Uncategorized

Info dan o programu Europa za građane

28. siječnja 2009., Zagreb

Info dana o programu Europa za građane, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, održat će se 28. siječnja 2009. u EU Info centru, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb. 

Info dan organizira se u sklopu promidžbenih aktivnosti koje Ured za udruge provodi u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, s ciljem što boljeg informiranja potencijalnih korisnika i opće javnosti o Programu općenito, te o mogućnostima ostvarivanja financijskih potpora koje Program donosi. Posebna pozornost posvetit će se prijavi na natječaj unutar Aktivnosti 2, Mjera 3, pod nazivom “Potpora projektima pokrenutih od strane organizacija civilnog društva” u sklopu kojeg rok za podnošenje projektnih prijedloga za 2009. godinu ističe 15. ožujka i  čiji su potencijalni podnositelji projektnih prijedloga organizacije civilnoga društva.

Više!