Uncategorized

O istraživanju radnih uvijeta kulturnih radnica

Kako žive umjetnice? Promocija publikacije i kružok

Kako žive umjetnice? Promocija publikacije i kružok

BLOK vas poziva da se u srijedu, 19. prosinca pridružite u njihovom prostoru u Adžijinoj 11 gdje će se u 19 sati održati zagrebačka promocija publikacije ‘Kako žive umjetnice?’ te druženje uz mobilni mural ženama. 

U istraživanju fokusiranom na pitanje Kako žive umjetnice u Rijeci i okolici? Selma Banich i Nina Gojić tijekom 2017. i 2018. godine anketirale su preko stotinu umjetnica i radnica u kulturi. Sakupljeni podaci objavljeni su u istoimenoj publikaciji na koju predstavljamo u BAZI. No, umjesto formalnih govorancija, u BAZI ćemo u formatu kružoka razmjenjivati iskustava o uvijetima rada u kulturi kako bismo dali daljnji doprinos ovom važnom istraživanju. U kružoku može sudjelovati svatko, nije potrebna najava ni posebna priprema. Također, u BAZI ćete moći pogledati i mobilni mural posvećen ženama Rijeke.

O istraživanju radnih uvijeta kulturnih radnica Banich i Gojić zapisusju:

“Istraživanjem smo nastojale započeti razgovor o tome kako žive umjetnice u Rijeci i okolici, mogu li od svojega rada živjeti i kako. Istraživanje nije stremilo biti znanstvene prirode, nego metoda kojom pokušavamo uočiti zajedničke tendencije, probleme i pojave u domeni ženskog rada u kulturi. Publikaciju smo koncipirale kao organizacijsko-umjetnički memento u dva bloka. Centralni dio publikacije čini opsežna analiza stanja ženskog rada u kulturi temeljena na istraživanju koje je obuhvatilo gotovo sve segmente javnog i privatnog života ispitanica. Drugi blok, zamišljen kao radionički memento, čine radovi Aleksandre Stojaković Olenjuk, Nike Krajnović, Tajane Josimović, Tihane Naglić i Sanje Gergorić nastali na radionicama Prema tjelovanju i Kolažiranje grada te razgovor O umijeću (ra)stvaranja koji su od 2011. do danas, periodički se dopisujući, vodile umjetnice Ivana Rončević i Selma Banich. Publikaciju je grafički oblikovala i ilustrirala Ena Jurov.

Muralom posvećenim ženama Rijeke i okolice nastojale smo prodrijeti u javnu sferu – s papira na ulicu, pozivajući na kritičko promišljanje uloge i emancipacijskog potencijala ženskog kulturnog rada u širem društvenom kontekstu, kao i poziciju ženskog reproduktivnog rada i klasnih proturječja u kontekstu aktualnog pokušaja društvene retradicionalizacije i neokonzervativnih reformi. Budući da nam gradska uprava do današnjeg dana nije odobrila lokaciju za mural te da smo se u procesu dogovaranja jedne od lokacija susrele s pokušajem cenzuriranja njegova sadržaja, odlučile smo se na izradu pokretnog murala, točnije transparenta, kojim aktualnu borbu za ženska umjetnička, radnička i reproduktivna prava nastavljamo u nekoj od budućih povorki, na idućem maršu, protestu, štrajku ili blokadi.

Složno i solidarno uz sve žene!”

Autorice istraživanja i urednice publikacije: Selma Banich i Nina Gojić
Suradnica u istraživanju Kako žive umjetnice? i producentica: Tajana Josimović
Suradnice u izradi Murala ženama: Nikolina Hrga i Helvecia Tomić
Muralistice: Maja Biondić, Tanja Blašković, Lea Čepić, Mila Čuljak, Tajana Josimović, Ena Jurov, Nika Krajnović i Luisa Ritoša