U fokusu

šest glasova "za" i dva HDZ-ova glasa "protiv"

Na putu za Sabor

Na putu za Sabor

Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa šest glasova “za” i dva HDZ-ova glasa “protiv”, podržao je prijedlog Zakona o životnom partnerstvu

Ministar uprave Arsen Bauk je, kao i više puta dosad, kazao kako su se takvim prijedlogom pokušala pomiriti razmimoilaženja u društvu te ocijenio kako je riječ o “demokratskom kompromisu”, s čim se nije složila Sanja Juras iz Kontre odgovorivši mu da se s ljudskim pravima ne smiju raditi kompromisi. “Pravo na zaštitu obiteljskog života jest ljudsko pravo i ono je zaštićeno nizom konvencija i propisa, a politika ove vlade je diskriminatorna i segregacijska”, kazala je Juras koja traži da se ta pitanja riješe Obiteljskim zakonom.

“Mi smo već otvorili vrata posvojenju, a ne da se s posvojenjem ide na mala vrata”, ustvrdila je HDZ-ova Ivanka Roksandić, unatoč tome što je Bauk objasnio kako se zajednica osoba istog spola neće zvati brakom te da neće moći posvajati djecu. “Zakinut će se određeni broj djece u domovima za potencijalne posvojitelje jer su ti potencijalni posvojitelji druge spolne orijentacije”, rekla je Juras zapitavši se šalje li se tako poruka da su LGBT osobe opasnost za djecu.

Mirela Holy (OraH) suglasila se s primjedbama LGBT zajednice, no rekla je kako će taj zakonski prijedlog, koji bi se uskoro trebao naći u Saboru na prvom čitanju, podržati. “Ako govorimo o ljudskim pravima onda bi bilo normalno da tu problematiku obrađuje Obiteljski zakon ali očito za to ne postoji politička volja i spremnost u društvu”, rekla je Holy.

SDP-ov član Odbora, Domagoj Hajduković, rekao je kako i on osobno smatra da je to pitanje trebalo biti regulirano Obiteljskim zakonom. “Ljudska prava nikada nisu jednodimenzionalni problem, a zaštita djece ima prioritet, ali ne zaštita djece od homoseksualnih zajednica već od društva”, rekao je.

Vanjska članica Odbora, Marijana Petir, tvrdi kako je Zakon o životnom partnerstvu u suprotnosti s Ustavom te kako se, obzirom na nedavni referendum o ustavnoj definiciji braka kao zajednice muškarca i žene, “izigrava temelj demokracije”. “Ministar nas kao u ‘Carevom novom ruhu’ uvjerava da ne vidimo nešto što vidimo, a vidimo da se pokušava izjednačiti brak i zajednica istospolnih zajednica što je i pravno i životno neprihvatljivo”, poručila je Petir.

Po njezinome mišljenju, odredbe koje se odnose na uređivanje odnosa s djecom u suprotnosti su s poveljom i konvencijom o pravima djeteta. “Uređujete prava djece zakonom kojim se uređuju odnosi odraslih osoba”, predbacila je Petir vladajućima.

“Zašto se toliko insistira na tom zakonu s obzirom da po popisu stanovništva postoji samo 70 takvih parova”, pitao se HDZ-ov Ante Babić. Brine ga, kazao je, i što će biti sa socijalnim radnicima, matičarima i drugih koji će u provođenju toga zakona sudjelovati te imaju li oni pravo na priziv savjesti. Predsjednik Odbora i predstavnik talijanske manjine Furio Radin upozorio je kako je dobivao primjedbe da bi se Zakon o životnom partnerstvu trebao odnositi i na heteroseksualne partnere.