U fokusu

odgovor na kampanju želim živjeti

Noćna akcija: Želim birati i živjeti u sekularnoj državi

Noćna akcija: Želim birati i živjeti u sekularnoj državi

Malom noćnom akcijom skupina aktivistkinja i aktivista uredila je manipulativne ‘Želim živjeti’ plakate anti-choice pokreta na lokacijama u Zagrebu te poručila kako želi živjeti u sekularnoj državi u kojoj Crkva i njezine satelitske udruge ne odlučuju o reproduktivnim pravima žena i u kojoj žene imaju pravo na izbor.  

{slika}

{slika}

{slika}

Na plakatima su prebrisane riječi kojima nam se obraća fetus – ideja na kojoj se temelji cijela  govorom mržnje prema ženama protkana kampanja Vigilarea i Hrvatskog pokreta za život i obitelj – te su poslane poruke: ‘Želim birati’ i ‘Želim živjeti u sekularnoj državi’.

“Plakati sad, rekli/e bismo, izgledaju mnogo bolje”, poručili/e su aktivisti/kinje. 

{slika}

{slika}