U fokusu

Spore promjene

Rodna ravnopravnost može biti postignuta za 81 godinu

Rodna ravnopravnost može biti postignuta za 81 godinu

World Economic Forum izdao je deveti Global Gender Gap Report kojim mjeri rodnu ravnopravnost prema četiri čimbenika: ekonomiji, politici, zdravlju i obrazovanju. Izvještaj rangira zemlje prema postignutom stupnju rodne ravnopravnosti, a rezultati pokazuju za koliki je postotak neravnopravnost između žena i muškaraca smanjena. Global Gender Gap Report rangira zemlje prema razlikama u mogućnosti pristupanja resursima za žene i muškarce sukladno situaciji svake zemlje zasebno, pa na rezultate izvještaja ne utječu razvijenost ili ekonomska snaga pojedine zemlje.

Od prvog izvještaja 2006. godine, rodni jaz smanjio se za 4 posto, s 56 posto 2006. godine do sadašnjih 60 posto. Ovim tempom rodna ravnopravnost može biti postignuta za tek 81 godinu, i to pod uvjetom da se napredak nastavi trenutnim tempom. Međutim, izvještaj pokazuje da se napredak prema ravnopravnosti ne postiže u svim zemljama.

Šest od 11 zemalja koje su otpočetka uključene u izvještaj imaju gore mogućnosti za žene danas u usporedbi sa stanjem prije devet godina, a među njima je i Hrvatska. Hrvatska se nalazi na 55. mjestu od ukupno 142 zemlje, s rezultatom od 0.707 (pri čemu je 0.00 nejednakost, a 1.00 puna jednakost).

Najmanji jaz na razini svih država je u području zdravlja, pri čemu je 35 zemalja u potpunosti zatvorilo jaz, nakon čega slijedi ravnopravnost na području obrazovanja, gdje se broji 25 zemalja. Druga dva područja – ekonomija i politička participacija – znatno zaostaju. Od 142 zemlje, nijedna nije zatvorila jaz u ovim područjima. U području ekonomije, jaz je smanjen do 80 posto u 14 zemalja, dok je u području politike smanjen na 21 posto, što znači da žene prosječno imaju 5 puta manju šansu za političku emancipaciju u usporedi s muškarcima.

Klaus Schwab, osnivač i direktor World Economic Foruma, navodi kako je postizanje rodne ravnopravnosti nužno iz ekonomskih razloga. “Samo one zemlje koje imaju potpun pristup svim svojim talentima mogu ostati kompetitivne i napredovati. No, još važnije, rodna ravnopravnost pitanje je pravde. Kao čovječanstvo, imamo obvezu osigurati uravnotežen set vrijednosti.”

Saaida Zahidi, čelnica programa za rodnu jednakost u World Economic Forumu i glavna autorica izvještaja, ističe kako je “velik dio napretka posljednjih 10 godina u području rodne ravnopravnost postignut zahvaljujući većem broju žena u politici”. Dodaje da je sada 26 posto više članica parlamenta i 50 posto više ministrica nego prije devet godina. “Ipak, jasno je da ostaje još puno posla za napraviti i da promjena mora biti ubrzana u nekim područjima.”