U fokusu

Zajednička izjava civilnog društva

Europske vlade moraju osigurati siguran i pravovremen pristup prekidu trudnoće na zahtjev za vrijeme pandemije COVID-19

Europske vlade moraju osigurati siguran i pravovremen pristup prekidu trudnoće na zahtjev za vrijeme pandemije COVID-19

Organizacije civilnog društva diljem Europe uputile su zajedničku izjavu vladama u kojoj traže da osiguraju siguran i pravovremen pristup prekidu trudnoće na zahtjev u vrijeme pandemije koronavirusa. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Pandemija COVID-19 i javnozdravstvena kriza su veliki izazov za sustave javnog zdravstva širom Europe. Dok europske zemlje nastoje suzbiti pandemiju, zaštiti populaciju i izaći u susret rastućim zahtjevima koji su postavljeni ispred zdravstvenih djelatnika/ca i institucija, izuzetno je važno da prihvate i implementiraju i mehanizme zaštite zdravlja, digniteta, fizičkog i psihičkog integriteta te reproduktivne autonomije žena i djevojaka u regiji. 

U mnogim zemljama zabrinjava nedostatak mjera koje bi garantirale pristup esencijalnim seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama i informacijama tijekom ove pandemije. Žene i djevojke se suočavaju sa značajnim restrikcijama u pristupu seksualnim i zdravstvenim uslugama, naročito pravovremenom pristupu prekidu trudnoće na zahtjev, post-abortivnoj njezi i hitnoj kontracepciji. Takve restrikcije nesrazmjerno utječu na individue koje pripadaju marginaliziranim skupinama, a koje uključuju žene koje žive u siromaštvu, žene s invaliditetom, Romkinje, migrantkinje bez važećih dokumenata, adolescentkinje i žene koje su u riziku od ili preživjele nasilje u obitelji ili seksualno nasilje. Ove restrikcije također stvaraju i nepotrebne rizike od izlaganja virusu COVID-19 za žene i djevojke te njihove obitelji, kao i za zdravstvene djelatnike/ce. 

Žene i djevojke koje žive u europskim zemljama u kojima je prekid trudnoće na zahtjev ilegalan ili ograničen suočavaju se s ozbiljnim preprekama, s obzirom na to da bi, kako bi imale pristup legalnom prekidu trudnoće, morale ili putovati ili nabaviti tablete za medikamentozni pobačaj van svoje matične zemlje. Ovakvi problemi se mogu pojaviti i u onim europskim zemljama u kojima su osobe prisiljene prolaziti kroz komplicirane ili štetne administrativne procese kako bi ostvarile pravo na prekid trudnoće na zahtjev ili imaju problema prilikom pronalaska liječnika/ce unutar svoje zemlje koji/a će pristati pružiti im traženu uslugu. 

Čestitamo onim vladama koje su brzo reagirale kako bi osigurale pristup esencijalnim, vremenski ograničenim uslugama iz domene seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prvenstveno kroz osiguranje pristupa tele-zdravlju i medikamentoznom pobačaju u ranom stadiju trudnoće. Pozivamo i druge europske vlade da implementiraju ovakvu praksu i prate uputstva medicinskih i javnozdravstvenih stručnjaka/inja. 

Pozivamo šest europskih zemalja u kojima je pobačaj ilegalan ili izuzetno ograničen da hitno izmijene zakone kojima se žensko zdravlje i životi dovode u rizik. Ograničenja putovanja i transporta sada dodatno naglašavaju utjecaj takvih restriktivnih zakona. Osobe iz ovih zemalja više ne mogu putovati van zemlje ili nakon konzultacija s liječnikom/com nabaviti tablete za medikamentozni pobačaj iz drugih zemalja. Sve ovo rezultira povećanjem rizika za njihovu dobrobit i zdravlje. 

Pozivamo one zemlje gdje je pobačaj legalan ali usluge nisu dostupne ili su teže dostupne radi cijelog niza prepreka, uključujući medicinski nepotrebne zahtjeve koji obvezuju osobe da bespotrebno putuju u medicinsku ustanovu u nekoliko navrata ili budu hospitalizirane, da hitno uklone navedene prepreke i osiguraju pristup usluzi. 

Potrebno je poduzeti hitne korake kako bi se spriječilo odbijanje pružanja usluga prekida trudnoće radii osobnih vjerovanja liječnika/ca ne ugrožava pravovremeni pristup prekidu trudnoće na zahtjev. 

U skladu s obvezama za poštivanje ljudskih prava te preporukama medicinskih stručnjaka/inja valjalo bi usvojiti iduće mjere i održavati ih aktivnima minimalno za vrijeme trajanja COVID-19 pandemije: 

Osigurati da se pobačaj tretira kao esencijalna i vremenski uvjetovana zdravstvena usluga i osigurati pristup u vremenski odgovarajućem periodu. 

Autorizirati i učiniti dostupnim tele-zdravstvene konzultacije u odgovarajućem vremenskom roku za sve osobe koje traže prekid trudnoće ili informacije. Potrebno je usvojiti posebne mjere kako bi se osiguralo da su tele-zdravstvene konzultacije besplatne ili jeftine i time dostupne i marginaliziranim grupama.

Osigurati pravovremeni pristup ranom medikamentoznom pobačaju kroz zakonodavstvo i dozvoliti liječnicima/cama da propišu i izdaju na recept nužne lijekove putem tele-zdravstvene konzultacije. 

Dozvoliti osobama da sve lijekove za prekid trudnoće koriste u vlastitom domu. Zahtjevi koji postoje u nekim europskim zemljama da trudna osoba treba uzeti jednu tabletu uz fizičku prisutnost liječnika/ce ili u zdravstvenoj ustanovi trebaju biti ukinuti. 

Ukloniti obavezne periode čekanja koji prethode pobačaju, kao i obvezna savjetovanja ili osigurati savjetovanje putem tele-zdravstvenih konzultacija. 

Autorizirati liječnike/ce primarne zdravstvene zaštite i primalje za pružanje usluga  ranog medikamentoznog pobačaja.

Prihvatiti sustave osiguranja zdravlja koji garantiraju pristup brizi u slučaju kada rani medikamentozni pobačaj nije moguć ili je kontraindiciran, za osobe koje trebaju pobačaj kasnije u trudnoći ili post-abortivnu njegu, ili one koji moraju posjetiti zdravstvenu ustanovu radi drugih razloga. Putovanje u takvom slučaju mora biti smatrano nužnim i dozvoljenim čak i u zemljama gdje su vlade ograničile slobodno kretanje. 

Kada je potrebna liječnička autorizacija, ona mora biti ograničena na jednog/u liječnika/cu, a zahtjev da dozvolu treba dati više liječnika/ca treba ukinuti.

Kada je to potrebno, osigurati pristup pravovremenom prenatalnom testiranju i psihosocijalnoj podršci.

Osigurati odgovarajući broj pružatelja/ica usluga koji su spremni i osposobljeni pružiti uslugu prekida trudnoće u cijeloj zemlji i diseminirati informacije o načinu na koji žene mogu pronaći zdravstveno osoblje koje je spremno i osposobljeno pružiti uslugu prekida trudnoće. Hitno osigurati da odbijanje pružanja usluge prekida trudnoće ne ugrožava pristup pobačaju u vrijeme krize. 

Diseminirati informacije o navedenim izmjenama politika vezanim uz seksualno i reproduktivno zdravlje i prava  zdravstvene usluge koje su učinjene u kontekstu odgovora na COVID-19

Osigurati pristup kontracepciji, uključujući pristup hitnoj kontracepciji, i to kroz autorizirane tele-zdravstvene konzultacije i mogućnost nabavke hitne kontracepcije “preko pulta” u apotekama, bez recepta

Završno, pozivamo donositelje odluka širom europske regije da odbiju zahtjeve kojima se nastoji ograničiti pristup sigurnom prekidu trudnoće tijekom COVID-19 pandemije. Takvi prijedlozi jednostavne nastoje pogoršati trenutnu javnozdravstvenu krizu i imaju negativne učinke na zdravlje, živote i dobrobit žena i djevojaka. 

Organizacije potpisnice možete vidjeti ovdje.