U fokusu

Godišnje nagrade za volonterstvo i sudioničku demokraciju

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva dodijelila je godišnje nagrade za volonterstvo osnovnim i srednjim školama te godišnje nagrade za sudioničku demokraciju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dodjela nagrada održana je u muzeju “Mimara”, u Zagrebu. Nagrade “Škola – prijatelj zajednice” i “Zajedno za bolje” nagrađenima su uručili Cvjetana Plavša-Matić i Boris Hajoš.

Godišnje nagrade za volonterstvo i sudioničku demokraciju

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva dodijelila je godišnje nagrade za volonterstvo osnovnim i srednjim školama te godišnje nagrade za sudioničku demokraciju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dodjela nagrada održana je u muzeju “Mimara”, u Zagrebu. Nagrade “Škola – prijatelj zajednice” i “Zajedno za bolje” nagrađenima je uručila upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić i Boris Hajoš, predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade. Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša-Matić, ovogodišnja 6. dodjela godišnjih nagrada za volonterske inicijative i nagrade za sudioničku demokraciju i brojem i kvalitetom prijava pokazala je da filantropija zauzima sve značajniji dio u promišljanju mladih o vlastitom aktivizmu i djelovanju u svojoj lokalnoj zajednici i društvu u cjelini.

Dobitnici nagrada su sljedeći.
1. “Škola – prijatelj zajednice” – 5 nagrada za najinovativnije volonterske inicijative učenika i učenica u osnovnim školama i 5 nagrada za najinovativnije modele volontiranja mladih u srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Nagrađene osnovne škole
· Osnovna škola kralja Tomislava iz Našica
· Osnovna škola “Ivan Kozarac” iz Nijemaca
· Osnovna škola Ivan Lacković Croata iz Kalinovca, Koprivnica
· Osnovna škola “Sućidar iz Splita
· Osnovna škola Matije Gupca iz Zagreba

Nagrađene srednje škole
· Srednja škola Bedekovčina iz Bedekovčine
· Turističko-ugostiteljske i prehrambena škola iz Bjelovara
· Gimnazija Petra Preradovića iz Virovitice
· Ugostiteljsko-turističke škola iz Osijeka
· I. gimnazija iz Zagreba

2. “Zajedno za bolje” – 3 nagrade za najuspješnije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za njihov doprinos razvoju sudioničke demokracije i uključivanja građana i organizacija civilnoga društva u procese razvoja lokalnih zajednica.

Nagrađene j edinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
· u kategoriji županija: Međimurska županija
· u kategoriji gradova: Grad Sisak
· u kategoriji općina: Općina Šolta