Uncategorized

'širite ženski svijet'

[d]razgovor: Progresivni ženski časopisi

[d]razgovor: Progresivni ženski časopisi

HDD/Facebook

U utorak 9. srpnja 2019. u 20 sati u HDD galeriji (Boškovićeva 18) održat će se [d]razgovor s grafičkom dizajnericom i fotografkinjom BARBAROM BLASIN, autoricom izložbe “ŠIRITE ŽENSKI SVIJET! DIZAJN PROGRESIVNIH ŽENSKIH ČASOPISA 1934. – 1946.” Sama ta izložba dala nam je pregled publikacija različitih ženskih, feminističkih udruženja koje su izlazile od sredine tridesetih do prvih poratnih godina, a kroz razgovor ćemo nastojati dobiti dublji uvid u kontekst u kojem su se ti časopisi pojavljivali, tko ih je i kako uređivao, kakve međunarodne veze i utjecaji postoje među njima i slično. Razgovor će voditi povjesničarka umjetnosti IVANA BAGO.

Barbara Blasin diplomirala je 2002. na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Svoj profesionalni rad započinje kao fotografkinja u časopisu Arkzin 1997. godine. Bavi se dizajnom i fotografijom te je surađivala na raznim interdisciplinarnim i istraživačkim projektima. Izlagala je samostalno i na mnogim grupnim domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnica je nagrade Hrvatske sekcije AICA-e (International Association of Art Critics) na Zagrebačkom salonu 2008. i 2011. godine. Autorica je istraživačkog projekta Ženski vodič kroz Zagreb (2004. – 2006.) i knjige koja je 2006. ušla u nominaciju za nacionalnu nagradu “Kiklop” u znanstveno popularnoj kategoriji. Članica je Centra za ženske studije i ULUPUH-a. Živi i radi u Zagrebu.

VIŠE O IZLOŽBI (IZ TEKSTA BARBARE BLASIN):

“Ženski svijet je vaš svijet! Širite Ženski svijet!”

“Žene čitajte Ženu danas! Pretplatite se još danas na Ženu danas!”

Navedeni reklamni slogani za časopise Ženski svijet (1939. – 1941.) i Žena danas (1936. –1940.) neposredno nas uvode u povijesni kontekst u kojem su između dva svjetska rata objavljivani listovi namijenjeni ženama i uređivani od žena. Radi se o progresivnim feminističkim publikacijama koje u vrlo složenom i opresivnom međuratnom razdoblju dobivaju svoju formu u nastojanju da urede glasila namijenjena “ženama iz svih društvenih slojeva”. Ova izložba bavi se grafičkim oblikovanjem tih časopisa, te zagovaračkom dimenzijom njihove likovne opreme.

Jedan od ciljeva uređivačke koncepcije tih časopisa “za svaku ženu”, bio je objediniti teme koje su do tada izlazile u “žurnalima” za žene, poput mode i domaćinstva, kao i one teme o kojima se tada gotovo isključivo raspravljalo u feminističkim glasilima, a to su razne teme vezane za položaj žena u tadašnjem društvu. Do tada glasila feminističkih udruga izlaze bez likovne opreme i grafički skromno uređene. Od sredine 1930-ih nakon unaprjeđenja tiskarskih tehnika, prvenstveno ofseta koji početkom 1930-ih postaje dominantna tehnologija za tiskanje ilustriranih časopisa i uslijed nove političke aktivacije ženskih udruženja nakon pada diktature 1934. godine, ženske organizacije počinju tiskati časopise u većim nakladama i promišljeno uređene, kako bi bili zanimljiviji i pristupačniji širem broju žena. Uredništva će početi voditi brigu o dizajnu, te će časopisi i svojom likovnom opremom zagovarati ideje udruženja. Časopisi će biti bogato opremljeni fotografijama i ilustracijama, a dizajn nekih naslovnica zaista jest progresivan.

U Kraljevini Jugoslaviji krajem 1930-ih izlazila su dva takva ilustrirana časopisa, Žena danas (1936. – 1940.) i Ženski svijet (1939. – 1941.). Oba časopisa koristila su kao uređivački predložak francuski list Les Femmes (1934. – 1939.), pod čijim će se utjecajem i u drugim zemljama pokrenuti sestrinski časopisi, tako npr. u SAD-u izlazi list The Woman Today (1936. – 1937.). Neke od urednica Žene danas (1936. – 1940.) i Ženskog svijeta (1939. – 1941.) nakon početka Drugog svjetskog rata uređuju i glasila AFŽ-a, pa će u prvim poslijeratnim godinama ti časopisi imati sličnu uređivačku koncepciju i grafičko oblikovanje.

Kako bi se ukazalo na određeni kontinuitet u grafičkom oblikovanju i uređivanju, te omogućila komparacija s međunarodnim srodnim časopisima, ova izložba prikazuje 5 časopisa. To su: Le Femmes (1934. – 1939.), The Woman Today (1936. – 1937.), Žena danas (1936. – 1940; 1943. – 1946.), Ženski svijet (1939. – 1941.) i Žena u borbi (1943. – 1946.). Izložba koristiti preslike časopisa, jer je vrlo mali broj originalnih časopisa sačuvan te su dostupni uglavnom kao historijska građa. Časopisi su pokrenuti pod utjecajem određenih međunarodnih organizacija, a realizirani su u vrlo nepovoljnim političkim i financijskim okolnostima. Ova izložba usmjerena je na historijsku građu koja već svojom likovnom opremom govori o uređivačkom konceptu, zagovaračkoj dimenziji i strategijama s kojima su urednice u uvjetima državne cenzure i neimaštine uspjele kreirati jedne od vizualno najzanimljivijih ženskih časopisa do danas.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ŠIRITE “ŽENSKI SVIJET”! ● Dizajn progresivnih ženskih časopisa u periodu 1934. – 1946.
27.6. – 12.7.2019.

Autorica izložbe: Barbara Blasin
Grafički dizajn i dizajn postava: Barbara Blasin
Organizacija izložbe: Hrvatsko dizajnersko društvo / HDD galerija
Voditelj galerije: Marko Golub
Asistentica voditelja: Jana Gamilec