već ga prijaviti.

Organizatori/ce prosvjeda uputile su i jasnu poruku hrvatskim vlastima: "Potpis znači obavezu! Ratificirajte konvenciju!", referirajući se na činjenicu da je Hrvatska Istanbulsku konvenciju potpisala, no nije ju ratificirala, što nas čini jedinom državom u regiji koja to odbija učiniti. Ratifikacija Konvencije Vijeća Europe ključan je korak u borbi protiv nasilja prema ženama. Ova konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao rodno utemeljeno te postavlja nasilje nad ženama kao jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređen položaj u odnosu na muškarce. Ratifikacijom konvencije Hrvatska bi se obvezala poduzeti konkretne korake u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena. Svrha ove Konvencije je zaštiti žene od svih oblika nasilja; doprinijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca te izrada sveobuhvatnog okvira, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Tagovi: hrvatska, istanbulska konvencija, međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nasilje nad ženama, prosvjed, rijeka

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM