GenderFacts

Iako je jednoglasno podržana na županijskom odboru

Zastupnici vukovarsko – srijemskog HDZ-a različito glasali o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Iz svega navedenog, zaključujemo da je vukovarsko – srijemski HDZ, na županijskom odboru jednoglasno podržao ratifikaciju Konvencije. No, kad se za nju glasalo u Hrvatskom saboru, njihovi zastupnici i zastupnice nisu bili jednoglasni.

Provjera
Penava_i_Grmoja

Foto: screenshot sučeljavanja

U petak, 05. travnja, održao se izborni specijal RTL Direkta. U njemu su se sučelili Sandra Benčić (Možemo!), Nikola Grmoja (MOST) i Ivan Penava (Domovinski pokret).

Debatiralo se, između ostalog, o nasilju i nasilju nad ženama. Damira Gregoret, voditeljica emisije, upitala je Ivana Penavu je li tako da su oni (Domovinski pokret) najavili deratifikaciju Istanbulske konvencije, koja ima za cilj zaštitu žena od nasilja. Podsjetimo, ratifikacija je u Saboru izglasana 13. travnja 2018. godine (1,2,3).

Penava je objašnjavao da u Domovinskom pokretu imaju nultu toleranciju na nasilje, posebice prema slabijima. Uz to, naglasio je da ih smeta dio Konvencije povezan s „rodnom ideologijom“. Brzo potom, Nikola Grmoja je rekao da se nasilje prema bilo kome, pa i ženama, ne rješava nikakvim konvencijama i dodao: „to je pokazala i ova Istanbulska konvencija. Zato sam i glasao u Hrvatskom Saboru protiv nje. Tada je gospodin Penava bio u HDZ-u. On je tada podržavao i vukovarsko – srijemski HDZ, Istanbulsku konvenciju“. 

Na to je Penava rekao da mu je žao vidjeti da političari, posebice oni koji pretendiraju za poziciju premijera, koriste neistine. Dodao je: „Kada prozivate mene da sam bio za nešto, dajte barem to provjerite. Znači ovo što ste izrekli je duboka neistina. Da ne kažem težu riječ.“

Rasprava tu nije stala. Grmoja je rekao da nije neistina, da ima slika iza Gordana Jandrokovića da je vukovarsko – srijemski HDZ jednoglasno podržao Istanbulsku konvenciju. Iz toga nije bilo jasno misli li direktno na Penavu ili navedeni ogranak stranke. Ipak, Penava mu je odgovorio da ne govori istinu kada kaže da je vukovarsko – srijemski HDZ podržao Istanbulsku konvenciju.

Koja je svrha Istanbulske konvencije?

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) ima svrhu:

  • zaštiti žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji
  • pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena
  • izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
  • promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
  • pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Implementacija u Hrvatskoj

GREVIO (stručno tijelo za nadzor provedbe Istanbulske konvencije pri Vijeću Europe) u rujnu prošle godine objavio je prvo izvješće o implementaciji Istanbulske konvencije u RH. Hrvatska je dobila niz preporuka, njih 68. GREVIO je u izvještaju naznačio da se nedovoljna pozornost posvećuje izradi politika i zakonskim aktima, kao i pružanju usluga ženama koje su izložene nasilju samo zato što su žene. Naglasili su da postoji velika potreba za sustavnijim i rodno specifičnijim osposobljavanjem svih relevantnih stručnjaka koji su u interakciji sa žrtvama nasilja nad ženama.

Neke od mjera koje bi RH trebala provesti su: donijeti cijeli niz rodno osjetljivih politika i strategija fokusiranih na nasilje nad ženama, obvezne edukacije policije, sudstva, državnog odvjetništva i ostalih relevantnih djelatnika/ica, osigurati brze i cjelovite reakcije na rodno utemeljeno nasilje, žurno postupati u svim slučajevima prijave nasilnog postupanja granične policije nad imigrantkinjama, povećati broj skloništa za žrtve nasilja u obitelji i osigurati minimalne standarde u njima. Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.

Što to smeta Domovinskom pokretu?

Konvencija između ostalog definira i „rod“ kao društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce. Uz to, „rodno utemeljeno nasilje nad ženama“ definira kao nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene.

Definicija roda je primarno usmjerena na obvezu sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama unutar šireg okvira postizanja ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Više o samom terminu, kao i o tome zašto se Istanbulska konvencija ne može ratificirati samo u dijelu koji se odnosi na „rodnu ideologiju“ (kako je Ivan Penava najavljivao) pisao je i Faktograf prije mjesec dana.

Istanbulska konvencija jednoglasno podržana na županijskom odboru HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije

Analizirajući izjave sučeljavanja, Faktograf je naišao na vijest u kojoj na stranicama tog ogranka HDZ-a piše da je vukovarsko – srijemski HDZ dao punu podršku ratifikaciji Konvencije. Također, našli su i fotografiju na kojoj se Penava nalazi iza Gordana Jandrokovića, kako Grmoja i navodi. Više možete pročitati ovdje.

U toj vijesti stoji: “Županijski odbor HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije na svojoj je sinoćnjoj sjednici, održanoj u Vinkovcima, jednoglasno dao punu podršku našoj Vladi i predsjedniku Andreju Plenkoviću za nastavak procesa ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – s interpretativnom izjavom kojom se otklanjaju njena kriva tumačenja i moguće dvojbe.”

Tko je glasovao za ratifikaciju Istanbulske konvencije?

No, kakva je bila situacija 13. travnja 2018. godine kada se glasovalo za ratifikaciju Konvencije? Za ratifikaciju glasalo je 110 zastupnika i zastupnica tadašnjeg saziva Hrvatskog sabora. Dvoje je bilo suzdržanih, a 30 je glasalo protiv. Među 30 je bilo 14 zastupnika i zastupnica iz redova HDZ-a.

Zastupnici i zastupnice HDZ-a koji/e su glasali/e protiv ratifikacije

Glasanje za ratifikaciju Istanbulske konvencije održalo se u devetom sazivu Hrvatskog sabora (14.10.2016. – 22.07.2020.). U petoj izbornoj jedinici, koja je obuhvaćala Požeško – slavonsku županiju, Brodsko – posavsku županiju i Vukovarsko – srijemsku županiju, u Sabor su izabrani sljedeći zastupnici i zastupnice iz redova HDZ-a: Marijana Balić (zamjenica Ivana Penave), Stevo Culej, Pero Ćosić, Mladen Karlić, Franjo Lucić, Ljubica Maksimčuk (zamjenica Zdravka Marića), Dražen Milinković i Marko Šimić (zamjenik Danijela Marušića). Važno je napomenuti da je u doba glasanja za ratifikaciju Istanbulske konvencije zastupnika Dražena Milinkovića mijenjao Davor Miličević.

Od navedenih, ZA ratifikaciju Istanbulske konvencije su glasali: Marijana Balić, Pero Ćosić, Mladen Karlić, Ljubica Maksimčuk, Davor Miličević i Marko Šimić.

PROTIV su glasali Stevo Culej i Franjo Lucić.

Od navedenih, zastupnici iz vukovarsko – srijemskog HDZ – a tada su bili Stevo Culej, Marijana Balić, Davor Miličević i Mladen Karlić.

Dakle, protiv je glasao Stevo Culej. Za ratifikaciju su glasali Mladen Karlić, Davor Miličević i Marijana Balić, koja je zamijenila Ivana Penavu. On nije glasao. Naime, Penavi je mandat u mirovanje stavljen 20. listopada 2016. godine.

Iz svega navedenog, zaključujemo da je vukovarsko – srijemski HDZ, na županijskom odboru jednoglasno podržao ratifikaciju Konvencije. No, kad se za nju glasalo u Hrvatskom saboru, njihovi zastupnici i zastupnice nisu bili jednoglasni. Odnosno, jedan je zastupnik glasao protiv, dok je troje zastupnika glasalo za, uključujući Marijanu Balić, koja je zamijenila Ivana Penavu. Sukladno tomu, izjava Nikole Grmoje da je vukovarsko – srijemski HDZ jednoglasno podržao ratifikaciju Istanbulske konvencije je točna, u smislu podržavanja na razini županijskog odbora. Nije nam poznato je li na tom odboru bio prisutan Stevo Culej, koji je glasao protiv ratifikacije Istanbulske konvencije 13. travnja 2018. godine.

*Projekt GenderFacts se financira kroz bespovratna sredstva iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, dodijeljena od strane Agencije za elektroničke medije.  Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.