Vijesti

25.11.2017. 12:00:05 - SSSH

kolektivni ugovori kao učinkovit način borbe

SSSH: Stop uznemiravanju i nasilju prema ženama na radnom mjestu

"Sindikati i poslodavci igraju ključnu ulogu u stvaranju sigurnog radnog okruženja te u ukidanju uznemiravanja i nasilja nad ženama. Kolektivni ugovori pokazali su se najučinkovitijim alatom u borbi protiv te pošasti", kazao je Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC), povodom obilježavanja UN-ova Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

U primjeni je više od 160 kolektivnih ugovora koje su sklopili sindikati u deset zemalja EU, koji se bave višestrukim oblicima uznemiravanja i nasilja kojima žene mogu biti izložene na radnom mjestu. ETUC napominje kako bi ti kolektivni ugovori trebali poticati i druge sindikate i poslodavce da:

-          pregovaraju o aktivnostima kojima će se  razvijati politike, procedure i svijest o pristutnosti toga problema,  na sektorskoj razini i razini poslodavca;

-          razvijaju model  sigurnog radnog okruženja za žene i osposobljavaju sindikalne predstavnike na razini poslodavca da pregovaraju o ugovorima i provode aktivnosti za sprječavanje  seksualnog uznemiravanja i nasilja;

-          osiguraju kvalitetnu zaštitu na radu i njeno provođenje te  pokrenu inicijative protiv uznemiravanja i nasilja nad ženama;

-          osiguraju informacije i potporu radnicama i radnicima koji su doživjeli nasilje i zlostavljanje na radnom mjestu ili kod kuće.

Prema podacima za 2014. godinu, u Hrvatskoj je 50 posto žena bilo izloženo nekom obliku zlostavljanja na radnom mjestu, od čega ga je svaka peta prijavila, dok njih 30 posto nije nikome reklo o zlostavljanju. Egzistencijalno ugrožene i ucijenjene, najčešće se odvaže prijaviti zlostavljače tek kada im je zdravlje ozbiljno narušeno ili im je radni odnos prestao, pa nemaju straha od otkaza.

To govori kako je seksualno uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mjestu sve prisutnije prvenstveno zbog rastućeg broja nesigurnih oblika rada. Žene su, globalno gledano, zastupljenije u tradicionalno prekarnim sektorima, te stoga izloženije nesigurnim i potplaćenim oblicima rada nego muškarci. Uznemiravanje i nasilje na radnome mjestu, ali i ono kod kuće, utječu na dobrobit, zdravlje i sigurnost radnica, te na njihovu sposobnost izvršavanja radnih zadaća i produktivnost njihova rada.


Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2016. godinu navodi kako, unatoč ranijim preporukama, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ni tijekom te godine nije predlagalo daljnje normativno uređenje zaštite od zlostavljanja na radu, smatrajući dostatnim postojeće zakonsko rješenje koje se odnosi na zaštitu dostojanstva radnika propisanu Zakonom o radu te da zlostavljanje na radu valja "pokušati rješavati drugim koordiniranim mjerama različitih sektorskih politika, na konzistentan način i to na međunarodnoj razini te uz aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih dionika u društvu".

SSSH dodaje kako tijekom cijele 2017. godine, temeljem Akcijskog plana rasterećenja gospodarstva koji  je Vlada RH, na zahtjev poslodavaca a bez uključivanja sindikata, usvojila početkom godine,  zapravo  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  vodi glavnu riječ u procesu snižavanju radnih prava radnika te razine zaštite na radu – jer  to poslodavcima predstavlja veliko opterećenje!

"SSSH je odlučan boriti se za  iskorjenjivanje nasilja nad ženama kroz kolektivne ugovore i njihovu implementaciju na nacionalnoj i sektorskoj razini, te kod poslodavca. Borba je daleko od pobjede, no radit ćemo na podizanju svijesti o problemu te razvijanju zajedničkog odgovora. Stoga pozivamo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava da posluša preporuke Pučke pravobraniteljice za unaprjeđenje normativnog okvira zaštite od zlostavljanja na radu, te ojača kapacitete Inspektorata rada. Pozivamo i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da pročita isto izviješće, da shvati razmjere problema te da se suzdrži od miješanja u radne odnose i prepusti ih autonomnom uređenju socijalnih partnera.Također, što prije Hrvatska udruga poslodavaca shvati da smo im za područje radnih odnosa mi sugovornik, a ne javne vlasti,  zajedno ćemo biti uspješniji u zaštiti žena na radnom mjestu te stoga konkurentniji na globalnom tržištu, Na kraju, ali najvažnije, pozivamo radnice izložene uznemiravanju i nasilju na radnom mjestu da se zauzmu za sebe, da to prijave svom sindikalnom povjereniku kako bi dobile potporu sindikata u svim daljnjim fazama sprječavanja toga neprihvatljivog ponašanja poslodavca i/ili kolega prema njima – mi smo tu za vas", rekao je predsjednik SSSH  Mladen Novosel.

Tagovi: hrvatska, međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, nasilje prema ženama, radna i socijalna prava, radno mjesto, seksualno uznemiravanje, sindikati, sssh

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM