U fokusu

dobrovoljni prekid trudnoće do 14. tjedna

Argentina: Započelo razmatranje prijedloga zakona o pobačaju na zahtjev

Argentina: Započelo razmatranje prijedloga zakona o pobačaju na zahtjev

Donji dom argentinskog Parlamenta u utorak je započeo raspravu o prijedlogu Zakona o dobrovoljnom prekidu trudnoće koji je uputio predsjednik Alberto Fernandez.

Ovaj će prijedlog zakona analizirati povjerenstva vezana za opće zakonodavstvo, različitost, zdravstvo, kazneni zakon i žene. Po završetku rasprave, povjerenstva će izdati mišljenje o prijedlogu zakona na plenarnoj sjednici, koja se očekuje 10. prosinca.

Rasprava o ovom zakonu naišla je na neslaganja između pobornika/ca ženskog prava na izbor i onih koji se opiru legalizaciji pobačaja. Budući da ta polarizacija postoji i unutar Donjeg doma, prijedlog zakona neće moći biti upućen Senatu ako ne dobije dovoljnu potporu zastupnika/ca.

Iako mogućnost da prijedlog zakona ne dobije dovoljnu potporu postoji, “Nacionalna kampanja za pravo na legalan, siguran i besplatan pobačaj”, koja broji tisuće Argentinki, zalaže se za to da zakon stupi na snagu još ove godine.

2018. godine o projektu legalizacije pobačaja već se raspravljalo za vrijeme administracije Mauricija Macrija (2015.-2019.). Tom je prilikom Donji dom odobrio zakon dok ga je Senat odbio.

Ovoga puta, izvršna vlast zauzela je jasan stav prema tom pitanju, izradila nacrt zakona i poslala ga zajedno s planom zaštite žena tijekom trudnoće i djetetove prve tri godine.

Nacrt zakona Fernandezove administracije utvrđuje da žene mogu zatražiti dobrovoljni prekid trudnoće do 14. tjedna trudnoće. Javni i privatni pružatelji zdravstvenih usluga moraju odgovoriti na ovaj zahtjev u roku od najviše deset dana. Međutim, zakon dopušta zdravstvenim radnicima/ama da ostvare svoje pravo na prigovor savjesti.

Nakon 14. tjedna, žena će imati pravo prekinuti trudnoću samo ako je to bila posljedica silovanja ili ako je njezino zdravlje ili život ugrožen.