U fokusu

U nacionalno pravo se moraju prenijeti do 14. lipnja 2027. godine

Danas na snagu stupaju prva pravila EU-a za suzbijanje nasilja nad ženama

stop_nasilje

Foto: Mikael Blomkvist (pexels.com)

Od danas je na snazi EU direktiva po kojoj će sve žene i djevojčice imati jednaka minimalna prava na zaštitu od nasilja. Neovisno o tome gdje žive u Europskoj uniji.

Procjenjuje se da nasilje nad ženama i nasilje u obitelji pogađa svaku treću od 228 milijuna žena u EUNova su pravila odlučna mjera protiv rodno uvjetovanog nasilja. Njima su uvedene mjere za sprečavanje silovanja i podizanja svijesti o važnosti pristanka na spolni odnos, zabranjuje se sakaćenje ženskih spolnih organa i prisilni brak. Uključuju i zabranu najraširenijih oblika nasilja na internetu, kao što su dijeljenje intimnih slika bez pristanka (uključujući uvjerljivi krivotvoreni sadržaj), uhođenje na internetu, uznemiravanje na internetu (uključujući nezatraženo slanje seksualno eksplicitnog materijala). Uključena je i specijalizirana pomoć žrtvama nasilja. Novim pravilima posebno će se pomoći žrtvama nasilja na internetu u državama članicama koje ta djela još nisu kriminalizirale.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: “Po prvi put u povijesti kriminaliziramo rodno uvjetovano nasilje na internetu, kao što je dijeljenje intimnih slika bez pristanka, uključujući uvjerljivi krivotvoreni sadržaj, koje je za mnoge žene noćna mora. Takvo nasilje često je razlog zbog kojeg žene napuštaju javni život. Nasilje na internetu stvarno je nasilje, a nasilje nad ženama problem je u svakom trenutku.”

Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost, dodala je: “Ova Direktiva nudi cjelovit odgovor raširenom problemu. Bavi se sprečavanjem rodno uvjetovanog nasilja, zaštitom i potporom žrtvama te odgovarajućim kažnjavanjem počinitelja. To je važan korak prema iskorjenjivanju nasilja nad ženama, protiv žena i nasilja u obitelji.”

Države članice moraju prenijeti Direktivu u svoje nacionalno pravo do 14. lipnja 2027. Više informacija dostupno je ovdje.