U fokusu

Iznesi problem na svjetlo dana

Ženska soba započela s medijskom kampanjom “STOP seksualnom nasilju”

Cilj ove kampanje je osvijestiti široku javnost o problemu seksualnog nasilja i zlostavljanja. Neumjesni komentari, neprimjereni dodiri i drugi oblici neželjenog, verbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode često ostavljaju nevidljive posljedice. Iznošenje istine na svjetlo dana prvi je korak u rješavanju problema seksualnog nasilja.

Ženska soba započela s medijskom kampanjom “STOP seksualnom nasilju”

Ženska soba – Centar za seksualna prava pokreće medijsku kampanju “STOP seksualnom nasilju”. Kampanja će se odvijati u suorganizaciji sa najboljim hrvatskim dizajnerskim i marketinškim agencijama, među kojima su Fingere, Imago, McCann Erickson, Reber, te Šesnić & Turković, a pod medijskim pokroviteljstvom Europapress Holding (EPH) i Večernjeg lista.

Razni dizajneri/ice će osmisliti plakate za kampanju, neovisno jedni o drugima. Plakati će u formi oglasa biti do kraja godine objavljivani u medijima. Po završetku kampanje će se održati izložba  svih objavljenih plakata.  Cilj ove kampanje je osvijestiti široku javnost o problemu seksualnog nasilja i zlostavljanja.

“Iznesi problem na svjetlo dana” je naslov prvog plakata sa kojim je kampanja i započela

Kada podignete sliku/oglas u novinama prem svjetlu, slijedi  tekst:

Neumjesni komentari, neprimjereni dodiri i drugi oblici neželjenog, verbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode često ostavljaju nevidljive posljedice. Seksualno uznemiravanje u školama, na fakultetima i radnim mjestima prečesto se događa i nažalost, prečesto tolerira.

Iznošenje istine na svjetlo dana prvi je korak u rješavanju problema seksualnog nasilja.

Ženska soba-Centar za seksualna prava-tu je za žene koje su doživjele seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje, kao i osobe koje trebaju informacije iz područja seksualnih prava i seksualnog zdravlja.

Žrtvama seksualnog nasilja osigurava psihološku, medicinsku, pravnu pomoć i podršku.

{slika}

Seksualno nasilje spada u red najtežih, a najmanje prijavljivanih oblika nasilja. Uz obiteljsko nasilje ulazi u dominantne oblike rodno uvjetovanog nasilja, odnosno onih njegovih vrsta u kojima je u velikoj većini slučajeva počinitelj muškarac, a preko 90 posto žrtava su žene. Najrizičnija skupina po dobi su mlade osobe.

Seksualno nasilje uočljivo je u širokom kontinuumu, od seksualnog uznemiravanja (neželjene seksualne primjedbe i ponude, verbalni prijedlozi, fizički dodiri i ucjene uznemirujući telefonski pozivi, seksističke primjedbe i šale) i seksualnog zlostavljanja (neželjena spolna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, koja uključuju fizički dodir s nasilnikom, kao što su neželjeni i prisilni dodiri intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom) preko silovanja do trgovanja ženama u svrhe prisilne prostitucije i/ili pornografije .

Seksualno se nasilje događa češće nego što većina ljudi smatra. Njegove su posljedice dalekosežnije nego što je većina osoba spremna priznati. Njegova cijena – psihološka, zdravstvena i ekonomska, za samu osobu, njenu obitelj, ali i širu zajednicu i društvo nesaglediva je i ne ostavlja mogućnost prešutnog toleriranja.