Prozor u svijet

18.02.2015. 15:30:20 - Rachel Rinaldo (bitchmagazine)

Feminizam u Indoneziji

Islam i feminizam nisu u sukobu

Mariju Ulfah Ansor upoznala sam jednog sparnog dana u Jakarti. Bilo je to krajem 2002. godine i upravo sam stigla u Indoneziju kako bih proučavala ženski aktivizam za svoju disertaciju iz sociologije. Maria Ulfah bila je voditeljica ogranka mladih žena u jednoj od najvećih muslimanskih organizacija u Indoneziji – Nahdlatul Ulama – koja pruža usluge i pomoć milijunima Muslimana u Indoneziji. Zbog onoga što sam čitala o Islamu, očekivala sam da će feminizam, ženska prava i rodnu jednakost smatrati zapadnjačkim i ne-islamskim pojavama. No, dok je sjedila preko puta mene u svojoj mekanoj svilenoj marami za glavu i skromnoj pristaloj odjeći, govorila je strastveno o reproduktivnim pravima žena, uključujući i dostupnost kontracepcije i pilulu 'za dan poslije'.

Kada se islamske žene pojavljuju u zapadnoj pop-kulturi, često su prikazane kao potlačene i tihe. O islamu se stalno iznova govori kao o inherentno mizoginoj vjeri – od zabrane ženama da nose hidžab u Francuskoj, preko pokušaja Femena da 'oslobodi' muslimanke proglašavajući "Topless Jihad Day" (Dan džihada u toplesu), do konstantnog propitivanja odjeće muslimanki. Filmovi kao što je The Stoning of Soraya M potkrepljuju američka gledišta na muslimanska društva kao nasilna i nazadna, dok ženski likovi u TV-seriji Homeland (Domovina), premda srećom nisu nijemi, osciliraju između zlih terorističkih sudionica i pomagačica CIA-e.

Ali ako uložite vrijeme u razgovor o feminizmu s muslimankama u Indoneziji, otkrit ćete da islam i ženska ravnopravnost nisu inherentno u sukobu. Umjesto toga, kao što pišem u svojoj knjizi Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia (Mobilizacija pobožnosti: Islam i feminizam u Indoneziji), značajan broj aktivist/kinja u Indoneziji koristi islam kao način građenja potpore ženskim pravima.

Indonezija je zemlja s najvećim brojem muslimana na svijetu – skoro 90 posto od 250 milijuna Indonežana su muslimani. Indonezija je neobična zbog svog eklektičnog naslijeđa: hinduističko-budističkog do dolaska islama u 14. stoljeću; potom su je kolonizirali Nizozemci; zatim je od kasnih 1960-ih do 1998. godine bila pod vodstvom militarističkog diktatora u sprezi sa SAD-om. Provela sam tamo godinu dana kao srednjoškolka na razmjeni, a kada se zemlja kasnih 1990-ih počela demokratizirati, željela sam istražiti na koji je način ženski aktivizam sudjelovao u tim uzbudljivim promjenama. Provela sam gotovo dvije godine između 2002. i 2008. sa ženama iz četiri organizacije: Solidaritas Perempuan – nevladina organizacija (NGO) koja zagovara prava žena na prekomorske migracije zbog kućanskih poslova; mala muslimanska NGO Rahima – koja se fokusirala na obrazovanje o ženskim pravima u islamu; Fatayat – koja nudi veliki raspon usluga i programa za žene; te žene u rastućoj muslimanskoj političkoj stranci Prosperous Justice Party (PKS) koje zagovaraju snažniju ulogu žena u državi. Kao sociologinja, volontirala sam u ove četiri organizacije, intervjuirala njihove vođe i članice, promatrala njihove radionice, sastanke osoblja i demonstracije.

Od 1990-ih islam je počeo zauzimati istaknutije mjesto u javnom životu Indonezije. Mlade žene su u velikom broju prigrlile pokrivala za glavu. Studiji Kurana postali su popularni, posvuda su nicale džamije, a ljudi su čak počeli koristiti više arapskih imena. Demokratizacija je donijela slobodu, a to je ojačalo val islama. Premda je taj val bio uglavnom miroljubiv, pojavili su se i vjerski ekstremisti. Nakon 9/11 Indonežane je ljutila i šokirala američka vanjska politika. Neki su osjećali da je "Rat protiv terorizma" bio "Rat protiv Muslimana". Indonežane su vrijeđali i prikazi zapadnih medija muslimana kao terorista i ekstremista. Jedna mlada žena koju sam upoznala na jednoj radionici predstavila mi se pokazujući na svoju odjeću i govoreći samo napola u šali: "Ja nisam fundamentalistkinja."  Do vremena američkog napada na Irak, antiamerički osjećaj je već bio ojačao, a konzervativne interpretacije Islama su postizale sve veću popularnost.

Prvi/e aktivisti/kinje koje sam upoznala kada sam stigla upozoravali su me da je to izazovno okruženje za zagovaranje ženskih prava. Premda Indonezija ima povijest ženskog pokreta, a žene su oduvijek bile gospodarski aktivne u većem dijelu zemlje, ženska prava i feminizam bili su sve više označeni kao 'zapadnjački' i 'američki'. To nisu bile dobre 'etikete' u tako polariziranoj situaciji.

Većina aktivistkinja za ženska prava koje sam upoznala bile su svjesne ekstremizma koji je otežavao njihov rad. Govorile su da ih lokalni ljudi gledaju sumnjičavo. Strani novac o kojemu su ovisili mogao ih je lako diskreditirati. Jedna volonterka iz Fatayata mi je rekla da ljudi odbijaju sve što 'miriše na Ameriku'. U takvom okruženju trudila sam se shvatiti kako one shvaćaju i spajaju islam i feminizam u svom aktivizmu, u vremenu u kojemu su te ideje najčešće viđene kao nepomirljive.

Kao što sam na početku i očekivala, postojale su žene koje su feminizam i ravnopravnost odbacivale kao neislamske. Na primjer, žene iz PKS-a objašnjavale su opće gledište te stranke po kojemu Kuran određuje različite ali komplementarne uloge muškaraca i žena. Također, srela sam nekoliko feministkinja koje su bile odlučno sekularne. Ali u tri preostale organizacije našla sam velik broj posvećenih Muslimanki koje su se zalagale za ravnopravnost i ženska prava, premda mnoge nisu željele da se njihov rad naziva 'feminističkim'. Ove su aktivistkinje bile nadahnute velikim rasponom ideja, uključujući i muslimanske tekstove i tradicije.

Jedna od stvari koje su me odmah snažno privukle bilo je to što su ove glasne aktivistkinje za ženska prava muslimanki stavljale snažan naglasak na interpretaciju religije. Taj je naglasak bio očit kako u neobaveznim uredskim razgovorima, tako i u njihovom službenom radu.

Poput svih religija, islam je interpretiran i prakticiran na različite načine. Neki muslimani su skloni vidjeti religijske tekstove kao nepromjenjive u svom značenju. S druge strane, aktivistkinje za ženska prava u Indoneziji i druge progresivne snage tvrde da bi Kuran trebalo shvaćati u njegovom povijesnom kontekstu. Prema njihovom mišljenju, moguće su razne interpretacije ovih tekstova, u obzir treba uzeti reformistički duh Kurana, a značenje teksta trebalo bi uskladiti s potrebama današnjeg vremena.

Ove razlike dolaze do izražaja kada se radi o specifičnim kulturalnim pitanjima, kao što je poligamija (koja je u Indoneziji trenutno legalna, ali postoje ograničenja). Konzervativnije skupine kao što je PKS sklone su tvrditi da budući da je poligamija dopuštena u Kuranu, ona je jednostavno dio islama i ne smije se odbaciti. Oni progresivnijih stajališta, koji koriste kontekstualne interpretacije, ne dovode u pitanje postojanje poligamije u Kuranu, ali tvrde da to nije kompatibilno ženskim pravima i stoga se  kosi s egalitarističkim duhom islama.

Jako me se dojmilo to što su muslimanske ženske organizacije kao što su Fatayat i mala NGO Rahima objavljivale egalitarističke interpretacije islama kako bi javnosti pokazali da su ženska prava i islam potpuno kompatibilni. Naprimjer, Fatayat je razvio niz programa 'rodnih treninga' ('gender training') u svojim ograncima diljem zemlje. Kurikulum tog programa objašnjava pojam roda te govori o tome kakvu ulogu u javnom životu islam daje ženama, ohrabruje žene da se obrazuju, dopušta im da rade i tako dalje. Neke liderice u Fatayatu, poput Marie Ulfah, otvoreno su govorile o društvenim problemima, uključujući i poligamiju – objavljivala je članke u novinama i časopisima u kojima tvrdi da poligamija krši duh islamskog zakona koristeći povijesna i teološka istraživanja kako bi objasnila zašto je to bilo dopušteno u ranom islamu, ali nije prikladno u suvremenom svijetu. Slično tomu, na radionici u Jakarti, Fatayat je pozvao teologa, liječnika i NGO aktiviste kako bi govorili o obrezivanju žena, i ta grupa je analizirala religijske tekstove i došla do zaključka da islam ne zahtijeva obrezivanje djevojčica.

Izvan kozmopolitske Jakarte, nisu sve liderice u Fatayatu bile tako oduševljene rodnom jednakošću poput Marie Ulfah. Većina ogranaka Fatayata više je fokusirana na religijske događaje za žene, no ta organizacija je ključni lokalni izvor informacija o ženskom zdravlju i drugim pitanjima. Do kraja mojega istraživanja 2010., globalna situacija se smirila, pa tako i Indonezija. Indonezijske žene nastavile su se suočavati s brojnim izazovima, posebno kada se radi zdravstvenoj zaštiti i pristupu dobro plaćenim poslovima i financijskim institucijama. No mogućnost da zagovaraju ženska prava na temelju islama ključni je aspekt osnaživanja žena u društvu u kojemu je religija tako esencijalan dio svakodnevnog života i politike.

Zapravo, aktivistkinje poput ovih su samo jedan 'čvor' u nastajućem međunarodnom muslimanskom feminističkom pokretu. Nakon dugotrajnog zagovaranja ženskih prava u muslimanskim društvima, ovaj pokret naglašava kompatibilnost islama i feminizma. Muslimanski feminizam zapravo se pojavio 1990-ih u Iranu i Maleziji. Kao što sam vidjela u Indoneziji, ovaj aktivizam koristi kontekstualnu interpretaciju kao metodu otkrivanja osnova za jednakost i prava u islamskim religioznim tekstovima, naglašavajući važnost razumijevanja religioznih tekstova s obzirom na društveni i povijesni kontekst. Mnoge ključne osobe u ovom globalnom pokretu su akademski obrazovane aktivistkinje s dobrim poznavanjem islamske teologije. Transnacionalna mreža Musawah, koja je usredotočena na reformu obiteljskih zakona u muslimanskim zemljama, postala je važan predvodnik takvog aktivizma, kao i WISE (Women's Initiative in Spirituality and Equality), globalna organizacija koja zagovara ženska prava muslimanki. Malezijska grupa "Sisters in Islam" i britanska organizacija Maslaha više su lokalni primjeri.

Pa ipak, čini se da je muslimanski feminizam prisutniji i utjecajniji u Indoneziji nego u drugim mjestima. Premda se indonezijske aktivistkinje za ženska prava muslimanki mogu pohvaliti s tek nekoliko zakonskih ili političkih pobjeda, kao što je kriminalizacija obiteljskog nasilja 2004., imaju osjećaj da su pomogle utjecati na diskusije o rodu u Indoneziji. Jedna od razlika možda je to što indonezijske žene već dugo sudjeluju u ekonomskom životu, što im daje nešto više pokretljivosti i moći nego ženama u nekim drugim dijelovima svijeta. Druga ključna varijabla je demokratsko okruženje u Indoneziji, s građanskim društvom koje daje priliku raznim glasovima da se oglase i čuju. U slučaju Fatayara, povezanost s organizacijom Nahdlatul Ulama bitan je izvor legitimiteta. Indonezijsko prihvaćanje različitih tradicija interpretacije islama također je prednost. I konačno, kako sve veći broj Indonežanki završava Islamske studije, tako raste i njihov kredibilitet kao znanstvenica i interpretatorica religije. Kao što je rekla Lily Zakiyah Munir, jedna od najistaknutijih muslimanskih feministkinja u Indoneziji: "U Indoneziji, mi kažemo da smo feministkinje. Radimo za ženska prava, no i dalje smo muslimanke."

 

Prevela i prilagodila Sanja Kovačević

 

Tagovi: aktivizam, feminizam, hidžab, indonezija, islam

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (67)

Stari komentari

Sinegdoha:
Moram prestati vjerovati da je neka žena pametna samo zato što je feministkinja. Ozbiljno.
22.02.2015. 00:12
Bocko:
Koliko to god paradoksalno zvučalo, mnoga islamska društva su danas mnogo više ginocentrična nego zapadna civilizacija. U sjeni privida muške dominacije, zapravo većina žena uživa povlastice. Iran je tipična takva država. Od Irana, muškarcima je u prosjeku jedino gore u Indiji.

22.02.2015. 22:05
Weltschmerz:
Bocko, kako to?
24.02.2015. 00:04
još jedno muško:
Iran je primjer koliko propaganda različitih interesnih skupina može utjecati na opću percepciju o nekoj državi. U Iranu sam bio poslovno i tamo sam otišao sa predrasudama serviranim od mainstream medija. Osobito kada su žene u pitanju. Već nakon nekoliko sati bilo mi je jasno da tu nešto debelo ne štima.
Ovdje je jedan video koji govori o položaju žene u Iranu www.iriran.me/multimedija/polozaj-zena.
Postoji na internetu i niz putopisnih članaka koji nemaju ideološku pozadinu i govore slično
Da, ovaj video je sa Kulturnog centra Irana. Možda je to isto propaganda? Prije no što takvo nešto zaključite moram vas upitati zašto bi jedna zemlja sa "tradicionalnim islamskim poimanjem žene" tako nešto učinila? Po svemu do sada viđenom i u medijima prezentiranom od strane budnih graditelja javnog mijenja ovako nešto trebalo bi biti njima na sramotu, a ne na čast. Koja bi se to islamska zemlja ponosila dostignućima na polju prava žena kada znamo da se tu ženu tretira kao roba? Ako ništa drugo morat ćete se složiti da je to čudno za zemlju koju zaboli ona stvar za zapadnu demokraciju i trendove koji vladaju kod nas.
24.02.2015. 09:10
Bocko:
@još jedno muško
.Link ne otvara.
Pravi link je ovo:www.iriran.me/polozaj-zena

To što si linkao je propagandni film iranskih feministica, on govori o pravima žena
Ne govori baš ništa o totalnoj obespravljenosti muškaraca.


Imaš Avoiceformen i na farsiju ('iranski'):
fas.avoiceformen.com/

No kako malo tko razumije farsi, evo par naslova na engleskom:

www.avoiceformen.com/gynocentrism/the-myth-of-patriarchal-oppression-in-iran/

www.avoiceformen.com/mens-rights/indentured-servitude-for-men-in-iran-the-myth-of-patriarchal-oppressive-divorce-alimony/

Europske žene bi i te kako bile zavidne kada bi znale koje sve povlastice imaju žene u Iranu.
Po zakonu, muškarci služe ženama. Žena ne mora raditi, za nju skrbi muškarac - otac ili muž. Zato u Iranu čak i 80-godišnjaci moraju raditi da bi skrbili o 50 - godišnjim kćerima , inače im prijeti zatvor.

Žene studiraju ne radi potrebe, nego iz zajebancije, i to većina na skupo plaćenim privatnim univerzitetima raznih društvenih smjerova. Diplome im služe kao 'miraz' i ukras na zidu, jer većina ih nikada ni ne pomisli zaposliti se.
Nemaju zašto.

Iran je zemlja sa najviše estetskih operacija za žene, i troši najviše šminke 'po glavi'.

100 % ratnih žrtava su muškarci
98,5 % stradalih na poslu su muškarci
50 % stradalih u napadima kiselinom su muškarci
99,5% pogubljenih za kriminal su muškarci

Žene imaju besplatno zdravstveno i zagarantiranu mirovinu, muškarci nemaju zdravstveno ako si ga ne plate i moraju uzdržavati ženu čak i kad su rastavljeni.

Djevojka koja pristane na seks sa dečkom može tražiti da ju ženi, ili familija njenog dečka mora plariti iznos od 150000 dolara kao 'otpremninu'.

Kad par želi sklopiti brak, familija mladoženje mora položiti merieh ('otpremninu') od 150000 dolara. Taj iznos muž mora stalno povećavati, pa on može doseći i 400000 dolara. Kada žena zatraži razvod, sva muževa imovina se zamrzava i on ide u zatvor ako ne može to ženi isplatiti.
Mukarac je taoc u zatvoru dok njegova familija ne isplati otpremninu.
U ovom trenutku je oko 2000 muškaraca u zatvoru zbog toga.

Itd, itd...

Pročitajte malo o tom strašnom patrijarhatu u Iranu.
Linkove sam dao.
24.02.2015. 11:40
još jedno muško:
Bocko, morat ćemo se zadovoljiti polaganim ritmom prikazivanjem stvari onakve kakve jesu. StarWars riječnikom mogli bi reći "Feminism(force) is strong with her."
Ono što je feministička propaganda učinila zadnjih desetljeća ne može se odbaciti preko noći. Reći kako žene u Iranu nisu ugrožene na način na koji se to prikazuje je nešto što žene mogu prihvatiti uz eventualno dizanje kose na glavi i pokoji pokušaj ušutkavanja tehnikom posramljivanja. Vjerujem kako će se tu ipak probuditi znatiželja pa će se potruditi i detaljnije istražiti naše tvrdnje. Ako ništa onda da dokažu kako pričamo gluposti. I tu je šansa da se oči otvore.
Međutim dođeš li s pričom kako su muškarci bilo gdje ugroženiji od žena nema šanse da će "gubiti vrijeme" i pokušati provjeriti točnost onog što si rekao.
Npr. tvoji linkovi sa stranice A Voice for Man automatski će kod njih stvoriti stav koji stvaraju linkovi sa radfem stranica kod prosječne osobe-99% ih neće uopće kliknuti na link jer su uvjereni kako se radi o ekstremnim ridikulima.
Što se tiče samih stranica A Voice for Man moram priznati da informacije ne vučem od tamo niti te stranice linkam. Pokušavam radije pronaći neke izvore za kojih nitko neće moći tvrditi kako su ideološki obojani.
Vjerujem kako "krivolinkani" sadržaj, bez obzira bio pisan od feministica ili ne, ima potencijal o kojem govorim-natjerati ljude, a prije svega žene, da razmišljaju kako je istina ipak drugačija od onog što nam se servira i kako se ona često pokušava sakriti. Počeo sam sa citatom iz filma pa ću i završiti-"The truth is out there".
24.02.2015. 12:42
Bocko:
@jjm
'An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come.' - Victor Hugo


Promjene uopće ne ovise o izrazitoj manjini najradikalnijih feministica.

One se nikada neće promijeniti, i nikada neće priznati da su bile u krivu. Nikada neće priznati što je bila prava, istinska narav feminizma.
Jednako kao i komunisti.

Feminizam će trajati toliko dugo dok ga budi podržavali muškarci koji se ili odriču muškosti i preziru sami sebe (Mangine = muški feministi) i Bijeli vitezovi (naivni muškarci koji slijepo vjeruju ženama).

Isprva su MRA bili ignorirani i ridikulizirani od strane feministica i nihovih pudlica mangina.
2014. godina je bila godina u "when feminists lost the debate" - jednostavno su pometene argumentima. To je izazvalo pokušaje medijske blokade interneta , i eksplodiralo u aferi #gamergate. Početkom ove godine pala je i feministička tvrđava Wikipedija.

Neke manje korporacije koje su se slizale sa feminizmom zbrajaju milijunske gubitke, a nedavno je i moćni Intel osjetio da više nije oportuno donirati feministicama.
Sada je nastupila nova faza u kojoj slavne osobe muškarci (glumci i medijske ličkosti) osjete backlash kada nastupaju u feminističkim akcijama i reklamama . Jednostavno je došlo vrijeme da muškarci više ne šute, ne reagiraju na 'shaming tactics' nego uzvraćaju na isti način.
Pogledaj komentare na nekoj temi iz svijeta - naivne feministice počnu prodavati svoju spiku i bivaju doslovno šokirane kako njihove dogme bivaju s lakoćom satrte argumentima!
Feministice koje još uvijek kontroliraju medije izvan interneta sada reagiraju produciranjem bezbrojnih akcija tipa 'HeForShe' i milijarda ustaje, ali bez efekta.
Sve radikalnije feministice lobiraju kod političara mangina i bijelih vitezova promjene zakona koji će još više diskriminirati muškarce i time zapravo samo pomažu da još više muškaraca progleda i proguta red pill.

Što će političari napraviti kada MRA izađu na političku scenu?
24.02.2015. 14:57
pitur:
hahahaha Bocko, ti si totalni debil :D Ženama je eto toliko divno u toj Indiji da ih svaki dan siluju barem 50 -.-
24.02.2015. 15:08
pitur:
don Stojiću, ne morate se kriti iza nadimka Bocko :D
24.02.2015. 15:09
Bocko:
@pitur
Biseru, Indija je "mala državica" u kojoj živi dva i pol PUTA više ljudi nego u cijeloj EU.
Tamo je otprilike 60 silovanja dnevno, a u cijeloj EU je otprilike 250 dnevno. Kad svedeš na broj stanovnika, to je deset puta više.

U RH je stopa silovanja u odnosu na broj stanovnika otprilike dvostruko veća nego u Indiji - a mi smo država sa statistički relativno malim brojem silovanja.

Indija drži neslavno mjesto kao država gdje postoji ekstremno visok postotak lažnih prijava.

Zakoni su tako rigorozni da je danas iznuđivanje novca temeljem lažne optužbe za silovanje postalo posve uobičajena pojava. Zato se žene ne smiju čuditi što se muškarci iz indije ustručavaju uopće na bilo koji način družiti sa ženama, muškarac se doslovno boji ući u lift sam sa nekom ženom - toliko su te situacije opasne za muškarce tamo.


24.02.2015. 15:40
Bocko:
Pitur,

neki tamo don Stojić ima prema muškarcima jednako ginocentrične stavove kao i feministice.

Osvješteni muškarci se ne žele vratiti u prošlost, u vremena kad su bili iskorištavani mnogo više nego žene.
24.02.2015. 15:49
pitur:
meni se čini da se ti ne želiš osvijestiti da imaš mali kurac i da si time frustriran :D
24.02.2015. 18:27
pitur:
naprimjer, idiotizam je vidljiv iz toga da sve argumente koje koristiš za Iran su argumenti za patrijarhat. Žene se tretiraju kao nekretnine, a ti misliš da je to oznaka socijalno osjetljive države u kojima žene žive u blagostanju XD
gomilu većeg idiotizma od ovih tvojih isprdaka nisam dugo pročitao XD
24.02.2015. 18:29
pitur:
naprimjer, idiotizam je vidljiv iz toga da sve argumente koje koristiš za Iran su argumenti za patrijarhat. Žene se tretiraju kao nekretnine, a ti misliš da je to oznaka socijalno osjetljive države u kojima žene žive u blagostanju XD
gomilu većeg idiotizma od ovih tvojih isprdaka nisam dugo pročitao XD
24.02.2015. 18:38
Bocko:
Pitur, oprosti, mislio sam da si žensko.
Nisam znao da si Mangina.
Znaš li što je to mangina?
To je osoba nominalno muškog spola koja mrzi i prezire samu sebe i cijeli muški spol. Takav stav stiče se na feminističkim 'ženskim' studijima, zajedno sa mitovima o Patrijarhatu, Matrijarhatu, i sličnim pričicama.


Daj mi objasni, kako ono ide taj mitski Patrijarhat. Recimo na primjeru Titanika.


A ovo za vrijeđanje - daj se nauči i privikni da osvješteni muškarci više ne reagiraju na nikakve uvrede kojima feministice i mangine pokušavaju vrijeđati i ponižavati muškarce.
To ti jednostavno ne hoda, kužiš?
Ne možeš cijelo vrijeme imati u programu ponižavanje muškaraca kroz ponižavanje muškosti, a onda igrati na to da će neki muškarac reagirati kada ga prozoveš da 'nije dovoljno muškarac'.

Tu su ti uputstva:
exposingfeminism.wordpress.com/shaming-tactics/

Ako feministice žele da im ikada više to profunkcionira , moraju početi poštivati muškarce i ono što ih čini muškarcima. Ali onda ne mogu više biti feministice, jer to ne ide jedno s drugim.
A mangine poput tebe ... čuj, ne znam. Pokušaj nekako naći svoje dostojanstvo, i izvadi jaja iz torbice one feministice koja ti ih čuva.
24.02.2015. 19:22
Ređipet:
Meni je Bocko baš simpa, da ga nema tu, trebalo bi ga izmisliti inače bi bilo dosadno.On nas lipo tu uvjerava kao je ženama zapravo bilo lipo, kako su živjele privilegirano pod skrbništvom muškaraca. I da ga nema ja bih već pomislila da se nešto minja i da muškarci polako počinju shvaćati neke stvari, ovako svaki puta kada nešto napiše postaje mi jasnije da muškarci ništa nisu shvatili i da plaču za nekim vremenima kada su bili gazde. Sada se moraju dokazati u drugim poljima, jer prije ako nisu bili uspješni barem su negdje bili glavni. U kući.
25.02.2015. 08:49
Sebo:
Ređipet,
jel ti stvarno vjeruješ da si napisala nešta cool. Pa jebem mu sve po dotuci ga argumentima, a ne ovakvim preseravanima.
Znaš šta sam ja pomislio? Da žene počinju shvaćati kako svijet funkcionira i da ne možeš samo tražiti i dobiti nešt na pladnju. Ništa od toga. Još uvijek ste slabiji spol i ovisite o milosti muškaraca i bojim se da će tako zauvjek ostati. Morate biti svjesne da možemo otpuhati vaš feminizam kad se sjetimo. To ne radimo jer vas volimo i štitimo, ali nisam siguran da tako neće biti ako nastavite postupati prema muškarcima kao prema smeću. Zapamti da se za ništa niste izborile. Sve vam je dano iz ljubavi. Šta misliš zašto nikada na feminističke borkinje nij poslana policija, konjica ili vojska? Ne bi vas nigdje bilo da je to učinjeno. Za puno manje zahtjeve krv je tekla potocima kroz povijest. I sad mi tu dođete srati o 99% muškaraca koji mrze žene i muškarcima kao iskonskim nasilnicima. Kak vam nije neugodno?
Niste ništa izborile već dobile i zato ste nezahvalne. Poput djeteta koje sve dobije na pladnju i onda ništa ne cijeni.
25.02.2015. 09:19
Sebo:
Idem sad do kraja jer ova vaša sranja nisu za trpiti. Kada bi sada nestalo čovječanstva i pojavila se nekakva nova bića žene bi ostale zapamćene isključivo kao majke muškaraca koji su bili vojskovođe, naučnici, umjetnici, istraživači i stvaratelji standarda kojeg imamo. Po čemu bi muškarci ostali zapamćeni je jasno. Oni su doveli ljudsku vrstu do neslućenih visina. Bilo je tu i lošiih stvari ali krivulja je uzlazna a rezultat prepoznatljiv.
Ta činjenica očito pere neke žene i stvara kompleks niže vrijednosti koji se manifestira kroz radikalne oblike feminizma. Kada već ne mogu promijeniti povijest, a i danas strahovito zaostaju na svim poljima iako imaju mogućnosti pokazati što znaju onda su se odlučile pronači uzroke svog neuspjeha u imaginaciji zvanoj patrijarhat i omalovažavanju muškaraca. Sigurno je puno lakše progutati svoje neuspjehe kada možeš za to okriviti nešto poput patrijarhalnog društva i muškaraca. Ti kompleksi i nemogućnost da se zasjeni muška superiornost na mnogim poljima iz dana u dan bujaju i manifestiraju se kroz sve žešće pljuvanje po muškarcima. Teško je progutati istinu da bolje obrazovane žene uz par iznimki nisu napravile ni mali dio onog što muškarci dan danas rade. I niko im to ne brani. Danas svatko može imati Pc i programirati, ali se ženski programeri broje na prste jedne ruke. I tako je u svim granama koje podižu standard života.
Ovo očito rađa teške frustracije koje se manifestiraju u postovima koje viđamo ovdje. Ne zaboravite da je muški minuli rad vidljiv, a vaš je ograničen na ono što vam je priroda dala.
E sad možete urlikati mizoginija, mizoginija... Evo vam još razloga za postojanje feminizma kad već ništa pametnije n emožete smisliti.
25.02.2015. 09:48
ređipet:
Lipi moj Sebo, ča si ga ti tu svega nadrobija.Argumente si svoje reka, a ča su ti argumenti iz neke enciklopedije.Vidiš, ako mi lipo objasniš da u povjesti ni bilo ni jedne ženske okrunjene glave, da ni jedna žena nije svojom vladavinom mijenjala povist, da nije vodila bitke i slala ekspedicije u otkrivanje novih svjetskih puteva i kontinenata, da nije bila znanstvenica, da nije okrila niš bitno za čovječanstvo, da nije bila na čelu države kao presjednica ili premijerka, da nije osvajala vrhove itd....... onda ću se složiti da imaš jake argumente i da smo zaista niš.Ali kada su sve to uspijele i to neke po rodu a neke svojim trudom i.to uz unaprijed određenu im ulogu što je sto puta teže ( jer vi npr. sad imate konkurenciju pa već cvilite).
Da te žene nisu pokazale svoju snagu, čak i neke kao npr. Hipatija u 4 st. i borile se da dokažu svoje sposobnosti, danas bi ovakvih kao što ste vi bilo mnogo više .Nazalost po vas nisu se neke stvari mogle osporiti pa eto danas imamo sve više i više žena koje to dokazuju.Ima i onih manje ambicioznih ali to uopće nije mjerilo, nisu ni svi pimpeci ambiciozni, a bome nisu ni svi pimpeci snažni i jaki.Nije da imamo sad preveliku potrebu za nekom fizičkom snagom, sa svom tom mehanizacijom i infornatizacijom, sad ih je više sa škembicama.I za kraj lipi moj Sebo, vaša nan je podrška motivirajuća kao što je i bila našim prethodnicama, samo moram ipak priznati u nešto smo boljoj poziciji.Naše zasluge su zasluge onih žena koje su trudom i radom dokazale da mogu i da nikada neće odustati.Tako da smo dvostruko motivirane, vašim sputavanjem i trudom naših cura prije nas.Lipi i zdravi bili.
25.02.2015. 21:13
Sebo:
Kakve sad vladarice, mjenjačice povijesti, znanstvenice, ratnice? Nije li vladao patrijarhat strašni koji je sputavao žene? Ili je problem što u povijesti nije bilo kvota pa su samo oni sposobni uspijevali ostaviti trag? Daj se odluči.
25.02.2015. 21:57
ređipet:
A na dalje umjesto ređipeta biti ću dišpet.
25.02.2015. 22:00
Sebo:
Meni bi se najviše svidio rišpet. Ali tako nešt zajedno u rečenici sa muškim rodom ne može se očekivati od feministica.
25.02.2015. 22:09
dišpet:
Lipi moj sebo, ako si se rodija kao npr.treće dite, jer su dva prije tebe " bili nesposobni preživjeti" i naslijedio si recimo krunu, pa si recimo dokazao da tu krunu znaš nositi i proširiti vlast, je li ti to smatraš slučajnost ili sposobnost.Sposobnost se pokazala nakon slučajnosti ili " sretnih zvijezda" ili neizmjernih upornosti.Piitaj one žene koje su unatoč pravilima pokušavale i uspijevale upisati medicinu ili neka druga sveučilišta.Morale su tada biti bolje od svojih muških kolega.
Ma, dobro nekad je dobro i praviti se blesav.
Meni je super to ča vi stvarno mislite da vam je tamo neki visuljak dao pravo da mislite da ste Bogom dani.I da ste ono tamo zbog tog visuljka i pametni i sposobni.I da osim visuljka ništa drugo ne daje sposobnost.Puknut ću, ne , ne , prejaki ste.
25.02.2015. 22:22
dišpet:
A ima li razlike u sposonima kada je veći, manji, deblji , tanji, širi, uži, duži kraći ?
25.02.2015. 22:46
muško:

@ bocko

u Iranu udio žena u radnoj snazi je 33% desetak manje nego kod nas

www.payvand.com/news/09/feb/1110.html
26.02.2015. 00:14
muško:

U iranu je znanost dosta razvijena, i većinu znanstvenica su žene
26.02.2015. 00:23
Bocko:
@muško

citat/
"According to the results of the 1385/2006 Iranian census, only 3.5 million Iranian women are salaried workers, compared with 23.5 million men."
Manje od 13% žena ima 'posao' u Iranu.
Vlika većina tih poslova su 'poslovi iz zadovoljstva', gotovo pa hobiji.

Jer, ponavljam - žena u Iranu ne mora raditi!
Dužnost oca ili muža je da ženu uzdržava.


A što se tiče VEĆINA ZNANSTVENICA ...

Većina znanstvenica danas su žene samo zato jer se svašta danas ubraja u znanost.
Tako znanstvenice (i znanstvenici) društvenih smjerova danas produciraju gomile jedva potrebnih i uporabljivih, ali još više potpuno bezvrijednih radova na društvenim znanostima koji služe samo da bi se dobila titula.
Povijest umjetnosti, jezici, sociologija, pedagogija, psihologija, ženske i feminističke 'znanosti'....
Naša bivša ministrica darkerica doktorirala je na znanstvenoj temi "Mitski aspekti ekofeminizma". Veća znanost je kad moja djeca grade vjetrenjaču od štapića za ražnjiće.


Na pravim znanostima žene su mnogo rijeđa pojava, a pogotovo one koje su nešto epohalno i ostvarile.
Kada se govori o znanstvenim probojima, njih su i u povijesti i danas napravili gotovo isključivo muškarci.
Sve žene velike znanstvenice zapravo su bile dio tima, a i danas kada se istakne neka znanstvenica koja je nešto izumila, zapravo se u pravilu radi o ostvarenju tima u kojem su zasluge zbog uobičajene diskriminacije muškaraca pripisane ženi.
Žao mi je , cure, ali to je istina.
Slobodno to prihvatite ili lažite same sebi.

Čak i najpoznatija znanstvenica u povijesti, Marie Curie, nije radila sama, nego sa mužem Pierreom, a mentor joj je bio Henri Becqerel.
Gdje su njih dvojica nestali u toj priči?26.02.2015. 08:03
dišpet:
Marie Curie je dobila dvije Nobelove nagrade, jednu za fiziku a jednu za kemiju. Onu za fiziku je podijelila s gore navedenim muškarcima, a za kemiju je nije dijelila ni sa kim.

Lipi moj Bocko, ti se jako trudiš umanjiti doprinos žena u znanosti, ali takve su stvari zapisane, pa možeš mlatarati onim dole koliko hoćeš. Naravno lista je predugačka za ovdje i to ne ovih kako ti nazivaš " bezvrijednim društvenim znanostima".
Između ostalog Nobelovu nagradu za kemiju dobila je i kći Marie Curie, Irene. Takvih znanstvenica ima puno, naravno mnogo manje nego muškaraca, ali takvo je bilo vrijeme.
Bocko nemoj zaboraviti mnoge znanstvenice koje su doprinijele svojim timovima, pa čak i bile ključni igrači, ali su šlag pobrali vođe timova- muškarci radi hijerarhije.
Ali vaša logika me uopće ne čudi s obzirom da dolazi od tamo od kamo vam dolazi i sposobnost. Ono smjestili ste nas u četiri zida, odredili nam ulogu i onda nas prozvali nesposobnima, a prilike koje imamo, imamo tek nekoliko godina. S druge strane vi ste imali vjekove za
stvaranje. Pa kad ste preuzeli tu odgovornost za stvaranje bio bi i red da stvarate.
26.02.2015. 14:20
ďišpet:
Jeste li znali?

Malo o genetici.
Začetnik genetike je Mendel Gregor iako nije ni znao što je gen, ali su se na temelju njegovih rezultata istraživanja na biljkama kasnije formirala 3.Mendelova zakona na kojima je William Bateson postavio kamen temeljac nove znanosti kojoj je 1906 skovao naziv genetika, primjenjivajući te zakone na životinjama.
Povijest genetike dalje kaže da je osnove za razvoj moderne genetike postavio Thomas Hunt Morgan koji dobio Nobelovu nagradu za otkriće
uloge kromosoma u nasljeđivanju.
I sve bi to bilo vrlo lijepo da između nije postojala jedna žena, zahvaljujući kojoj znamo danas da žene imaju XX kromosome, a muškarci XY.
Ta se žena zvala Nettie Stevens.Njene zasluge u razvoju moderne genetike pripisuje joj i sam Morgan, ali je eto nekako izostavljaju u cijeloj priči.
26.02.2015. 20:41
Sebo:
Ma naravno. Tako je izostavljena i Mileva Marić koja je pravi tvorac teorije relativiteta a Einstein obični patrijarhalni hoštapler. Kako stvari stoje za 10 godina u školi će se učiti kako su sve izmislile žene i homoseksualci. Svaki dan se sazna kao je neki slavni znanstvenik ili umjetnik bio homić ili je ukrao rad od žene. Na kraju će Koreanci ispasti pravi amateri u prepravljanju povijesti i sadašnjosti i odnosu na današnje ljevičare.
26.02.2015. 20:59
muško:

@ bocko često se dešavalo da su žene radile skupa sa muškaracima u timu pa ih poslije nisu ni spomenuli kad bi dobili nagradu često se dešavalo u astronimiji to se često dešava u znanosti da se ne spomene netko ili da radi dosta ljudi na projektu a nobela mogu dobit mislim najviše tri osobe za isti projekt
27.02.2015. 08:51
Bocko:
Istanbulska konvencija želi potpuno ukinuti bilo kakva prava muškaraca

Ne vjerujete?
Evo samo dva primjera.

Sada je već u Kazneni zakon u dio o kažnjavanju silovanja uvedena odredba da se ukida presumpcija nevinosti.
Doslovno.
I prije 2014. Kazneni zakon je definirao kazneno djelo „seks bez pristanka“, ali se postojanje takvog djela trebalo dokazivati. Sa novim izmjenama, sada doslovno bilo koja žena koja je stupila u sekualni sa nekim muškarcem (a možda čak i nije imala odnos !) može u bilo kojem trenutku ustvrditi da nije dala pristanak. Ono što se sada promijenilo jest da sada optuženi mora dokazati da je pristanka bilo!
Nema presumpcije nevinosti .
Nema više pravnih termina poput „ čisti i jasan dokaz krivnje“, ili „kriv je izvan razumne sumnje“ ili čak problematične „prevage dokaza“.
Optuženi muškarac mora dokazati da nije kriv. A kako da to zapravo dokaže? Da ubuduće potajno snima svaki seksualni odnos i sprema snimke godinama?

Još jedno pravilo koje uvodi Istanbulska konvencija je mnogo ozbiljnije.
Tim pravilom se propisuje da bilo koja državna institucija, a po nekim tumačenjima čak i bilo koja organizacija (čak i feministička udruga) može samostalno nastaviti kazneno goniti bilo kojeg muškarca za neko kazneno djelo protiv žene – čak i ako se ta žena tome protivi !
Svakako, razumljiva je namjera zakonodavca da se postupak protiv počinitelja nasilja vodi i u slučaju kada je žrtva ustrašena i ne želi svjedočiti. Ali to je razumna odluka samo kada postoje jasni dokazi nasilja (npr. ozljede) ili kakvo makar posredno svjedočanstvo nasilja i jasna pretpostavka da žrtva ne želi svjedočiti zbog straha.
Ali po novim pravilima, takvo nešto više nije potrebno.
Sada je dovoljno da bilo tko prijavi nasilje! Prijava može biti i anonimna.

Razumijete li što to znači?

Ako ste muškarac, bilo koja osoba ili udruga može vas po volji prijaviti da ste izvršili neko nasilje nad osobom ženskog spola B.B. Pritom uopće nije važno što osoba B.B svjedoči da nije bilo nasilja i da ona ne želi da se protiv vas vodi istraga i sudski postupak !
Razne institucije ili čak udruge mogu vas nastaviti prijavljivati, a državne institucije sukladno konvenciji moraju obavezno propisano djelovati protiv vas!

Uz sve to Istanbulska konvencija propisuje da se sve državne institucije koje se ovime bave popune „odgovarajućim kadrovima“ (čitaj – radikalnim feministicama) koje su sve obavezno prošle razne „tečajeve o postupanju“ u takvim prilikama – socijalne radnice, policajke, psihologice koje vrše vještačenja, čak i DORH i sudstvo. Tako će svugdje u sustav biti ugrađena potpuna diskriminacija muškaraca.

I sada kad na ovo odmahujete glavom u nevjerici, pročitajte cijeli dopis i uvjerite se da se takav radikalni pristup već dogodio u EU – u i prije nego je usvojena Istanbulska konvencija!
Gender Staljinizam u Španjolskoj – radikalno „konačno rješenje“ problema „nasilja nad ženama“ – koji sam već ovdje opisao.
27.02.2015. 12:27
xy:
Zakon o kaznenom postupku čl.3
Bocko iznosi neistine.
02.03.2015. 13:26
Bocko:
@xy

Evo, pročitaj ovaj intervju sa Mrčelom (sudac Vrhovnog suda) :
www.vecernji.hr/hrvatska/nova-kaznena-djela-podmicivanje-zastupnika-seks-bez-pristanka-448215

A pročitaj i Istanbulsku konvenciju.
Pa onda reci što očno nije istina.
02.03.2015. 19:47
xy:
Daj stvarno si neozbiljan.Tamo neki novinar prenese neku izjavu i sada je to za tebe zakon.
Pročitaj što zakon kaže.
Znači čl.3 zakon o kaznenom postupku.
Mislim da je svakom razumnom čovjeku u ovoj državi jasno na temelju čega se postupa.
02.03.2015. 20:05
Bocko:
xy,
kad vidim kako se postavljaš, odmah je jasno da nisi kompetentna uopće raspravljati o pravnim stvarima.
02.03.2015. 20:23
xy:
Ma vidi vraga.
Istambulska konvencija obvezuje potpisnice da prilagode svoje zakonodavstvo zahtjevima iste.
Što to govori, da sama po sebi nije zakon, već uputa za kreiranje zakonodavstva potpisnica.

02.03.2015. 20:38
Bocko:
@xy
Razumiješ li koliko je glupo to što si nabisala?

I bajdvej, čini se da si malo pogledala o čemu stvarno piše ta konvencija.


A tek kada pogledamo primjere kako bi to izgledalo u praksi.

Npr. Gender staljinizam koji je u Španjolskoj uveden PRIJE nego je Španjolska ratificirala Istanbulsku konvenciju:

„Gender staljinizam“ u Španjolskoj

Na španjolskim izborima 2004. godine organiziranim neposredno nakon terorističkih napada u Madridu u kojima je poginulo gotovo dvije stotine i ranjeno dvije tisuće ljudi, pobjedila je PSOE (Socijalistička radnička partija Španjolske) dobrim djelom na bazi obećanja da će povući španjolske snage iz Antiterorističke koalicije.

Nakon pobjede Zapaterova PSOE započela je teror protiv muškaraca.
Osnovano je „Ministarstvo jednakosti – Institut za žene“ (Ministerio de Igualdad – Instituto de la Mujer) . Institut za žene je jedina institucija novog ministarstva. Do kraja godine, ustanovljen je novi zakon “la Ley Integral contra la Violencia de Género” (zakon protv ‘rodnog’ nasilja). Diljem zemlje su osnovani specijalni prijeki sudovi za suđenje protiv “nasilja nad ženama”. Suci tih sudova prošli su specijalnu “feminističku” genderističku obuku. Posvuda su osvanuli letci sa slikama izbezumljene djece sa velikim tužnim očima i natpisima “Tata, nemoj nas tući”.

Novim zakonom definirano je da je počinitelj nasilja isključivo muškarac, žrtva isključivo žena, a jedini potreban dokaz je da žena prijavi nasilje.
Svaki odnos između muškarca i žene – brak, vanbračna veza ili bilo koji drugi odnos, sadašnji ili bivši, smatra se da potpada pod ovaj zakon.
Ženi koja prijavi nasilje, bez obzira na ikakav dokaz, pružit će se svaka pravna i druga zaštita. Žena koja se želi razvesti, sve što treba napraviti je da telefonom prijavi nasilje. Muškarac odmah ide u zatvor, ona dobiva njegovu kuću, ušteđevinu u banci i drugu imovinu. On više nikad neće vidjeti svoju djecu. Nema veze ako je u stvari ona bila nasilnica.
Muškarcu koji je optužen na tom specijalnom sudu uopće nije dozvoljeno iznositi dokaze svoje nevinosti, ne smije pozvati svjedoke – u stvari, nije mu uopće dozvoljeno da govori osim da prizna krivnju!
Ženi se naravno vjeruje na svaku riječ, nije uopće bitno ako drugi dokazi to ne potvrđuju.

Je li vam jasno zašto se to naziva Gender staljinizam?

Ali nije ovaj zakon ograničen samo na nasilje u obitelji. Svakoj ženi koja je „žrtva nasilja“ ovim zakonom je država se obvezala osigurati stan i 400 eura socijalne pomoći. Samo pošalje nekog muškarca u zatvor, i dobije državni stan i pomoć.
Ako je žena „žrtva nasilja“, opravdano je da izostaje s posla ili ne dolazi na posao – „zbog traume“. Dakle, ako joj se ne radi, sve što treba je prijaviti nekog muškarca za nasilje, i može izostajati s posla po volji.
Ako je nezaposlena i treba posao a ne može ga naći, opet isto – samo prijavi nekog muškarca za nasilje, i država će joj kao „žrtvi nasilja“ osigurati posao.

Dakle, svaka žena koja nešto treba, samo ode na policiju ili specijalni sud, i prijavi bilo kojeg muškarca za nasilje! U policijskom sindikatu svjedoče da većina žena samo kaže da želi podnijeti prijavu, ali ne želi istragu. Žene kažu: „samo trebam prijavu, a ne istragu - tako me odvjetnik uputio“. Tako je policija zapravo spriječena da ustanovi stvarne činjenice (laži) kod tih lažnih prjava. Ali i sami policajci se boje, jer su i oni kao muškarci izloženi lažnim prijavama.

Rezultat ovakvog suludog zakona je da je svake godine oko 130000 lažno prijavljenih muškaraca sprovedeno u zatvor, ili u sedam godina gotovo milijun. Više od milijun djece odvojeno je od očeva i baka i djedova po ocu. Broj samoubistava muškaraca porastao je 30% - za 600 samoubistava godišnje (sa 1800 na 2400), a porastao je čak i broj ubistava žena za 20 godišnje - zbog osvete uništenih muškaraca. Ludi zakon protiv nasilja prouzročio je još više nasilja.
Španjolska je z europskih fondova za ovo uništavanje društva i teror nad građanima 'povukla' 900 milijuna eura !

Na kraju je ipak nekoliko sudaca progovorilo, odbivši kršiti temeljna ljudska prava i pomagati zlostavljanje djece. Sutkinja Maria Sanahuja iz Barcelone prva je probila šutnju i jasno rekla:
„ Taj zakon predstavlja odvratno kršenje ljudskih prava u Španjplskoj. To je ludilo koje potiče zlostavljanje i uništava proces dokazivanja. Mi zlostavljamo tisuće djece, tisuće očeva, tisuće djedova... I muškarci su ljudi! „
Sudac Francisco Serrano Castro često je situaciju nazivao „Gender Staljinizam“. Na TV je izjavio da su različiti zakoni za različite kategorije ljudi u Europi postojali samo u vrijeme nacizma i staljinizma. „... ilegalno pritvaranje i samoubistva muškaraca – to je genocid !“
Ali najveći udarac zločinačkom zakonu došao je iz kruga onih koji su ga stvorili.
U srpnju 2008. u policijskoj akciji spašeno je 13-godišnje dijete koje je silovala pedofilska banda. Član zločinačke pedofilske grupe bio je i psiholog Jorge Corsi , glavni ideološki začetnik toga luđačkog feminističkog zakona.
www.youtube.com/watch?v=c2twJ0d8Jvo
Koje li ironije - tvorac tog feminističkog terorističkog zakona – pedofil!

Jorge Corsi je vrlo utjecajni ideolog radikalnog feminizma, inače tvorac mnogih „stručnih“ radova o djeci u razvodima. Svi ti njegovi radovi izrazito su orjentirani na diskriminaciju očeva u razvodu. On je razvio i „Corsi metodu“ i „metodu nasilnog muškarca“ po kojoj se u osnovi na bazi (lažnog?) svjedočenja žene ustanovljava da je neki muškarac nasilnik čak bez potrebe da se dotičnog muškarca intervijuira.
U Španjolskoj je u međuvremenu došlo do erupcije nezaovoljstva. Obespravljeni muškarci izašli su na ulice sa transparentima. Na zidovima su osvanuli natpisi „Stop feminacizmu!“, ministarstvo / institut za žene se u žargonu sada naziva Feminacistički dvorac.
Danska tv napravila je tada ovaj dokumentarac:
www.youtube.com/watch?v=GjgBfklmYj8

Na lokalnim izborima profeministička ljevica po pokrajinama (Španjolska je federacija) redom je gubila izbore, i nove lokalne vlasti su nastojale ublažiti utjecaj stravičnog zakona, uvodeći nova pravila u razvod braka i zajedničko skrbništvo nad djecom. Centralna Zapaterova vlada tome se žestoko protivila, i uspjela je na mnoga mjesta i u Ustavni sud ugurati svoje kadrove koji i dalje brane promjene.
A onda je 2011. na općim izborima ljevica koja je dovela feministice na vlast doživjela najveći poraz u povijesti Španjolske.
Upitno je hoće li u slijedećim desetljećima španjolsko društvo uspjeti zaliječiti patnje milijuna žrtava stravičnog feminističkog socijalnog eksperimenta. Sve ovo sigurno je ostavilo stravične poslije na demografiju i ekonomsku stabilnost Španjolske.
Udruga katalonskih djedova podnijela je tužbu za genoid i zločine protiv čovječnosti Međunarodnom kaznenom sudu. Traži se osnivanje specijalnog suda za progon zločina Zapaterove vlade zbog progona više od milijun muškaraca na bazi spolne diskriminacije, zbog milijuna djece koja pate i zbog tisuća samoubistava koja je ovaj teror prouzročio.
Sudac Francisco Serrano Castro napisao je knjigu o ovom primjeru iz prakse kako feministice zamišljaju 'pravdu i jednakost među spolovima' :
www.avoiceformen.com/art-entertainment-culture/la-dictadura-de-genero-the-dictatorship-of-gender-a-book-review/Već sam pisao o ovome, ali nije naodmet malo ponoviti gradivo.

Samo recite želite li primjere iz drugih zemalja.
03.03.2015. 06:34
xy:
Naš zakonodavac je prema direktivama eu i konvenkciji ve prilagodio zahtjeve.Na temelju njih nastale su neke izmjene i dopune postojećih zakona i protokoli.
Ali još uvijek za razliku od onog što ti pišeš čl.3 kaže da je osoba nevina dok joj se ne dokaže krivnja.
03.03.2015. 07:24
xy:
Hic Rhodus, hic salta
Ovo je Hrvatska, ovdje se naši zakoni primijenjuju.

03.03.2015. 07:35
muško:

@ xy sud se moze direktno pozvat na konvenkciju konvenkcije su iznad zakona, pitaj bilo kojeg pravnika
03.03.2015. 07:36
muško:

ratificirane konvenkcije
03.03.2015. 07:37
muško:

kad smo kod toga u RH se rutinski krši konvenkcija o pravima duševnih bolesnika što je teško kršenje ljudskih prava i civilizacijska sramota o tome je više puta govorila i kuća ljudskih prava
03.03.2015. 07:39
xy:
Da i još nešto:
Na temelju direktiva eu nastale su zakonske promjene, a na temelju konvencije ve popularno istambulske nastali su protokoli- koji se tiču postupanja s žrtvama nasilja i silovanja.Žrtvama ne počiniteljima.
Tako da moj bocko, sve ono što ti navodiš gore je obično seruckanje koje nema veze ni sa čime.
03.03.2015. 07:43
još jedno muško:
@xy
Kad smo kod članka 3. Zakona o kaznenom postupku ne bih samo tako olako odbacivao ono što Bocko kaže. Kao prvo "nekakav" interview je prenesen u jednim od najtiražnijih dnevnih novina, provela ga je novinarka koja već 20 godina piše o pravosudnim temama i, na poslijetku, intervjuiran je sudac Vrhovnog suda. No, kao što znamo, novinarskim perjanicma nije strano ni izmišljanje interview-a pa bih proturječio samom sebi kada bi sada rekao da je članak iz tih novina Sveto pismo.
Ja bih te upozorio na jednu drugu činjenicu . Sigurno si čula za kazneno djelo sramoćenja. Ne znam da li ti je poznato da je za to kazneno djelo teret dokazivanja nevinosti na okrivljeniku? U zakonu ti to i lijepo piše. Još je interesantnije kazneno djelo klevete. I tu se odstupa od temeljnog načela gdje treba dokazivati krivnju, a ne nevinost. Ovo vuče korjene iz bivšeg zakona gdje je to odstupanje jasno navedeno, ali i iz famozne "sudske prakse" koja je često zakon za sebe.
Na kraju, pogledaš li malo bolje taj treći članak vidjet ćeš da otvara prostor za interpretacije koje navodi Mrčela i koji su, uostalom prisutne u našem zakono što sam gore i naveo.
Sam zakon ništa ne govori o teretu dokazivanja već o presumpciji nevinosti. Kao i kod gore navedenih kaznenih djela (kletva i sramoćenje) ti ćeš lijepo dokazivati da nisi počinitelj silovanja (žena će samo podnijeti optužbu), sve to vrijeme "vjerovat" će ti se kako nisi kriv, a na poslijetku će sudac na temelju tvoje sposobnosti da dokažeš nevinost (kako to učiniti u ovom slučaju?!) donijeti presudu. Ukratko-forma je zadovoljena, operacija uspjela, a pacijent mrtav.
Kao što vidimo iz španjolskih primjera sve je stvar lobiranja kod zakonodavca. Kada se stvori percepcija žena-isključiva žrtva, muškarac-isključivi nasilnik nije teško progurati ono što Mrčela govori-bilo to rečeno u stvarnom ili izmišljenom interviewu.
03.03.2015. 08:35
još jedno muško:
Da se osvrnem i na dodatak koji je dao xy. Feministice, na čelu sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, s lakoćom mogu ušutkati razne muškarce-teoretičare zavjere. Za početak mogla bi detaljnije informitrati javnost kakve to radionice održava ona, a povremeno i ženske aktivistice, u policiji, Pravnom fakultetu, CZSS i sudovima?
Ovakve šture informacije itekako bude sumnju www.prs.hr/index.php/suradnja/druge-suradnje/1525-sastanak-s-pomocnicom-nacelnika-policijske-akademije
Osobito kada se zna kako se pravobraniteljica zgrozila nad povećanim brojem prijavljenih žena za obiteljsko nasilje i najavila akciju "osvješćivanja" institucija. Zanimalo bi me da li se na takvim "osvješćivanjima" i sastancima suradnje govori i o činjenici kako i žene mogu biti obiteljske nasilnice te se one informiranije ili educiranije vrlo vješto skrivaju iza stereotipa o muškarcima nasilnicima.
03.03.2015. 08:43
još jedno muško:
Mislim da postoji tema o istambulskoj konvenciji u okviru Milijarde koja pleše. Ako bi se mogla rasprava prenijeti ili nastaviti tamo bilo bi to vrlo korisno,
03.03.2015. 08:49
xy:
Za sva kaznena djela, teret dokazivanja je na tužitelju.Okrivljenik može u svoju obranu iznositi dokaze koji idu njemu u prilog.Okrivljenik ne dokazuje već brani svoju nevinost.O tome je već netko ovdje pisao.
03.03.2015. 09:25
još jedno muško:
Članak 148. kaznenog zakon-Sramoćenje
Stavka 3.
Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka ako počinitelj dokaže istinitost činjeničnih tvrdnji koje je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je, postupajući u dobroj vjeri, povjerovao u njihovu istinitost.

03.03.2015. 11:14
još jedno muško:
Nekako smatram da ćeš ovaj izvor smatrati vjerodostojnim voxfeminae.net/vijestice-list/item/6179-odredba-o-sramocenju-na-stupu-srama/6179-odredba-o-sramocenju-na-stupu-srama

"Najsporniji dio u kojem je teret dokaza istinitosti padao na okrivljenika, predloženim je izmjenama olakšan jer je smanjen broj okolnosti dokazivanja, poručuju iz Ministarstva pravosuđa."
03.03.2015. 11:26
xy:
Mješaš kruške i jabuke.Očito je veliko nerazumijevanje.
Kako kazneno djelo sramoćenja ne pripisuje neistinitost tvrdnje, tj. ne tražise da je počinitelj znao za neistinitost tvrdnje.Okrivljeniku se tako daje mogućnost da dokaže istinitost tvrdnje, ali ni to čak dokazivanje nije uvijek moguće.
Ti pročitaš riječ dokazivanje, i to je odmah shvatiš kako se ploča mijenja.
Obveza dokazivanja je i dalje na tužitelju, ali okrivljenik MOŽE u određenim okolnostima, napominjem, ne uvijek, dokazivati istinitost tvrdnje u svoju OBRANU.
03.03.2015. 12:33
još jedno muško :
Kad smo već kod nerazumijevanja moram ti reći da kazneno djelo sramoćenja uopće ne podrazumijeva da je izjava neistinita već da li je narušila ugled i čast osobe oštećenika. Znači izjava može biti i istinita.
Budući da nisi najbolje informirana, a pri tom si čvrsto odlučila tupiti svoje bez da pogledaš što pravni stručnjaci misle o tome ja ne vidim način da nastavimo ovu raspravu koja ionako nema nikakve veze sa temom ispod koje se nalazi.
03.03.2015. 12:50
Ante:
Odličan naslov, tekst pretpostavljam nitko nije pročitao.

I istinit što je najvažnije.

Islam i feminizam su dvije najretrogradnije i najnazadnije ideologije u svijetu. Prijetnja su svjetskom poretku.
03.03.2015. 13:42
xy:
IUS-INFO Kazneno djelo sramoćenja- pročitaj
03.03.2015. 13:54
muško:
koliko sam vam puta objasnio da ste krivo shvatili intervju dokazivaje nevinosti optuzenog nastupa kad se ispune neke okolnosti seksa bez pristanka jer se zbog tih okolnosti smatra da pristanka nema ili da zrtva nije u stanju dati pristanak, ovi novi zakon u biti nema neki utjecaj na to hoće li netko nevin završit u zatvoru tu ima mnogo drugih problema što sudi smatra da moze iz izjave dokazat da se nešto desilo što se kosi sa znanstvenim spoznajama
03.03.2015. 23:47
muško:

a kod klevete naravno da ako netko tvrdi za nekoga da je lopov to mora i dokazatai neće ovaj koji tuzi dokazivat da nije, a kod sramoćenja bitno je da onaj koji tvrdi nešto o nekome da je to o javnom interesu a što je javni interes a što nij ne piše nigdije nego to određuje sud što je veliki problem pravne nesigurnosti
03.03.2015. 23:51
Ante:
Evo i dokaza moje tvrdnje gore kako radikalni islam i feminizam idu ruku pod ruku.

Jedna od istaknutih feministkinja koja dejstvuje i na ovome portalu na društvenim mrežama izjavljuje, citiram kako je "Bibi Netanjahu veći zločinac od ISIL-a".

Pametnome dosta.
04.03.2015. 00:35
Bocko:
@xy

Vidim da je tebi ispod časti razgovarati argumentima, nego samo nabaciš neki link u kojem uopće ne razumiješ napisano.

Pozivam te da raspravu nastavimo na nekom pravnom portalu, npr na legalis.hr.
Što kažeš?

04.03.2015. 09:05
Ante:
A ljudi božji meni su prijetili da će me tužit za to sramoćenje jel sam ispičkaro čovika u novine, normalno da to šta ti napišeš može bit istina pa te svejedno tuže i dobiju tužbu. To mala dica znaju, kaki pravni forumi...

Naprimjer ja napišem da je xy muško šta je i (recimo) istina, ali mu narušim tako dignitet i osramotim ga na ovom feminističkom portalu s tom tvrdnjom, on me tuži i ja uzmem 3 najbolja odvjetnika u ZG-u i pošaljem klošara u zatvor na račun kontra-tužbe za klevetu jel klošar nema para za odvjetnika. Ali eto, poanta je tu, da ima on para mogo bi i dobit tužbu, al nema, šta će...
04.03.2015. 12:02
xy:
Portal na kojem komentiraju laici? :-)
04.03.2015. 17:15
Vodeći Svjetski Kultorolog:
xy se ovakvim provokatorskim upisima diskvalificirala kao muškarac.

Riječ je o ženi ili o rodno upitnom muškarcu.
04.03.2015. 18:52
xy:
Što znači rodno upitan muškarac?
04.03.2015. 19:11
Vodeći Svjetski Kultorolog:
Muškarac koji nije siguran u svoju rodnu ulogu ili okolina nije sigurna u nju, najčešće oboje hvala na pitanju.


04.03.2015. 21:30
xy:
Znači li to da je manje muškarac? Manje diplomatski opis.
04.03.2015. 22:48
xy:
I kakve su osobine takvih muškaraca?
04.03.2015. 22:49
Vodeći Svjetski Kultorolog:
Ne bih htio niti potvrditi niti demantirati da to znači da je manje muškarac.

Neka netko napiše članak o tome na libeli pa ćemo viditi...
04.03.2015. 23:57
Bocko:
xy

U osnovi, postoje Mangine, Bijeli vitezvi i pravi muškarci.

PUA su u osnovi podvrsta Mangina, a pravi muškarci sve više postaju MGTOW jer nema više pravih žena.

Problem feministica i žena koje im naginju je u tome što je sve manje muškaraca koji su Bijeli vitezovi (tj. naivne budale koje misle da svaka žena na kakva god bila zaslužuje njihovo poštivanje, zaštitu i služnost)

btw. odustala si od pravnih rasprava? Evo, čekam na legalisu da započneš raspravu...
05.03.2015. 10:47

Stup srama

Iz drugih medija

AEM