U fokusu

Priopćenje Ženske mreže Hrvatske

Moje tijelo, moj život, moja odluka!

Moje tijelo, moj život, moja odluka!

Ženska mreža Hrvatske pridružila se međunarodnoj kampanji obilježavanja 28. rujna, Svjetskog dana akcija za siguran i legalan pobačaj, a u solidarnosti sa ženama Hrvatske i diljem svijeta

Ženska mreža Hrvatske podsjeća da je pravo na pobačaj demokratska tekovina razvijenih spoznaja o ljudskim pravima žena te traži od države da zaštiti pravo žena na siguran i legalan pobačaj.

Obilježavanje 28. rujna započelo je prije 20 godina u Latinskoj Americi i Karibima Ovaj dan vezan je za ukidanje ropstva u Brazilu, a obilježava se i kao dan slobodnih maternica,  s ciljem da se osigura dostupan i siguran pobačaj za sve žene. Ženska globalna mreža za reproduktivna prava žena (WGNRR) je  2011., u znak solidarnosti sa ženama Latinske Amerike, svjesna činjenice da je pobačaj nedostupan mnogim ženama širom svijeta, pokrenula globalnu akciju za pravo na siguran i dostupan pobačaj.

Ženska mreža Hrvatske uključila se u ovu međunarodnu kampanju kako bi ukazala na činjenicu da je Hrvatska, nažalost nakon više od 70 godina dostupnosti sigurnog pobačaja među onim europskim državama u kojima se žene suočavaju s agresivnim kampanjama za zabranu pobačaja, usmjerenim direktno protiv žena. Na taj se način ograničavaju njihova reproduktivna prava i sloboda da odlučuju o svom tijelu, a pobačaj se dodatno stigmatizira. 

Ženska mreža Hrvatske smatra zabrinjavajućom činjenicu da se unatoč zakonskom pravu na siguran i legalan pobačaj, većina pobačaja obavlja van sustava zdravstvene zaštite, ilegalno, te su žene izložene povećanom riziku od zdravstvenih komplikacija, pa čak i smrti. Pravo na pobačaj dodatno je stigmatizirano jer se sve više liječnika poziva na prigovor savjesti, a prostor ispred bolnica koristi se za pritisak na žene i nametanje vjerskih uvjerenja. Ženska mreža Hrvatske podsjeća da država nije i ne čini dovoljno da zaštiti žene od ovakvih pritisaka i time praktički sprječava provedbu svojih zakona. Istovremeno, Hrvatska je  na samom začelju po korištenju kontracepcijskih sredstava. Pokušaji zabrane neće smanjiti broj pobačaja. Seksualni odgoju u školama dostupnost ginekoloških pregleda i kontracepcije, hoće.

Ženska mreža Hrvatske podsjeća da je pravo na pobačaj isključivo pravo žene da donese odluku o svom tijelu. Njeno tijelo ne pripada i ne smije pripadati društvu, ni državi, ni crkvi, ni zajednici, pa nitko nema pravo donositi odluku mjesto nje poručuju u Ženskoj mreži Hrvatske.