Uncategorized

tema: Više žena u europskom društvu i gospodarstvu

Natječaj za Nagradu za civilno društvo za 2019.

Natječaj za Nagradu za civilno društvo za 2019.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) raspisao je natječaj za Nagradu za civilno društvo za 2019. Ovogodišnja je tema Više žena u europskom društvu i gospodarstvu, a nagradit će se inovativne inicijative i projekti čiji je cilj borba za jednake mogućnosti za žene i muškarce i jednako postupanje prema njima u svim sferama gospodarskog i društvenog života. Rok za podnošenje prijava je 6. rujna.

Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, ali i pojedinci. Mogu se prijaviti samo inicijative ili projekti koji su već provedeni ili su u tijeku.

Izabrat će se najviše petoro dobitnika koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 50 000 EUR. Rok za podnošenje prijava je 6. rujna 2019. u 10:00 sati, a svečanost dodjele nagrada održat će se 12. prosinca 2019. u Bruxellesu.

VIŠE O TEMI OVOGODIŠNJE NAGRADE

EGSO – glas europskih sindikata, nevladinih organizacija i organizacija poslodavaca na razini EU-a – u više je navrata upozorio na kontinuiranu rodnu segregaciju i diskriminaciju na europskim tržištima rada i u društvu. Šezdeset godina nakon što se EU Ugovorom iz Rima obvezao na ostvarivanje cilja uklanjanja razlike u plaćama, ta razlika još uvijek iznosi oko 16 %, dok razlika između spolova u mirovinama iznosi golemih 38 %.

Žene čine 51 % stanovništva EU-a, ali samo 67 % žena radi. Od svih poduzetnika samo 31 % njih su žene. Zbog kućanskih i obiteljskih obaveza veća je vjerojatnost da će se žene zaposliti na nepuno radno vrijeme ili na nesigurnim radnim mjestima, što pak dovodi do manje zarade. I dalje su izrazito nedovoljno zastupljene u tijelima u kojima se donose političke i gospodarske odluke, kao što su upravni odbori trgovačkih društava.

Rodni stereotipi prožimaju sve sfere života. Mediji često perpetuiraju rodne uloge, stereotipe ili norme pa čak i prikazuju ponižavajuće slike žena. Suočen s najnovijim primjerima nazadovanja u pogledu ženskih prava u Europi i mračnim procjenama da će za ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca biti potrebno više od sto godina, EGSO je nedavno pozvao na političku predanost postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca u Europi.

EGSO će ovogodišnju Nagradu za civilno društvo dodijeliti izvanrednim projektima i inicijativama koji se bave barem jednim od sljedećih pitanja:

  • borbom protiv rodnih stereotipa, diskriminatornog društvenog ponašanja i predrasuda u svim područjima gospodarskog i društvenog života ili podizanjem svijesti o tim pitanjima,
  • podizanjem svijesti o posljedicama rodnih stereotipa nastalih u okviru medijskih sadržaja,
  • poticanjem sudjelovanja žena u zanimanjima u kojima tradicionalno dominiraju muškarci, kao što su zanimanja iz sektora prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te borbom protiv rodne segregacije u obrazovanju,
  • suzbijanjem rodno uvjetovanih razlika u plaćama i mirovinama,
  • poticanjem ženskog poduzetništva, jednakosti u donošenju odluka, ekonomske neovisnosti žena i ravnoteže između poslovnog i privatnog života,
  • rješavanjem posebnih problema s kojima se suočavaju žene u osjetljivom položaju, kao što su samohrane majke, žene s invaliditetom, migrantice, pripadnice etničkih manjina ili niskokvalificirane radnice.

Cjelokupan opis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našim internetskim stranicama – Nagrada EGSO-a za civilno društvo

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŠTVO

EGSO je pokrenuo Nagradu za civilno društvo, koja se ove godine dodjeljuje jedanaesti put, kako bi nagradio i potaknuo inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca kojima se daje znatan doprinos promicanju zajedničkih vrijednosti na kojima počiva europska kohezija i integracija. Nagrada za civilno društvo 2018. odnosila se na identitete, europske vrijednosti i kulturnu baštinu u Europi.

Ljubazno vas pozivamo da potaknete organizacije civilnog društva u svojoj zemlji da se prijave za EGSO-ovu Nagradu za civilno društvo 2019. i na taj način pomognete vrijednim projektima da osvoje priznanje.