U fokusu

povodom 28. rujna

Potpiši peticiju za siguran i legalan pobačaj u Europi

Potpiši peticiju za siguran i legalan pobačaj u Europi

http://avortementeurope.org

Pokrenuta je peticija za zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava žena u Europi povodom Globalnog dana akcije za siguran i legalan pobačaj, 28. rujna. Potpisivanjem peticije tražite od vaše Vlade, Europskog parlamenta i Vijeća Europe zaštitu temeljnog prava na pristup pobačaju u Europi. 

“U znak solidarnosti sa svim ženama u Europi, nakon borbi žena u Španjolskoj 2014. i žena u Poljskoj 2016. godine, zahtijevamo da se prava žena, njihovo pravo da imaju kontrolu nad vlastitim tijelom, pravo na pobačaj i zdravlje poštuju u svim europskim zemljama kao temeljna prava za ravnopravnost u Europi“, stoji u tekstu.

Pokretačice peticije naglašavaju kako je pravo na pobačaj u Europi u nadležnosti nacionalnih vlada, tako je pobačaj skroz zabranjen na Malti, a u Irskoj, Mađarskoj i Poljskoj je pristup pobačaju izuzetno ograničen. Ističu kako čak i kad je pobačaj legalan, dostupnost može biti dovedena u pitanje klauzulom o prizivu savjesti liječnika_ca (Italija, Hrvatska), nedostatkom potrebnih bolničkih objekata (Grčka, Bavarska), smanjenjem broja zaposlenih i zatvaranjem centara u kojima se vrši pobačaj tijekom reorganizacije bolnica (Francuska) te dolaskom konzervativaca na vlast.

Ponovno ističu kako je pristup pobačaju pravo žena, a pobačaj osobni izbor te kako financijska sredstva moraju biti raspoređena tako da ustanove koje obavljaju pobačaje i bave se planiranjem obitelji budu dostupne svugdje. Smatraju kako su nužne informativne kampanje te kako mora postojati seksualni odgoj da bi muškarci i žene mogli_e donijeti informirane odluke. Naglašavaju da osposobljavanje za postupke pobačaja mora biti sastavni dio osnovne obuke zdravstvenih djelatnika_ca, te da se klauzula savjesti treba ukloniti. Pravni vremenski rokovi za pobačaj moraju se uskladiti s najprogresivnijim zemljama u Europi i sve države moraju u potpunosti dekriminalizirati pobačaj, zaključuju.

“Pozivamo na mobilizaciju na razini Europe povodom 28. rujna 2017., Globalnog dana akcije za siguran i legalan pobačaj tijekom koje će svaka država postaviti svoje zahtjeve po pitanju europskog usklađivanja poštivanja prava žena”, stoji u tekstu.

Peticiju možete potpisati OVDJE.