U fokusu

online kampanja

Sherajmo odgovorno – informiranje mladih o seksualnom i elektroničkom nasilju

Sherajmo odgovorno – informiranje mladih o seksualnom i elektroničkom nasilju

Facebook stranica “Sherajmo odgovorno” nastala je s ciljem senzibiliziranja i informiranja mladih osoba o svim oblicima seksualnog nasilja, elektroničkog nasilja (engl. cyberbullyng), elektroničkog seksualnog nasilja, načinima prevencije, mehanizmima zaštite i podrške u slučaju doživljenog nasilja. Cilj stranice je i osvještavanje mladih o posljedicama činjenja ovih oblika nasilja na štetu drugih osoba.

Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba (organizacija civilnog društva) te Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Novska i Prva gimnazija iz Zagreba pokrenule su stranicu kojom se želi doprinijeti učinkovitoj prevenciji seksualnog nasilja, elektroničkog i elektroničkog seksualnog nasilja, te razvijanju svijesti o prisutnosti i štetnosti ovih oblika nasilja. 

U kreiranju vizuala, sadržaja te materijala kampanje sudjeluju učenici i učenice triju škola (Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Novska i Prva gimnazija iz Zagreba) koji uvelike pomažu i pridonose vođenju ove Facebook stranice. 

Ključna riječ kampanje je #reagiraj. Osim na Facebook-u, kampanja se provodi i putem You Tube-a i Instagram-a.