U fokusu

medijska kampanja

Ljubav je zakon!

Ljubav je zakon!

Organizacija za lezbijska ljudska prava Labris upozorila je kako se pravni okvir Srbije u posljednjem desetljeću u velikoj mjeri izmijenio i donio set zakona koji je doprinijeo poboljšanju položaja LGBT osoba u Srbiji.

“Danas postoji osam zakona u kojima je eksplicitno zabranjena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. Međutim i pored prilično zadovoljavajuće pravne regulative, LGBT osobe su izložene visokom stupnju diskriminacije”, pojasnile su iz Labrisa.

Dakako, radi se o zajednicama života dvije istopolno orijentirane osobe koje nemaju nikakva prava jer njihov odnos nije pravno prepoznat. U želji da ispravi ovu diskriminatornu praksu, Labris je 2010. godine uposlio tim pravnih stručnjaka/kinja koji su izradili tekst zakona o registriranim istopolnim zajednicama u koji su inkorporirali sve za što su primjetili da je problem osobama koje su u istospolnim zajednicama.

U Labrisu se nadaju kako će zakonodavci prihvatiti predloženi zakon, a ono što je glavni cilj ovog projekta jest da se šira javnost upozna sa sadržajem ovog zakona i sa diskriminatornom praksom koja je za sada na djelu kao i da se putem jedne pozitivne medijske kampanje afirmiraju ljudska prava i ravnopravnost.

Više informacija o medijskoj kampanji možete pronaći na web stranicama: http://ljubavjezakon.rs/.