Prozor u svijet

22.01.2013. 12:28:48 (ilo.org)

International Labour Organisation:

Razlike u pla鎍ma se smanjuju, ali ne iz pravih razloga

Razlika u pla鎍ma

Razlika u pla鎍ma

Izvje规e Me饀narodne organizacije rada ka緀 kako se pla鎒 緀na sve vi筫 pribli綼vaju pla鎍ma mu筴araca u ve鎖ni zemalja, ali tako餰r upozorava kako je to u nekim  slu鑑jevima samo odraz lo筫 pozicije mu筴e radne snage u kriznim vremenima.

U ve鎖ni zemalja jaz izme饀 pla鎍 izme饀 緀na i mu筴araca se u godinama krize smanjio, ali prema globalnom izvje规u o pla鎍ma za 2012. i 2013. godinu, uzroci takvih trendova su 鑕sto negativne promjene u dru箃vu.

"U nekim slu鑑jevima, to je zato 箃o se situacija mu筴araca na tr緄箃u rada pogor筧la, dok se situacija 緀na popravila ili ostala ista", rekao je Kristen Sobeck, jedan od koautora spomenutnog Izvje规a.

Estonija je primjer zemlje u kojoj su promjene u razlikama pla鎍 izme饀 mu筴araca i 緀na uglavnom periodi鑞e – pove鎍vaju se u gospodarski stabilnim vremenima, a smanjuju tijekom recesije. Polo綼j mu筴araca na tr緄箃u rada ondje se pogor筧o, dok se polo綼j 緀na pobolj筧o ili ostao isti.

Mu筴arci uglavnom rade u onim sektorima gospodarstva koji su najvi筫 pogo餰ni krizom te rade manji broj sati 箃o je tako餰r pridonijelo smanjivanju razlike u pla鎍ma.

U nekim zemljama Srednjeg Istoka samo nekolicina 緀na je zaposleno te zara饀ju vi筫 novca od mu筴araca. U Siriji je samo 13 posto 緀na bilo ekonomski aktivno u 2010.godini (prije gra餫nskog rata), a od toga ih je 鑑k 74 posto radilo u javnom sektoru, gdje su pla鎒 bile oko 1,5 puta ve鎒 nego u privatnom.

Postoji veliki jaz diljem svijeta kada su u pitanju razlike izme饀 pla鎍 mu筴araca i 緀na. Statistike variraju ovisno o tome uzimaju li se u obzir zaposlenici s punim radnim vremenom, ili se u obzir uzimaju i privremeno zaposleni/e.

U Norve筴oj je razlika u pla鎖 po satu najmanja za one koji rade pola radnog vremena. U tom slu鑑ju, mu筴arci i 緀ne zara饀ju podjednako. No, mu筴arci zara饀ju znatno vi筫 nego 緀ne u poslovima s punim radnim vremenom. Razlika u pla鎍ma jo je ve鎍 kada se u obzir uzmu svi zaposlenici/e, jer ve鎖 udio 緀na radi skra鎒nu satnicu, gdje je pla鎍 po satu ni綼 nego za puno radno vrijeme.

Prevela i prilagodila Tereza Markovi

 

Tagovi: ekonomska kriza, gender gap, international labour organisation, izvje规e, me饀narodna organizacija rada, mu筴arci, pla鎍, posao, razlike u pla鎍ma, recesija, svijet, zaposleni, zarada, 緀ne

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (1)

Stari komentari

:
I was voicesofamericatah.org/ questioning when you have to be a guest poster on my web site? and in change you would embody a link your put up? pls reply while you get an opportunity and I will boat you my contact details - thank you.
30.11.2013. 10:10

Iz drugih medija

AEM