U fokusu

rok za predaju sažetaka 8. ožujka

PaRiter poziva na dostavu radova na temu ‘Reproduktivna pravda, seksualnost i rodni identiteti’

PaRiter poziva na dostavu radova na temu ‘Reproduktivna pravda, seksualnost i rodni identiteti’

Nakon prve publikacije o reproduktivnoj pravdi udruge PaRiter iz 2018. godine, koja je objavljena na web stranicama PaRiter-a, objavljujemo poziv svim zainteresiranima da se pismeno uključe u nastanak nove publikacije.

U posljednje se vrijeme sve češće govori o temama reproduktivne pravde poput prekida trudnoće ili nasilja pri porodu, o stanju i broju vrtića u državi, demografskim trendovima, broju djece bez roditeljske skrbi u institucijama, ali i o rodu i seksualnoj orijentaciji osoba koje ih žele posvojiti. Smatramo da se o ovim temama svakako treba sve glasnije govoriti, iako svjedočimo ograničavanju mogućnosti ujedinjavanja i unapređivanja praksi u domeni reproduktivne pravde.

Pozivamo sve aktivistkinje i aktiviste, članove i članice akademije, kao i sve druge osobe koje rade na pitanjima koja se tiču reproduktivne pravde, seksualnosti i rodnih identiteta da dostave sažetak svog rada vezanog uz navedene teme do 8. ožujka 2019. godine. Sažetak treba sadržavati maksimalno jednu karticu teksta i šalje se na e-mail adresu udruga@pariter.hr.

U roku od sedam dana od zatvaranja roka za prijavu, radovi će se selektirati i svi koji su poslali svoje radove bit će povratno kontaktirani. Autori i autorice prihvaćenih radova imat će vremena do 15. travnja poslati rad dužine od 10 do 15 kartica teksta na prijavljenu temu. Nije potrebno provoditi dodatna istraživanja za radove, već se nastoje prikupiti postojeća znanja i mišljenja kako bi drugu po redu publikaciju učinili svojevrsnom bazom za zagovaranje promjena. Radovi će se objaviti u publikaciji pod nazivom “Reproduktivna pravda, seksualnost i rodni identiteti” u tiskanom i virtualnom obliku. Također, predstavljanje publikacije održat će se u sklopu manifestacije “10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u rujnu i listopadu 2019. godine.