Uncategorized

o političkoj participaciji žena

Ko će vodit zapisnik?

Ko će vodit zapisnik?

FEMATIK, feministički kružok studentica Centra za ženske studije (generacija 15/16), poziva vas na tribinu Ko će vodit zapisnik? ili o političkoj participaciji žena” koja će se održati 01.06. u 18,00 sati u Multimedijalnom institutu MaMa. Tribinu organiziramo s ciljem propitivanje emancipatornog potencijala liberalnog feminizma, odnosno repozicioniranja pitanja političke participacije žena u antikapitalističko područje borbe.

U sklopu tribine problematizirat će se historijski dominantno čitanje ove teme koje prvenstveno referira na argumentacijsku liniju sufražetskog pokreta tijekom borbe za pravo žena na sudjelovanje u javnom životu te skrenuti pažnju na marksističko i anarhofeminističkog problematiziranje dosega na taj način formuliranog zahtjeva.

Uz okviru materijalističke kritike dominantne liberalne interpretacije političke participacije žena dotaknut ćemo se pitanja tzv. kvota, no naglasak ćemo staviti na strukturne probleme u okviru (neostvarene) socijalne države koji ženama otežavaju participiranje u političkom djelovanju te problematizirati dosege doprinosa participijentica u političkoj areni na život klasno deprivilegiranih članica i članova društva.

Razgovarat ćemo i o načinu na koji se danas programski promišlja pitanje političke participacije žena u okviru tradicionalnih stranaka i novih inicijativa (s osvrtom na političke opcije koje se smještaju i u lijevi i u desni dio političkog spektra), te otvoriti raspravu o perspektivama organiziranja feminističke fronte unutar (kapitalističke) patrijarhalne političke strukture.

Na tribini će sudjelovati:

Branka Vierda, članica feminističkog kružoka FEMATIK, članica i aktivistkinja SDP-a i Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a

Danijela Dolenec, docentica na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu,  predsjednica uprave Instituta za političku ekologiju, članica i aktivistkinja političke platforme “Zagreb je NAŠ!”

Karolina Leaković, članica i aktivistkinja SDP-a,  vršiteljica dužnosti predsjednice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a, sindikalna povjerenica Novog sindikata

Andreja Gregorina, koordinatorica ženskosudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, voditeljica feminističkog kružoka FEMATIK i članica feminističkog kolektiva fAKTIV

 

Moderatorica: Zorana Unković