U fokusu

Priopćenje Platforme 112

Pravna država ili Duh Sveti kao zaštitnik zlostavljanih žena?

Pravna država ili Duh Sveti kao zaštitnik zlostavljanih žena?

Platforma 112 – za Hrvatsku vladavine prava reagirala je povodom istupa profesora Tončija Matulića o Istanbulskoj konvenciji na tribini u Europskom domu “Može li Istanbulska konvencija spriječiti nasilje u obitelji i obvezuje li ona Hrvatsku na uvođenje rodne ideologije”. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Nasilje nad ženama trebala bi regulirati Biblija, a ne svjetovni zakoni – tako se može sumirati govor prof. Tončija Matulića, bivšeg dekana Katoličko bogoslovnog fakulteta na tribini u Europskom domu “Može li Istanbulska konvencija spriječiti nasilje u obitelji i obvezuje li ona Hrvatsku na uvođenje rodne ideologije”. Glavni problem konvencije prof. Matulić je objasnio sljedećim riječima: “Za razliku od vrijednosnih zahtjeva zdrave humane i kršćanske etike, Istanbulska Konvencija kao međunarodni pravni propis uključuje institute sankcija, istrage, kaznenog progona i osude, činjenica koja pokazuje da je ona važan i snažan alat u rukama svjetovnih represivnih aparata. Stoga, kad se neće milom prestati s nasiljem nad ženama i u obitelji, djelujući slobodno prema načelima i normama zdrave humane i kršćanske etike, onda će se morati prestati silom, to jest strahom od progona i kaznenih sankcija. Je li to korak naprijed u poboljšanju čovjekove naravi ili korak unatrag? U svjetlu kršćanske etike jednoznačno je to korak unatrag, jer kršćanin nije primio duha robovanja da bi se bojao, nego Duha posinstva da bi slobodno i radosno živio i djelovao snagom darovane slobode djeteta Božjega (usp. Rim 8,15).”

Prof. Matulić je ovim govorom pokazao svima da je cilj borbe protiv ratifikacije Istanbulske konvencije sprečavanje dobivanja važnog i snažnog alata u rukama represivnog aparata (policija, sudstvo) za sprečavanje nasilja nad ženama. Za profesora Matulića to je ključni problem, jer će država nasilnicima nametnuti da prestanu s nasiljem prema ženama, umjesto da se nadamo da će s nasilje prestati zbog kršćanske etike, a žrtvama će država pružati sustavne mogućnosti za sigurnost i zaštitu od nasilja, umjesto da se sve prepusti volji Duha Svetoga i kršćanskoj etici. Moramo se pitati je li to bivši dekan jedne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu predlaže ukidanje svjetovnog pravnog sustava, posebice kaznenog prava i nudi da se isti zamjeni instrumentima vjerskoga prava?

Po istoj logici možemo dovesti u pitanje kazneno sankcioniranje bilo koje vrste nasilja –  zašto bismo kao društvo osuđivali i inzistirali na kažnjavanju ubojica kada postoje jasni zahtjevi kršćanske etike da ne ubiješ? Ili pak pokušava reći da baš ova vrsta nasilja koja je usmjerena prema ženama i članovima obitelji bi trebala ostati u domeni privatnog – skriveno od javnosti i postupanja države? Prema takvom scenariju, žene i djeca samo su  vlasništvo muškarca, supruga i oca, koji s njima može raditi što hoće, ovisno o dubini njegove “kršćanske etike”. Taj scenarij je toliko sličan distopijskoj seriji “Sluškinjina priča” da se s razlogom možemo početi bojati trenutka kada će ovakvi govori i riječi početi prelaziti u praksu, dokidajući sve civilizacijske pravne tekovine i samu ideju republike.  Ovakvo osporavanje uloge države u sprječavanju nasilja posebno je zabrinjavajuće kada znamo da živimo u državi gdje skoro pola mladih smatra da nasilje u vezi može biti opravdano te gdje ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike za nasilje u obitelji javno kaže: “to je tako u braku”  – u državi gdje vjerski i patrijarhalni svjetonazori itekako utječu na javne politike. Stoga Platforma 112 poziva sve građane i građanke da se pridruže prosvjednoj akciji “Služavke ustaju za ratifikaciju Istanbulske konvencije” koja će se u subotu, 10. veljače u podne održati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, u sklopu globalne akcije “Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama” .

“Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava” čine sljedeće organizacije:

B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za mirovne studije (CMS), Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI, Udruga za samozastupanje, Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO Pula, Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta Protagora, Zagreb Pride, Zelena akcija, Ženska soba – Centar za seksualna prava.