Uncategorized

Konferencija, FPZG, 20. listopad

Prakse i metode u borbi protiv rasizma i ksenofobije

Prakse i metode u borbi protiv rasizma i ksenofobije

Centar za mirovne studije i Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija pozivaju na konferenciju povodom završetka dvogodišnjih aktivnosti pod zajedničkim nazivom “Protiv rasizma i ksenofobije – za jednakost izbjeglica i etničkih manjina”.

U prvom dijelu konferencije, predstavit će se eksploratorno i kvalitativno istraživanje o stavovima i percepcijama javnosti o nacionalnim manjinama, izbjeglicama i imigrantima u Hrvatskoj. U ovoj studiji, istraživački tim htio je razumjeti sadržaj stavova i kontekst u kojima se oni formiraju.U periodu od veljače do listopada 2016. godine provedeno je terensko istraživanje s četiri skupine aktera: općom populacijom, pripadnicima nacionalnih manjina, izbjeglicama i tražiteljima azila te dionicima sustava. Intervjui i fokus grupe pokrivali su nekoliko temeljnih tipova pitanja, uključujući stavove o: društvu i temeljnim društvenim problemima; društvenim različitostima; odnosu prema useljenicima i nacionalnim manjinama, društvenim problemima ovih skupina te postojećim institucionalnim rješenjima. Istraživanje donosi i niz preporuka upućenih institucijama za daljnji rad na ovoj temi.

U drugom dijelu konferencije, kroz razgovor će se predstaviti par ključnih aktivnosti iz proteklog dvogodišnjeg perioda provedbe, fokusirajući se na par ključnih područja: promišljanje teme rasizma i ksenofobije i izvještavanja te bilježenje njene pojavnosti u društvu, direktni rad s marginaliziranim društvenim skupinama – onima koji trpe posljedice rasizma i ksenofobije, kao i važnost rada u domeni obrazovnih praksi te kreiranja i zagovaranja provedbe mjera i aktivnosti politika za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Program rada za petak 20. listopada 2017. godine potražite ovdje

Projekt je financiran sredstvima instrumenta IPA 2012 “Organizacije civilnoga društva – Mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje standarda EU” kroz program Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava čiji cilj je osiguravanje učinkovite primjene standarda Europske unije u osnaživanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.