U fokusu

Mogu sve!

Pružite potporu studentima i studenticama s invaliditetom

Pružite potporu studentima i studenticama s invaliditetom

Projekt Tempus zaslužan je za kolegij ‘Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom’ koji mogu kao studenti i studenticebilo kojeg studija Sveučilišta upisati kako bi pomogli izjednačavanju mogućnosti studenata/ica s invaliditetom.

‘Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom’ zamišljen je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente/ice s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u RH, a kreiran je u okviru Tempus projekta Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu putem Ureda za studente s invaliditetom i Povjerenstva za studente s invaliditetom.

Potpora u različitim socijalnim situacijama

Uvjet za upisivanje ovog kolegija, koji nosi 5 ECTS-a i pohađa se na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu na Borongajskom kampusu je da imate kolegu/icu s invaliditetom kojemu je potrebna vršnjačka potpora i koji prihvaća tu ideju. Isto tako, uvjet je da pohađate istu studijsku godinu i isti smjer na fakultetu. Vi ćete u smislu tog kolegija djelovati kao “par” – pri čemu će student/ica pomagati kolegi/ci s invaliditetom u vidu dolaska na fakultet, u predavaonice, kabinete, knjižnice, referade i slično, pomoći pri rješavanju nekih administrativnih procedura, pomoći pri “hvatanju” bilješki s predavanja, potpore u realizaciji vježbi, verbalnih opisa vizualno prezentiranih sadržaja, objašnjavanja pojmova, zajedničkog rada na akademskim zadacima, potpore u različitim socijalnim situacijama, osobne pomoći prema potrebi (odlazak u restoran, sanitarne prostorije). 

Specifičnosti studenata i studentica s invaliditetom

Za ovakvu pomoć koju studenti/ce pruže svojem kolegi/ci na fakultetu steći će 3 ECTS boda od ukupnih 5, a preostala 2 moraju zaraditi na pripremnoj radionici. Tu radionicu vodit će profesorica s ERF-a, Lelia Kiš-Glavaš,a na njoj će upoznati studente/ice s različitim specifičnostima funkcioniranja studenata/ica s invaliditetom, zakonima i pravima studenata/ica s invaliditetom, te najvažnije – kako razviti empatiju i promijeniti stav i ponašanje prema osobama s invaliditetom.

Na kraju radionice, izrađuje se individualni plan koji uz nadgledanje profesorice izrađuje student/ica na osnovu stečenog znanja i vještina.